Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 182 kirjapanekut 14 tüübist, näitan 1 — 182
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
4452 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Pastor Nõo 1963 Anonüüm XXX EKMS IV 934 1236
4506 156 N1b2 Must härg, mugala sarve, võtap sanna sarvile ja kihkonna kukile Keriksänt Nõo 1970 H. Keem EMrd III 236
4556 156 N5e & Must pull, mugali sarve, võtt valla vahele, kihelkonna kuke pääle Õpetaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (107)
4562 156 P1b & Must härg, suured sarved, võtab sauna sarvi otsa, kihelkonna keele pääle Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (4)
18327 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp Se 1928 T. Haak S 4344 (63)
18334 560 A1b1 & Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi' Papp Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 454 (64)
18335 560 A1b1 Kari karjast tunneb, karjane karja ei tunne Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (103)
18338 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Papp, preester Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (58)
18341 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Papp Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (19)
18345 560 C & Tõbras kar'ust tund, kar'us tõbrast tunnõ-õi Kerkesand Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
24811 740 A1a* Krantskaalaga peni hauk tõrdon Õpetaja Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (94)
24813 740 A1a* Krantskaalaga pini hauk tõrdust vällä Kirikuõpetaja Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (32)
25937 784 B4b* Kukk laulab kuu sees, muu sees, kivitses keldris, tammetses tündris Ritsik, õpetaja Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (64)
25941 784 B6* Kukk laulab kuusren ja muusren, kivitsen keldren ja tammisen tündren Õpetaja(?), Ritsik(?) Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (123)
25960 784 De & Kukk laulab keldris, tammitses tõrres Õpetaja Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (3)
42555 1232 Ac & Must härg mõergab tõrdun Kirikuõpetaja San 1929 L. Kuusik E 64023 (105)
42562 1232 C1 & Must härg möurgab, kõik kari kuulvad Kirikuõpetaja Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (19)
42946 1249 Aa Must koer, valge kurgualune Luteruse õpetaja Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 180 (69)
42947 1249 Aa & Must koer, valge kurgualune Kerguõpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (204)
42948 1249 Ab & Must koer, valge krants Kirikuõpetaja Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 628 (5)
42949 1249 Ba & Must koer, rinna eest valge, haugub ainult pühapäeval Kirikuõpetaja Jõh 1992 E. Kuldma RKM, KP 7, 566 (3)
42950 1249 Bb & Must kuer, haugub iga pühapäe Kirikuõpetaja Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (78)
42951 1249 Ca & Must koer, valge kõrialusega, haugub iga kuue päeva tagant Kirikuõpetaja Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (28)
42952 1249 Cb1 & Must koer ja valge kurgualune, iga nädali haugub korra Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (15)
42953 1249 Cb2 & Must koer, valge kurgualune, kuus päeva nädalas ei haugu, aga seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Tln 1942 T. Võimula ERA II 303, 133 (69)
42954 1249 Cc & Must koer, valge pael kaelas, haugub üks kord nädalas Kirikhärra Sim 1961 V. Viirmann RKM II 136, 216 (17)
42955 1249 Cd & Must koer, valge krants kaelas, iga seitsme päeva takka haugub Õpet[aja] Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 30 (37)
42956 1249 Ce & Must koer, üks kord nädalas haugub, valge lips ees Kirikuõpetaja KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 26 (93)
42957 1249 Cf & Must koer, üks kord nädalas haugub, valge lõkats risti lõua all Kirikuõpetaja Nõo 1956 A. Piir RKM II 71, 70 (415)
42959 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuhärra Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 27 (6)
42960 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub Õpetaja MMg 1983 E. Tampere RKM II 367, 568 (5)
42961 1249 D1a1* Must koer, valge kurgualune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Kirikõpetaja HMd 1918–1940 S. Aamisepp E 73874 (22)
42963 1249 D1a1* & Must koer ja valge kurgualune, kuus pääva magab ja seitsmenda pääva haugub Kirikuõpetaja Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 56 (21)
