Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 108 kirjapanekut 18 tüübist, näitan 1 — 108
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
3081 115 C1a* Emand määl, helmed kaelas Õpetaja kantslis Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (64)
4526 156 N1c1* & Must härg mugelsarvige, võtt kik sanna sarvile ja kihelkonna kukele Õpeteje kantslen Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (70)
5811 188 & Harak hauk tõrdu veere pääl Õpetaja kantslis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
11763 298 Bd & Härg mürrä pühäh pedäjäh Opõtaja kantsli pääl kerkoh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (12)
11773 298 Bj & Härg möirab püha palus männi otsas Õpet[aja] kantslis Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (227)
11802 298 Cc1 Härg müras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerk, kerkukell, õpetaja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (70)
18324 560 A1a1 Kari tund karjast, karjus ei tunne karja Opetaja kerikon Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (64)
18330 560 A1a3* Kari tunneb karjast, aga karjane ei tunne karja Õpetaja kirikus Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (220)
24812 740 A1a* & Krantskaalaga peni hauk tõrdust Õpetaja kantslin Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (30)
24814 740 A1b & Must krantskaalaga peni haugub tühjas tünnis Õpetaja kantslis Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 141 (45)
24815 740 A1c & Krantskaalaga peni hauk tühjan tõrdun Õpetaja kantslin Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (40)
24816 740 A1d & Must krantskaalaga pini vahtis tõrdust vällä Pastor kantslin Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 430 (29)
24817 740 A2 & Krantsikaelaga koerake haugub tühjas tõrres Õpetaja kantslis Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (122)
24818 740 B/ & Must koer, valge krants, seitsmedal päeval tükib tünni ja seal siis haugub Õpetaja kantsles KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (27) 1249I
25791 784 A1 & Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Õpetaja kantslis Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (2)
25859 784 A12 & Kukk laulis koordis, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kirikus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (9)
25865 784 A15* Kukk laulab kuurdes, käärdes, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kantslis Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (42)
25868 784 A16* & Kukk laulab koordis ja käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja peab kiriku kantslis jutlust Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (81)
25869 784 A16* Kukk laulab koordis, käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja kerikus Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (4)
25899 784 A30* Kiiknas ja kaaknas, kivitsas keldris, tammitses tündris Õpetaja kerikus Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (34)
25910 784 A32e1 & Muss härg rüägib kivisen keldrin, raudsen rattan, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Õpetaja, kirik Kod 1940 S. Tanning KKI WS
25911 784 A32e2% & Muss härg rüägib kivisen keldrin, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Kirik, kantsel Kod 1940 S. Tanning KKI WS 297 298 1232
25914 784 A35* Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tammesen tündrin Õpetaja keriku kantslin Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (24)
25915 784 A35* & Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslin Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (46)
25916 784 A35* Kukk laalab kliiksen, klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslis Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (22)
25946 784 B8+ & Kikas laulap koosist, moosist, kivitsest kirstust, tammetsest tõrrest Pastor jutlustab Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (210)
25948 784 C1 & Kukk laalab iignass, aagnass, kivisen keldrin, tampsen tündrin Kerik one kivine, kantsel one puuss tünder ja õpetaja sii one kukk Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
25954 784 C3+ & Kikas kireb toositsen, moositsen, kivitsen keldrin ja tammitsen tõrdun Õpetaja kantslis Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (4)
25965 784 Dj% & Kukk laalab umses hoones, kibises keldres, lepses linnas, tamses tallis Kirikohärrä teeb kirikos jutlust Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (19) 783F1a1*
31980 945 E1c1 & Laudatäus lambid, keräoinas keskel Õpetaja kirikun; kuu taivan Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (94)
32007 945 E3b & Laudatäüs lambid, keräsarv keskel Õpetaja kirikus Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 107 (17)
42553 1232 Aa & Härg möirgab toobris Kirikuõpetaja kantslis Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (12)
