Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 274 kirjapanekut 30 tüübist, näitan 1 — 274
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
9220 242 C3b14* & Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kuuluks seia maale Kirikukellad Tln 1891 A. Bernstein H II 40, 1043 (5)
11200 286 a & Hämm puu rajotas, kuiva lastu kargase Kella löömine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 461 (117)
11752 298 Aa1* Härg möergab müüri pääl Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (22)
11753 298 Aa2 & Härg mürras müüri sisen Kerkokell tornin Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (30)
11754 298 Aa2 Härg mürrä müürü seeh Kerigukellä' Se 1929 V. Savala S 17521 (58)
11757 298 Ac & Härg müüg müürü pääl, nii õt tolm tuiskas Kerigukell Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (26)
11758 298 Ad & Härg mürrä müürü seeh, nii et maa käeh kõik värises Kerigukellä lüvväs Se 1935 A. Kits S 100022 (66)
11759 298 Ba & Härg mürä jämmen pedajan Kerikukell Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (48)
11760 298 Bb & Härg möirgab suures pedajas Kirikukell Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 247 (78)
11761 298 Bc & Härg möö pikä pedäjä otsan Kell kerigutornihn Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (17)
11762 298 Bd Härg mürrä pühäh pedäjäh Kirikukell Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (4)
11764 298 Be & Pühä härg mürräs pühä pedajan Kerikul kell Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (60)
11765 298 Bf & Härg mürrä tühän pedäjän Kell tornis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
11766 298 Bg & Härg mürra pikäh pühäh pedäjäh Kell kerkotornih Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (28)
11767 298 Bh* & Härg mürrä, härg jõrra, pitäh pühäh pedäjäh Kirikukell Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (2)
11768 298 Bh* Härg mürra, härg põrra, püha pikah pedajah Kerikutorn Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (2)
11769 298 Bi Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kell kerikutornis Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (3)
11770 298 Bi & Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kerikukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (3)
11771 298 Bi Härg murräh, härg jõrrah, pühä pikne pedäjäh Kerikokella Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (49)
11772 298 Bi Härg mürra, härg jõrra, püha pikse pedajan Kerikukell Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (63)
11774 298 Ca & Härg müüg müürü seeh, pääle pikä pedäjäh Kerigukellü lüvväs Se 1934 A. Tammeorg S 84028 ja 84029 (2)
11775 298 Cb1* Härg mürrä müüru sisen, pikah puuh pedäjäh Kerikokell Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (67)
11776 298 Cb1* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh puuh pedäjäh Kerkokell Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (8)
11778 298 Cb2 & Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (3)
11779 298 Cb2 Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1934 A. Põhi S 92229a (4)
11785 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suures pitkas pedajas Kerikukell Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (4)
11786 298 Cc1 Härg müirab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukell TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (58)
11787 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suuren pikan pedajan Kerikukell Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (1)
11788 298 Cc1 Härg mürrab müüri seen, suuren pikan pedäjän Kirikukella lüvväs Kan 1964 R. Praakli RKM II 176, 216 (7)
11789 298 Cc1 Härg mürräp müüri sihen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 246 (58)
11790 298 Cc1 Härg mürräp müiri sisen, suuren pikan pedajan Kirikutornin kell Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (39)
11791 298 Cc1 Härg mürräp müiri sehen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (109)
11792 298 Cc1 Härg mürras müiri sees suures pikas pedakas Kirikukell Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (100)
11793 298 Cc1 Härg mürräs müüri sees, suuren pikän pedajän Kirikutorn kelladega Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (225)
11794 298 Cc1 Härg mürras müüri seen, suuren pikan pedajan Kerkukell tornin Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365/6 (12)
11795 298 Cc1 Härg müüräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kerkokell Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (31)
11796 298 Cc1 Härg mürräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Urv 1964 A. Kurg KKI KS