42964 1249 D1a2 & Must koer ja valge kurgualune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub, sõi minu ema ära Õpetaja Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (96)
42965 1249 D1b* & Must pini, valgõ kaalaalunõ, kuus päiva maka, säitsmeda päeva hauk Keriguopetaja Rõu 1977 E. Tampere RKM II 329, 271 (27)
42966 1249 D1b* Must peni, valge kaelaalusega, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Õpetaja Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523 (44)
42967 1249 D1c & Must, valge kaelaga koer, kuus päeva magab ja seitsmes päev haugub Kirikuõpetaja Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 104 (45)
42968 1249 D1d* Must koer, valge lõvaalune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Õpetaja Lai 1926 H. Nigul E 57615
42969 1249 D1d* Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva magab, seitsmes päev haugub Kirikuõpetaja Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (42)
42970 1249 D1d* Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva magab ja seitsmendal haugub Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50385
42971 1249 D1d* & Must koer ja valge lõuaalune, kuus päeva magab ja seitsmendamal haugub Pastor Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 38 (17)
42972 1249 D1e* Must koer, valge lõug, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Pastor Nis 1962 J. Nurme RKM II 128, 454 (18)
42973 1249 D1e* Must koer, valge lõug, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 122 (12)
42974 1249 D1e* & Must koer, valge lõug, kuus päevä magab, seitsmendal päeväl haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (62)
42975 1249 D1f & Must koer, valge rinnaesine, kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 102 (606)
42976 1249 D1g* Must koer, valge lõkats, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Elv 1976 H. Eichelmann RKM I 14, 14 (2)
42977 1249 D1g* & Must pinikõnõ, valgõ lõkakõnõ, kuus päiva maka, säitsmendäl hauk Pastor Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 605 (10)
42978 1249 D1h & Must koer valge krantskaelaga, kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Võn 1932 O. Paris E 81933 (3)
42979 1249 D1i & Kihelkonna rantskael koer, ühe päeva haugub, kuus magab Õpetaja Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 85 (104)
42980 1249 D2 & Must koer, valge lõuaalune, kuus päeva puhkab, seitsendal haugub Kirikuõpetaja Jõh 1935 L. Aps ERA II 118, 193 (43)
42981 1249 D3 & Must koer ja valge kurgualune, pühapäev haugub ja äripäev magab Kirikhärra Trm 1936 P. Tammepuu ERA II 208, 375 (28)
42982 1249 D4 & Must koer, valge krae, magab terve nädala, pühapäeva hommikul hakkab haukuma Pastor Hel 1926 K. Puusepp E 58429
42983 1249 E1a1 & Must koer, valge rinnaesine, kuus päeva vaikib, seitsmendal haugub Õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (19)
42985 1249 E1b & Must koer, valge rants, [kuus] päeva on vait, [seitsmendal] haugub Kirikuõpetaja KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 631
42986 1249 E2 & Mis koer haugub üks päe nädalas ja kuus päeva vaikib Koguduse koer, kirikuõpetaja Rkv 1974 E. Tuisk RKM II 309, 428 (787)
42987 1249 F & Must koer, valge rinnaesine, kuus pääva sööb ja seitsmendal pääval haugub Kirikuõpetaja Koe 1939 L. Priks ERA II 259, 584 (1)
42988 1249 G & Üleni must, kael on valge, kuus päeva laiskleb, seitsmendal karjub Kirikuõpetaja, tema ju pühapäeval ongi ametis, teistel päevadel pole tal tegemist miskitki Amb 1987 M. Oviir RKM II 416, 255 (5)
42991 1249 H1a1 Kuus päeva magab, seitsmendal haugub Õpetaja Tln 1967 J. Sildvee RKM II 235, 267 (64)
42992 1249 H1a1 & Kuus päeva magab, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 44 ja 32 (37)
42993 1249 H1a2* & Kuus päeva magab, seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 121 (8)
42995 1249 H1a2* Kuus päeva magab ja seitsmendal päeval haugub Kirikuõpetaja Puh 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (507)
42996 1249 H1a2* [Kuus] päeva magab, seitsmes päev haugub Õpetaja Mär 1922 A. Ojasson ERA II 10, 632/3 (2)
42997 1249 H1b & Magab kuus päeva nädalas, seitsmendal haugub Kirikuõpetaja, sest ta tegi tööd ainult ühel päeval MMg 1952 A. Traat KKI 18, 210 (7a)
42998 1249 H2 & Nädal aega on vait, pühapäev haugub Kirikuõpetaja KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (26)
43016 1256 & Must kukk kutsub kõik kihelkonna kokku Õpetaja Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 234 (17)
43119 1261 D*/ & Must kukk, kuldsed sooned, laulab korra nädalis Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (14) 1264H*