42556 1232 Ad & Must härg müirab tampse tõrre sees Õpetaja kantslis MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (73)
42557 1232 Ba% & Must härg mürrab tõrkesen, valge krants kaalan Õp[etaja] kantslis Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 207 (12) 1264Ac1
42558 1232 Bb & Must härg mürrab, märrab tünni sees, valge kabel kaelas Õpetaja kantslis Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 33 (7)
42559 1232 Bc & Härg mürras tõrdun, valgõ vanik kaalan Kerkon üteldas jutust Ote 1891 J. Jürgenson H I 3, 548 (16)
42560 1232 Bd% & Härg mürras tönni sihen, valge lapp lõõri all Õpetaja kantslis Urv 1890 J. Teder H III 11, 334 (69) 2385C6a
42561 1232 Be & Must härg tõrdun, valge täht lõvva all Õpetaja kantslin Ote 1888 J. Kivisaar H II 31, 529 (78)
42563 1232 C2 & Must härg mürräs, kirrev kari all Opetaja kantslin San 1940 L. Pedajas ERA II 284, 302/3 (358)
42564 1232 D/ & Ümberringi kirju kari, valge väli, härg möirgab tõrre sees Kirik ja kirikuõpetaja Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (34) 2385L
42984 1249 E1a2 & Must koer, valge rinnaedine, kuus päeva kurdap vait, seitsmetel päeval hakap haukme Õpetaja kirikus Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 87
42999 1249 I/ & Must koer, valge krants, seitsmedal päeval tükib tünni ja seal siis haugub Õpetaja kantsles KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (27) 740B
43021 1257 & Must kukk kuuse otsan, viskab paska viljäle Õptaja kantslin Kod 1939 A. Univere ERA II 266, 346 (110)
43163 1264 Ac2 & Must kukk tünni sees, valged lotutid ees Õpetaja kantslis Kuu 1938 I. Lehesalu ERA II 178, 288 (19)
43179 1264 Da* & Must kukk ja valged lõpuksed, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja kantslis Amb 1965 M. Proodel RKM II 195, 195 (17)
43180 1264 Da* Must kukk ja valged lõpukesed, laulab üks kord nädalas Õpetaja kirikus Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (35)
60075 1701 b Pudrupada padrikun, külalatse ümmer Kirikuõpetaja kantslen Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (10)
64981 1817 G & Pihlak pühä mäe pääl, kott kaalan kumardas Õpetaja kantslin Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 301 (1)
64982 1817 Ha & Püha jõgi, püha mägi, püü lendab püha jõkke, püha jõgi pööratab Õpetaja kirikus Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (15)
82651 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja ja kirik VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (15)
82695 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Õpetaja kirikus Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (20)
82735 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, õpetaja Kos 1888 J. Pikkel SKS, Eisen 98 (3)
82770 2385 C3+ Valge karjalaut, must karjakaitseja Kirik, õpetaja VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 384 (63)
82772 2385 C4a & Kirriv kari, must karjakaitsje Õpetaja kerikun Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 8 (56)
82778 2385 C4c Must kar'us, kirrev kari Õpetaja kantslin Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 412 (13)
82783 2385 C6b* Valge väli, kirju kari, must karjane, valge lapp lõua all Kirik, õpetaja Pee 1928 R. Viidebaum E 62591 (12)
82819 2385 D3c+ & Valge väli, kirju kari, krantskaal karjas Õpetaja ja kerik Kod 1926 P. Berg E, StK 34, 232 (8)
82822 2385 D4a & Kirev kari, valge vari, krantskaalaga karjus Õpetaja ja kirik Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 242 (46)
82829 2385 D6d & Kirriv kari, valgõ väli, krants kar'akuningas Õpetaja kantslin Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (82)
82839 2385 E1 & Kirriv kari, valgõ vari, karjus tõrdun, valge rist kaalan Õpetaja jutlustab Ote 1889 G. Wulff H II 31, 639 (44)
90930 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja õpetaja Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (26)
90931 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kir[iku]õpetaja kantslis SJn 1893 J. Mein H II 43, 379 (59)
90934 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis SJn 1889 J. Tammann H II 20, 677 (105)
90936 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsles Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (7)
90937 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis Mih 1920 A. Leppik E 50896 (36)
90939 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Trt 1927 K. Pormeister E 59833 (166)
90956 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja kirikuõpetaja Jür 1932 T. Wiedemann ERA II 57, 678 (25)
90965 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kirikus Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 460 (44)
90966 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (261)
90973 2682 Aa1 & Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis Rei 1967 E. Küttim KKI KS