11797 298 Cc1 Härg mürräs müüri sehen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 (106)
11798 298 Cc1 Härg mürras müüru sehen, suuren pikan pedäjän Kerikukell Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (4)
11799 298 Cc1 Härg mürräs müiri sihen, suuren pikän pedäjen Kirikukell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (173)
11800 298 Cc1 Härg mürras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikokell Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (78)
11801 298 Cc1 Härg mürräs müiri sisen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (10)
11802 298 Cc1 Härg müras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerk, kerkukell, õpetaja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (70)
11803 298 Cc1 Härg müüras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikukell Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (57)
11804 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerkukell Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (89)
11805 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (12)
11806 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kell tornih Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (39)
11807 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (78)
11808 298 Cc1 & Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (21)
11809 298 Cc1 Härg müräs müirü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66/7 (42)
11810 298 Cc1 Härg müra müürü seen, suuren pikan pedajan Kirigukell Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (22)
11811 298 Cc1 Härg mürrä müüri seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (262)
11812 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (35)
11813 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (4)
11814 298 Cc1 Pull mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikutornin kella lüvväs Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 474 (6)
11815 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikokell Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 532 (11)
11816 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 416 (2)
11817 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (7)
11818 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (4)
11819 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suureh pikäh pedajah Tornikell Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (45)
11820 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerigukell Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (7)
11821 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1888 G. Seen H III 9, 626 (4)
11822 298 Cc1 Härg mürra müürü seeh, suurõh pikäh pedäjäh Kerigukell Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206/7 (10)
11823 298 Cc2 & Härg mürräs müürin, suuren pikän pedäjen Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (23)
11824 298 Cc3 Härg mürab müüri tagas, suures pitkas pedajas Kirikukell Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (16)
11825 298 Cc3 Härg mürrap müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (36)
11826 298 Cc3 & Härg mürräs müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Ote 1895 E. Palm E 20129 (10)
11827 298 Cc3 Härg mürräs müiri takan, suuren pikän pedäjän Kerkukell Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (9)
11829 298 Cc4* Härg müürgäs müürü takan, suurõn pikän pedäjän Kerigukell Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 137 (63)
11830 298 Cc4* & Härg müüg müüri takan, suuren pikan pedajan Kerikukell Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (13)
11831 298 Cc4* Härg möirgab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukellad Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 17 (9)
11832 298 Cd* Härg mürab müiri sees, kõrges pitkas pedajas Kirikukell Plv 1893 J. Melzov E 8383 (6)
11833 298 Cd* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh korgõh pedäjäh Kerigukell Se 1928 T. Linna S 9125 (13)
11834 298 Ce & Härg mürrä müürü sisen, pikän, piinün pedäjän Kellä kerkun San 1924 E. Päss E 54088 (5)
11835 298 Cf & Härg müüräs müürü seehn, pikähn kuivahn pedäjän Kerigukell Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (14)
11836 298 Cg1 & Härg mürrä müürü seen, pikän pühan pedäjän Kerigokell Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (14)
11837 298 Cg1 Härg mürräb müüri sees, pikah pühäh pedajah Kirik Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (36)
11838 298 Cg1 Härg mürra müürü seeh, pikäh pühäh pedäjäh Kerigukell Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 587 (2)