43120 1261 D*/ Must kukk ja kuldsed sooned, laulab korra nädalis Õpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (15) 1264H*
43138 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuhärra Saa 1892 H. Langholts H III 13, 506 (42)
43139 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 23 (57)
43140 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 V. Voll ERA II 213, 403 (40)
43141 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpused Pastor, papp Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (212)
43142 1264 Aa1 & Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (136)
43143 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpussad Opetaja TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (20)
43144 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 528 (87)
43145 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Kirikhärra Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 539 ja 541 (21)
43146 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 712 (82)
43147 1264 Aa1 Must kukk, valged lõpuksed Õpetaja Vän 1889 J. Tammann H II 20, 688 (43)
43148 1264 Aa2 Must kukk ja valged lõpused Kirikuõpetaja TMr 1926 L. Berg E 57149
43149 1264 Aa2 & Must kukk ja valged lõpused Õpetaja Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (10)
43150 1264 Aa2 Must kukk ja valge lõpuse Õpetaja Tt 1877–1917 Anonüüm 022 H, R 4, 56 (39)
43151 1264 Aa3 & Must kikas, valge lõpusse Kerksant Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 357 (33)
43152 1264 Aa4 & Must kikas, valgõ' lõtusõ' Õpetaja Har 1935 S. Tanning KKI MS
43153 1264 Aa5 & Must kukk kantslis, valge lõput lõua all Õpetaja Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (6)
43154 1264 Ab1 Must kukk, valged lõtid Õpetaja Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (172)
43155 1264 Ab1 & Must kukk, valged lõtid Kiriksand Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (121)
43156 1264 Ab1 Must kukk, valged lõtid Kirikuhärra PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (18)
43157 1264 Ab2 Must kukk ja valged lotid Opetaja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 166 (118)
43158 1264 Ab2 & Must kukk ja valged lotid Kirikuõpetaja Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 504 (36)
43159 1264 Ab3 Must kukk ja valged lõtid Õpetaja, papp Tor 1889 C. Tults H II 21, 810 (45)
43160 1264 Ab3 & Must kukk ja valged lõtid Kirikhärrä Vig 1894 J. Getreu H II 47, 210 (28)
43161 1264 Ab3 Must kukk ja valged lõtid Kirikuhärra Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (1)
43162 1264 Ac1% & Must kukk, valged lotutid Kirikhärra Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (29) 1232Ba
43164 1264 Ad & Must kukk ja valged lindid Kirikuõpetaja Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 539 (141)
43165 1264 Ae1 Must kukk, valge kurgualune Kirikuõpetaja SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (98)
43166 1264 Ae1 & Must kukk, valge kurgualune Kiriksand Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (42)
43167 1264 Ae1 Must kukk, valge kurgualune Kirikherra Pär 1888 M. Oiderman SKS, Eisen 257 (3)
43168 1264 Ae2 & Must kukk ja kurgualune valge Kirikuõpetaja Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (1)
43169 1264 Af & Must kukk ja valge kael Õpetaja Iis 1889 E. Ellert H III 1, 570 (40)
43170 1264 Ag & Must kukk, valge helt Kerguõpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (203)
43172 1264 B+ & Must mees, valged lotid Õpetaja Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (6)
43173 1264 B+ Must kala, valged lõpused Kirikuõpetaja Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (60)
43174 1264 B+ Must kass, valge kurgualune Õpetaja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 586 (2)
43175 1264 C* & Must kukk, valged lõtid, kireb üle kihelkonna Kirikuõpetaja Tor 1963 E. Raudsepp RKM II 164, 113 (1)
43176 1264 C* Must kukk ja valged letid, kiriv üle kihelkonna Õpetaja Tor 1964 S. Lätt RKM II 176, 606 (41)
43177 1264 Da* Must kukk, valged lõpused, laulab üks kord nädalas Õpetaja Ksi 1923 H. Korp E 53236
43181 1264 Da* Must kukk ja valged lõpuksed ja laulab kord nädalas Kirikuõpetaja Trt 1936 K. Kirss E 85926 (6)
43182 1264 Db* Must kukk, valged lotutid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 437 (8)
43183 1264 Db* Must kukk, valged lokutid, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja Hlj 1933 J. Vendemann ERA II 58, 584 (5)