90976 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Õpetaja kirikus Noa 1927 P. Ariste E 60415
90983 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Trv 1895 J. Sams E 18072 (49)
90984 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Vil 1895 J. Sims E 21676 (30)
90990 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslil HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 90 (12)
90992 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kirikus Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 221 (14)
90996 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumerdavad Õpetaja kantslis Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (24)
91000 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Õpetaja kanslis Juu 1889 P. Talts H II 16, 420 (10)
91001 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Trm 1895 S. Sommer H II 56, 142 (29)
91002 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, tõised kuused kummardavad Õpetaja kantslis MMg 1948 H. Nõu RKM II 25, 178 (43)
91004 2682 Aa1 [Üks] kuusk kullamäel, tõised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 271 (36)
91007 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantslis Urv 1955 K. Antsov RKM II 49, 199 (7)
91013 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja jutlusen Puh 1988 A. Korb RKM II 414, 97 (62)
91018 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teised kuused kummardavad Preester kantslis Se 1938 V. Kivine RKM II 80, 314 (8)
91020 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõse kuuse kummardava Õpetaja kantslis Har 1957 O. Jõgever RKM II 64, 250 (64)
91025 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõisõt kuusõt kumardava Õpetaja kantslih Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 650 (32)
91026 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teise kuuse kumardava Õpetaja kantslen Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (122)
91029 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kummarteve Õpetaja kantslin Krk 1960 E. ja H. Tampere RKM II 87, 513 (33)
91033 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõse kuuse kumardese Õpetei kantslen Trv 1894 A. Rull H III 20, 147 (76)
91037 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teise kuuse kummardase Õpetaja kantslis Plv 1932 M. Torop E 79975 (6)
91042 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõsõ kuusõ kummartõsõ Õpetaja kantslis Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 611 (87)
91048 2682 Aa2 & Üts kuus kullamäe pääl, tõõsõ kuusõ kummardasõ Õpetaja kantslih Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 774 (12)
91050 2682 Aa3 Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kumardavad Kirikupapp kantslis Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 472 (67)
91054 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamääl, teised kuused kummardavad Pastor kirikus Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 89
91057 2682 Aa4 & Üits kuus om kullamäel, teise kuuse kummardase Õpetaja kantslis San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 165 (26)
91058 2682 Aa5* Üks kuus on kullamääl, tõsõ tedä kummardase Õpetaja kantslis Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 51 (22)
91061 2682 Ab Üks kuusk külamäel, tõised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Phl 1897 J. Pöijal TEM 8, 27 (23)
91063 2682 Ad & Üks kuusk küllamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis Nõo 1924 I. Piho A 6153 (14)
91066 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsli peal Jäm 1906 H. Usin H III 31, 596 (19)
91070 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 327 (48)
91074 2682 Ae1 Üits kuusk kullamaal, tõised kuused kumardavad Õpeteje kantslen Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (123)
91075 2682 Ae2* & Kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Õpetaja altaril Vän 1933 M. Hansen E 82375 (7)
91082 2682 B & Kullatud kuusk mäe otsas Kirikuhärra kantslis KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (221)
91091 2683 Aa1 & Üks kuusk kummardab, kõik laas langeb Õpetaja kirikus Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (124)
91101 2683 Ab Üks kuus kummardab, kõik laan lameb Õpetaja kirikus Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 358 (282)
91102 2683 Ab & Üits kuusk kumartes, kik laan lames Õpetei luge issämeiet Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (1)
91107 2683 B & Üks kuusk kumardab, teesed langevad Õpetaja loeb palvet Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 382 (84)
91108 2683 Ca1 & Üks kuusk kummardab, kõik nõmm nõksatab Papp kerikus Jõh 1890 N. Otto H II 7, 850 (43)
94615 2753 a & Üts lammas mäegahas, kõik pääle kaese' Kerkesänd kerigon Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (209)