11839 298 Cg2* & Härg mürrä müürü seen, pühän pikän pedäjän Kerikukell Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (1)
11840 298 Cg2* Härg mürab müüri sees, pühas pikas männis Kirikutorn Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (75)
11842 298 Ch Härg mürab müüri sees, püha pikne pedajas Kirikukell Urv 1963 E. Aaspalu RKM II 173, 12 (3)
11843 298 Ch & Härg mürräs müürü seehn, pühä pikse pedäjähn Kerigukell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (37)
11844 298 Ci & Härg mürä müürü seen, pühä elu pedäjän Kerk Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (23)
11845 298 D & Härg müürgas müüri seen, pika suurõ torni seen Kirikukell Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (14)
11846 298 E & Härg mürab müüri sees, suures kõrges taeva all Kirikukell Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (6)
11849 298 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 655Fb
11866 299 A2* & Härg mürrä müürü pääl, lihatükk pää pääl Kerigukellä' Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (77)
11868 299 A3 & Härg müürü pääl, kiviliud pää pääl Kellä lüvväs Se 1929 A. Gehrke S 17148 (20)
12831 354 & Irvas, urvas, pühä pedäjä ladvah Kerikukellä Se 1888 H. Prants H II 3, 450 (77)
12832 354 Irv värvas, püha pedaja ladvah Kerigukell Se 1934 M. Peramets S 73747 (10)
12833 354 Irv urvas, püha pedaja ladvas Kellad Se 1934 M. Peramets S 78488 (17)
12834 354 Ir varvas, pühä pedäjä ladvah Kerigukell Se 1933 A. Põhi S 66976 (7)
12835 354 Viir väärvad, püha pedaka ladvas Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (40)
18091 549 a & Kana all, muna peal Kirikukukk Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (4)
22025 655 A1a* Kikas orre pääl, sooligu virahn Kerigukella' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (67)
22026 655 A1a* & Kikas orsil, sooliga' virahusi Kellä' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (68)
22040 655 A1d1* Kikas orrõl, sooligu ripusõ Kellä Se 1935 N. Oinas S 98652 (29)
22051 655 A1f1 & Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all Kerikukella' Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (8)
22052 655 A1f1 Kikas orre pääl, sooliku orre all Kerigukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (98)
22053 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, a sooligu orrõ all Kerigukellä nöörit Se 1935 A. Kits S 100022 (67)
22054 655 A1f2 & Kikas kirg orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kerkokell Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (5)
22061 655 A5 & Kukk laulab kuhja otsas, soolikad ripuvad maha Kirikukell PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (35)
22062 655 A6+ & Kikas üllen, sooligu' maahn Kerigukellä Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 346 (12)
22063 655 A6+ Kukk laulab, soolikkimp kõrvas Kellad löövad Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (3)
22067 655 Bb* & Kana orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kiirakell Se 1927 J. Orusaar S 2357 (11)
22070 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooliko' orrõ all Kerikukell Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (56)
22076 655 D & Sokk puuh, soonõ maah Kellanöörid Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (66)
22079 655 D Sokk puuh, soonõ maah Kerigukellä nöörä Se 1934 N. Oinas S 83211 (30)
22083 655 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 298Fb
23457 705 D7a1* & Helle kuus, kolle tamm, rikka mihe läve all Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (68)
23481 705 D8a2 & Kole kuusk ja helle tamm kasvave rikka mehe läve ehen Kirikutorn Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (143)
23503 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (22)
23504 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä hääl Se 1927 E. Põllula S 645 (6)
25681 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas (Ein Hahn krähet auf einer Gräänbaum, der Schwanz hängt auf der Erde) Eine Glocke Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (42)
25687 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (9)
25688 783 A1a1 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (41)
25689 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukella lüüakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (62)
25690 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (2)
25691 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (13)
25692 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell tornis Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (3)
25694 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 118 (25)