43184 1264 Db* Must kukk, valged lokutid, laulab ühe korra nädalas Kirikuõpetaja Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (84)
43185 1264 Db* & Must kukk, valged lokutid, üks kord nädalas laulab Kirikuõpetaja Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 35 (90)
43189 1264 Dc1* Must kukk, valged lotid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (144)
43190 1264 Dc1* & Must kukk, valged lõtid, laulab üks kord nädalas Kirikisand PJg 1888 J. Reinson SKS, Eisen 178 (34)
43191 1264 Dc1* Must kukk ja valged lotid, laulab üks kord nädalas Kirikuõpetaja Kuu 1956 H. Kokamägi EKRK I 12, 120 (105)
43192 1264 Dc1* Must kukk ja valged lõtid, laulab üks kord nädalas Kirikhärra Mär? 1950 E. Poom RKM II 9, 465
43193 1264 Dc2* Must kukk, valged lotid, ühe korra nädalas laulab Kirikuõpetaja Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (18)
43194 1264 Dc2* & Must kukk, valged lotid, üks kord nädalis laulab Õpetaja Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 835 (477)
43195 1264 Dc2* Must kukk, valged lõtid, nädalis üks kord laulab Kirikuõpetaja PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 533 (23)
43196 1264 Dd* & Must kukk, valged lõkad, laulab kord nädalas Pastor Hel 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 192 (53)
43197 1264 Dd* Must kukk, valge lõka, üks kord laulab nädalas Kirikuõpetaja Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (41)
43198 1264 De1 & Must kukk, valged heldad, üks kord nädalas laulab Pastor Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (15)
43199 1264 De2 & Must kukk ja valged heldad, üks kord laulab nädalas, selle eest saab süüa Kirikuõpetaja Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 183 (22)
43200 1264 Df1 & Must kukk, valge lõuaalune, nädalas laulab ühe korra Õpetaja Amb 1938 J. Lunts ERA II 183, 530 (135)
43201 1264 Df2 & Must kukk ja valge lõuaalune, üks kord nädalis kiirgab Õpetaja KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 370 (1)
43202 1264 Dg*% Must kukk ja valge hari, laalab korra nädalis Kirikuõp[etaja] Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 356 (1) 1947A1i
43203 1264 Dg*% & Must kukk ja valge harjane, laulab üks kord nädalas Kirikupapp Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 170 (14) 1947A1i
43204 1264 E1 & Musta lindu, madala jalga, valge kurkalune, sealiha tema sööb, kanamuna tema joob, kuus päeva tema magama, seitsmendal laulma: puh-puh! Mis lindu see on Kirikuõpetaja KJn 1958–1959 E. Liiv RKM II 139, 105 (10)
43205 1264 E2 & Must kukk, valged lõpused, kuus päeva seisab ja seitsmendal päeval laulab Kirikuõpetaja Saa 1963 T. Eimre, R. Tamm EKRK I 46, 269 (7)
43206 1264 E3 & Must kukk ning valge kurgualune, iga seitsme pääva kohta laulab kaks tundi Kerguõpetaja Krj 1940 K. Lepp ERA II 289, 413 (245)
43207 1264 F & Must kukk, valged lotid, laulab igal pühapäeval Kirikherra Trt 1927 K. Pormeister E 59843 (253)
43208 1264 G & Valge kaalaga kikas lätt nädälil üts kõrd orsile Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 543 (110)
43209 1264 H*/ & Must kukk, kuldsed sooned, laulab korra nädalis Kirikuõpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 430 (14) 1261D*
43210 1264 H*/ Must kukk ja kuldsed sooned, laulab korra nädalis Õpetaja Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (15) 1261D*
43775 1289 a & Must mühk ja pühä pettäi Õpetaja Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 575 (39)
43776 1289 b & Must mühk, pühä pettäi Opetaja Räp 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 628 (28)
82583 2385 A1a2* Valge väli ja kirju kari, tark karjakaitsja Pastor Pee 1929 R. Viidebaum ERA II 14, 38 (18)
82592 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitseja Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50386
82608 2385 A2a* Kiri kari, valge vari, tark aga karjakaitseja Õpetaja Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (12)
82621 2385 B3 & Valge vari, kirrev kari, hea karjakaitsja Õpetaja Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (47)
82642 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (12)
82664 2385 C1a2* & Valge väli, kirju kari ja must karjakaitsja Õpetaja Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 485 (95)
82687 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikuhärra Hlj 1929 E. Tiitsen ERA II 183, 321 (20)
82700 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Õpetaja Rõn 1967 A. Mankin RKM II 223, 452 (21)