25696 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (14)
25698 783 A1a1 Kukk laulab kuuse ots, saba ripub maas Kirikukell Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (40)
25701 783 A1a1 Kukk laulab kuuse õtsas, saba rippub maas Kirikukell Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (7)
25702 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (112)
25703 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (42)
25704 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (67)
25705 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Pst 1913 J. Müür E 48013 (15)
25706 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Trv 1913 J. Müür E 48013 (15)
25707 783 A1a2* Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub tal maas Kirikukell Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (124)
25709 783 A1a2* & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripneb maas Kirikukell Nõo 1897 A. Koger E 30003 (8)
25711 783 A1a2* Kukk laalab kuuse otses, saba lipub maas Kirikukellad SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (199)
25712 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba rippub maha Kirikukell Nrv 1906 M. Russmann H III 31, 560 (1)
25713 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Noa 1927 P. Ariste E 60302 (36)
25714 783 A1a3 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (45)
25715 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kiriku- ehk tulekahjukell Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (208)
25716 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (11)
25717 783 A1a3 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (16)
25718 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (9)
25719 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (17)
25720 783 A1a4 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirikukell Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (105)
25721 783 A1a4 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirigukell Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (25)
25722 783 A1a5 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maa pool Kell tornis Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (95)
25723 783 A1a6 & Kukk laulab kuuse otsas ja saba ripub maani Kirikukell Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (65)
25724 783 A1b & Kukk laulab kuuse otsas, saba sipitseb maas Kirikukell Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (27)
25725 783 A1c & Kukk laulab kuuse otsas, saba jookseb mööda maad Kirikukell Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (13)
25727 783 A1e Kukk laulab kuuse otsas, saba maas (Ein Hahn kräht oben auf einer Fichte, der Schwanz hängt herab) Die Kirchenglocke Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 271/2
25729 783 A1e & Kukk laulab kuuse otsas, saba muas Kirikukellad Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (33)
25730 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirikukell HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (20)
25731 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirkokell Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (23)
25733 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripneb maha Kirikukell Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (143)
25734 783 A2 & Kukk ripub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (35)
25735 783 A3 & Kikas kireb kuuse otsan, hand ripub maan Kerkukell Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (10)
25736 783 A4a% & Kukk kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell KJn 1870 J. Tiedemann E 163 (291) 1257
25740 783 A4b Kukk kuuse otsan, saba maan Kirikukell TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (34)
25741 783 A4c* & Kukk kõrges kuuse otsas ja saba maas Kirikukell: hääl on küll üleval, alla kostab ka Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (17)
25743 783 A4c* & Kukk kuuse otsas, händ maas Kirikukell Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (43)
25744 783 B1a & Kukk laulab kuhja otsas, saba ripub maas Kirikukell Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (28)
25745 783 B1b & Kukk laulab kuhja otsas, händ ripub maha Kirikukell Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (130)
25746 783 B1c & Kukk laulab kuhja otsas, händ ojub maas Die Kirchenglocke Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
25750 783 B1d* Kukk laulab kuhja otsas, händ puutub maha Kirikukellad Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (10)
25751 783 B1d* Kukk laalab kuhja otses, hand puudub maha Kirikukell Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 468 (26)
25752 783 B1d* & Kukk laulab heenäkuhja otsas, hand puutub maha Kirikukell Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (28)
25753 783 B2a & Kukk kuhja otsas, händ ripub moas Kergukell Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (34)
25756 783 Cb & Kukk istub puu otsas, saba ripub maas Kirikukell Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (61)
25757 783 Da & Kikas kirg orrõ pääl, mõõga maa pääl Kerigukell Se 1930 V. Ruusamägi S 26001 (21)
25758 783 Db & Kikas orrõ pääl kirg, mõõga haarusõ maa pääle Kerigukellä kablat Se 1934 A. Kits S 92764 (9)
25759 783 Dc & Kikas kirg, mõõga' putusõ' maa külge Kerigukellä' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (11)
25760 783 Dd Kuus kukke laulvad õrrel, sabad maas Kirikukellad Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (5)
25762 783 E & Kukk laulab harja pääl, händ vastu maad Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (25)
25763 783 F1a1*% & Kägu kukub kuuse otsan, saba ripub maan Kerikukell Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (54) 784Dj 874 875
25764 783 F1a1*% Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (46) 784Dj 874 875
25766 783 F1a2* Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maa peal Tornikell Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (37)
25778 783 H & Harakas kuuse otsas, saba vastu maad Kirikukella heli Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051 (5)
25779 783 Ia & Kukk laulab kuuse ots, saba maas meeste kääs Kirikukell Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (13)
25780 783 Ib & Kägu kukub kuuse otsas, saba mehe peos Kirikukell Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (89)
25781 783 Ja & Kukk laulab kuuse otsas, hõbesõrmus hänna otsas Kirikukellad Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (55)
25782 783 Jb & Kukk laulab kuhja otsas, hõbesõrmus hanna otsas Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25553 (69)
25783 783 K & Kägu kukub kuuse otsas, sagariku maja sees Kirikukella lüiakse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (9)
25785 783 L & Kikas kirg kuusen, kuuse kumm, pedäje pomm Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (65)
25786 783 M & Kukk laulab kuuses, joonas jugib savas Kirigukellu löömine Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (1)
25787 783 Na & Must kukk laulab kuuse otsas Kergokell Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (12)
25788 783 Nb & Kukk laulab kuhja otsas Kerkokell Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (1)
25789 783 O/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 784M
25800 784 A2d & Kukk laulab kuusis, kaasis, vaskis vaagnas, umbses hoones, kivises keldris Kirikukell Hps 1923 V. Lao E 53568 (8)
25818 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kuasnas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Hag 1889 O. Kallas, M. Ostrov H II 2, 666 (2)
25827 784 A6b* Kukk laulab kuusmaas, kaaasmaas, kivises keldris ja tammises tündris Kirikukell Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (3)
25831 784 A6e1* & Kukk laulab kuusmas, kaasmas, kivises keldris, tammises tündris, vaskises vaagnas Kirikukell Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (23)
25834 784 A6e2 & Kukk laulab kuusna, kaasna, kivitses kildris, raudses tündris, vaskses vaagnas Kirikukell Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (3)
25867 784 A15* Kukk laulab kuurdes, kaardes, kivises keldris, tammises tündris Kerik, torn, kellat VNg 1926 M. Kampmann ES, MT 21, 12 (2)
25871 784 A17b & Kukk see laulis kuudes, kaades, kivises keldris, vaskses vaanas Kirikukell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (48)
25875 784 A17d & Kukk laulab kuudis, kaadis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Kerikukell Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (1)
25885 784 A24 & Kiigub, kaagub, kivises keldris, tammises tündris Kirikukell Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (87)
25889 784 A28 & Kukk laulab koognas, kivitses keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1937–1938 E. Pall RKM II 192, 515 (354)
25898 784 A30* & Kukk laulab kiiknas ja kaaknas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (19)
25905 784 A32a2 & Kukk laalab kuuksen, kaaksen, kivitsen keldrin, raudsen tünnin Kerikukell TMr 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 410 (64)
25921 784 A39 & Kukk laulab kuldnas, kivises keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1936–1937 J. Fink RKM II 192, 477 (307)