82705 2385 C1b2* Kiri kari ning valge väli ning must karjakaitsja Õpetaja Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 173 (7)
82718 2385 C1e2* & Valge väli, kirju kari, aga must karjane Õpetaja Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (36)
82720 2385 C1f1* Kirev kari, valge väli, must karjane Kirikuõpetaja Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 459 (43)
82728 2385 C1i & Kiri kari, valge väli, must karjahoidja Kirikuõpetaja Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 186 (72)
82729 2385 C1j & Kiri kari, valge väli, must karja kaits Opetaja Kan 1896 J. Ots H II 56, 695 (24)
82736 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (15)
82737 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja JMd? 1937 Anonüüm 053 ERA II 172, 344 (32)
82743 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Opetaja Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 273 (20)
82752 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kirikuõpetaja Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 171 (19)
82764 2385 C2f & Valge vari, kirju kari, must karjahoidja Kirikuopetaja Ran 1889 A. Tobber H II 30, 300 (10)
82771 2385 C4a Kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 524 (7)
82779 2385 C4c & Must karjus, kirrev kari Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 568 (347)
82782 2385 C6a% & Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja, valge lapp tal kurgu all Luterluse õpetaja Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 261 (18) 1232Bd
82787 2385 C6d & Kiri kari, valge väli, must karjane, valge kurgualune Kirikuõpetaja Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (17)
82788 2385 C6e & Valge väli ja kirju kari, must karjane keskel, kaks lehte lõua all Kir[iku]õp[etaja] Sim 1888 H. Aman H III 2, 780 (31)
82838 2385 D9 & Valge krantskoer karjakaitseja Kirikuhärra Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 231 (18)
82847 2385 E3* Valge väli ja kirju kari, karjane õisub kõrge kivi ots Kiriksaks Plt 1892 J. Lehmann, G. Põhjakas E 998 (12)
83788 2430 A% & Must mees tõreleb tõrre sees Kirikuõpetaja MMg 1952 A. Traat KKI 18, 210 (8) 1232
83789 2430 A% Must mies toreleb torre sees Kirikuõpetaja Kuu 1964 A.-M. Salström Vilbaste 8, 144 (32) 1232
90935 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 451 (8)
90942 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Tt 1932 L. Prost E 81986 (9)
90944 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (5)
90950 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 332 (11)
90953 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikherra HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 159 (13)
90955 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (27)
90958 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hls 1939 A. Karm ERA II 214, 558 (127)
90961 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 202 (39)
90962 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikhärra Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (6)
90967 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Han 1968 S. Lätt RKM II 254, 72 (42)
90988 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja Trt 1934 K. Kirss E 85926 (11)
90997 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardav[ad] Õpetaja Plt 1917 M. Palm E 50384
91011 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja Mar 1961 A. Männi KKI 27, 467 (5)
91017 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõised kuused kummardavad Preester Har 1959 H. Oona EKRK I 23, 576 (8)
91019 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, teiset kuuset kummardavad Preestri Har 1959 A. Reigo EKRK I 24, 422 (24)
91024 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardava Õpetaja Pst 1889 J. Henno H IV 3, 376 ja 383 (6)
91035 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõse kuuse kumardese Opetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 554 (206)
91036 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, tõse kuuse kummardase Õpetaja Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 708 (58)
91040 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõsõ' kuusõ' kummardasõ' Opetaja Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 67 (43)
91087 2682 C+ & Üts mees kullamäel, teise kuusõ kummardasõ Õpetaja Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 176 (2)
91109 2683 Ca1 Üks kuusk kumardab, kõik nõmm nõksatab Õpetaja Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (11)