25938 784 B4b* & Kukk laulab kuu sees, muu sees, tammise tündri sees, kivise keldri sees Kirikukell Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (79)
25943 784 B7 & Kukk laulab kuutsu, muutsu, kivitsen keldren, tammitsen lühteren Ku kirikukellä lüvväs Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (144)
25957 784 Db & Kukk laulab kivist tündri sees Kirikukell Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (12)
25997 784 I1a2 & Kikas laulse kiiglen, kaaglen, kivisilla keldren Kirikukell Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (14)
26000 784 I2a* Kukk laul kiidren, kaadren, kivisilla keldren Kirigukell Trv 1894 A. Rull H III 20, 147 (77)
26009 784 I4* & Kukk laulab kuldres, kaldres, kivisilla keldres Kellalöömine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (10)
26081 784 J12f & Kukk loulab kuus, kaas, vees, vaas, timpsus astjas, tampsus tündris, kivises keldris, moa sees moldris Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (3)
26089 784 J14a4 & Kukk lauld kuldren, maa all muldren, kivitsen keldren Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (89)
26103 784 M/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 783O
29396 874 a & Kägu kukub kuuse otsas, paneb terve metsa linnud laulma Kirikukell Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (883)
29406 874 b & Kägu kukub kuuse otsan ja paneb kõik mõtsalinnud laulma Kerkukell Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 4 (23)
29408 875 & Kägo kuuk pühäh pedäjäh Kellä lüvväs Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (35)
40394 1133 A2a2* Mees raiub ööd kui pääva, aga ei saa laastu elades Kellalööja Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 351 (142)
40740 1133 Ia* & Mees raiub aasta otsa, ei saa laastu elades Kirikukell Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (7)
41527 1176 A2 & Ma ripun tuttipidi palgis, keel mul ripub välja suust, ma lähen vanaks, mitte halliks, ma pole mitte lihast-luust, ma noori-vanu kutsun kokku, kes minu kutsmist võtvad kuulda, neil pole mitte pime öö Kirikukellad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 192 (38)
41528 1176 A3* & Ripub tuttipidi palgis, ta keel see ripub välle suust, ta pole lihast ega luust, ta hüieb noort ja hüieb vana, kes tema kutsmist kuulda votab, sel pole enam pime öö Kirikukell Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 10 (16)
41529 1176 A3* Ta ripub tuitipidi pailgis, ta kiel sie ripub välja suust, ta põle mitte lihast-luust, ta kutsub noori ja ka vanu, kis tema kutsumist kuulda võttab, sel põle mitte pime öö Kirikukell Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 704 (58)
41530 1176 A4 & Ma rippun palkist tuti otsas ja minu suust käib välja keel, ma lähen vanaks, mitte halliks, ma pole mitte lihast-luust, see on mu kõige ülem töö, et noort ja vana kutsun ma Kirikukell Han 1968 L. Briedis RKM II 253, 107/8 (23)
41531 1176 A5 & Ta ripub tuttipidi palgis ja keel tal välja ripub suust, ta läheb vanaks, mitte halliks, kuid see on ta kõige ülim töö, et noort ja vana kutsub ta Kirikukell Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 376 (2)
41532 1176 A6 & Ripun tuttupiti palgih, mu keel käib välja suust, see on mo kõige parem töö, et noori-vannu kutsun ma Kerikokell Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 369
41533 1176 A7 & Ma ripun tuttipidi palgis ja mu keel on mu suust väljas ja vanaks ma lähan, aga halliks ei läha, ja mu hääl kutsub küll noort ja vana Kirikukell Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (43)
41534 1176 A8 & Mees ripub tuttipidi palgi küllen, ta saab vanaks, ometi mitte halliks, ta kutsub noori ja vanu ende manu Kirikukell Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (41)
41536 1176 A9a1 & Ripub tuttipidi palgi küljes, keel ulatab välja, kutsub noori ja vanu Kirikukell TMr 1930 E. Schmidt E 71298 (38)
41537 1176 A9a2 & Tuttipidi ripub ta palgis, keel tal väljas, kutsub noort ja vana Kirikukell Plt 1932 A. Zimmermann E 82140 ja 82145 (75)
41538 1176 A9b & Ma ripu tuttupitti palgin, keel ripnes suust väljan ja egä kõrd, kui ma hüüä, siss kuuld noor ja vana Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (102)
41539 1176 A10 & Nupp tuttipidi palkis, kutsub iga päev hingeleisi oma juurde Kergukell Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (15)
41540 1176 A11 & Tuttipidi palkis ripub, keel tal suust välja tolgub Kirikukell Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (17)
41541 1176 A12+ & Ma ripun nagipidi palgis, mu keel on hammaste vahelt väljas, mu laulu võtvad kõik rahvas kuulda, ma saadan noored ja vanad igavesse kodu Kirikukell Trm 1991 A. Tuisk RKM II 446, 426 (22)
41542 1176 A12+ Tuti ripub palgis, keel pikali suus, kõiki ta kutsub, noori ja vanu, ei ta jää vanaks, ega jää halliks Kirikukell Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 260 (19)
41543 1176 A12+ Ma rippu tutti palgis, mul kiil rippu välän suust, ma es ole lihast, luust Kirikukell Kan 1924 A. V. Kõrv E 55033 (4)
41544 1176 B1a & Ma ripun tukkapidi puus ja keel mul ripub aga suus, ma kutsun noort ja vana, ma lähen küll ka vanaks, ei lähe mitte halliks Kirikukell Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 274 ja 277 (19)
41545 1176 B1b1 & Ma tuttipidi ripun puus ja kiil mul ripub välja suust, ma lähe küll vanass, aga mitte halliss, ma hõika nuurt ja vanna Sainakell As 1996 A. Korb, E. Vahtramäe EFA I 17, 13 (9)
41546 1176 B1b2 & Tuttupidi ripun puus, keel on mul suus, ma lähen küll vanaks, aga mitte halliks, hõigun ikka noort ja vana Kirikukell Nõo 1924 L. Rosenberg A 6155 (45)
41547 1176 B2 & Ta ripub tukkapidi puus, ei ole ta lihast, luust, ei maast, kuulutab uudist nii noorele kui vanale Kirikukell Puh 1933 L. Saar E 83783 (1)
41548 1176 B3* & Ma ripun tuttipidi puus ja kiil mul välla ripub suus, vanaks ma lään, aga hallis ei läha Kirikukell KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (40)
41549 1176 B3* Ma ripun tuttipidi puus ja keel mul ripub välja suust, vanaks ma lähen, halliks ei lähe Kirikukell Vil 1896 H. Maaten E 25977 (43)
41550 1176 B3* Ma ripun tuttimööda puus, mul keel on välja suust, elan vanaks, halliks ei lähe Kirikukell Urv 1955 M. Reisma RKM II 49, 107 (65)
41554 1176 B4b & Külgub puu otsas, kutsub noori ja vanu Kirikukell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 130 (147)
41557 1176 C1 & Ma rippun tuttipiti laes, mo keel rippub ära mo suust, ma pole lihast ega luust, saan vanaks, mitte halliks, see mo ülem töö, et kutsun noori ja vanu, kes minu kutsumist kuuleb, sel pole mitte pime öö Kerikukell Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 57/8 (61)
41558 1176 C2 & Ma ripun tottipedi laes, mul keel on kistu vällä suust, mu kõige ülem töö on see, et rahvast kutsun kokko ma Kerikukell Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (43)
41560 1176 D2 & Läheb vanaks, ei mitte halliks, keel tal ripub suust väljas, kutsub noori, kutsub vanu, kõik sinna ruttavad, ei seal pole pime aega Kirkukell Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 808 ja 814 (170)
41561 1176 D3 & Keel on, aga ei saa rääkida, vanaks lähen, aga haleks [sic!] ei jää Kirikukell Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (9)
41832 1192 A1a2 & Mul on sile suu ja sile keel, enne ma ei laula, kui lüiakse Kirikukell Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 61 ja 86 (201)
41833 1192 A1b & Sile suu, sile keel, muidu ei hüia, kui ei lööda Kirikukell Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 786 (185)
41839 1192 A2a1 & Mul on libe suu ja libe keel, enne ma ei laula, kui mind lüiakse Kirikukell Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 208 (76)
41840 1192 A2a2 & Libe mu suu ja libe mu keel, aga enam ma ei laula, kui mind lüiakse Kirikukell VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (135)
41841 1192 A2b & Mul libe keel ja libe suu, aga enna ma ei laula, kui hüütakse Kirikukell Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (41)
41842 1192 A2c & Mul on libe suu ja libe keel, aga enne ei laula, kui kästakse Kirikukell Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 146 ja 149 (69)
41843 1192 A2d & Libe keel ja libe suu, siiski enne ei laula, kui lüvvas Kirikukell Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (82)
41851 1192 Ba & Enne ma ei laula, kui mind lüüakse Kirikukell Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 115 (3)
45610 1350 A1b & Mõista, mõista mõlle-rõlle, Kõpu mõis oli kõlle-rõlle, löödi pihta piu ja pau Kirikokell Aud 1889 J. Popp H I 2, 46 (2)
45611 1350 A2a & Kõpu mõisas kõlle-rõlle, pandaks pihta piu ja pau Kirikukell Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (23)
46198 1365 J1b & Mõista, mõista mõnne sõnna, läbi lae latiksõnne, peale tipu tilli-lilli Kirikutorn Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 807 (431)
52566 1500 b & Olen ise keeletu, aga siiski kõnelen, olen ise meeletu, aga siiski mõistan meelt, tunnen kurbtust, tunnen rõõmu – mõista, mis ma olen Kirikukell Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 28 ja 30 (21)
57362 1612 & Pikk mees, aga väike müts Kirikutorn Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (43)
57531 1616 A2% & Pikk mõts, piinu mõts, üle ilma illus mõts, üle pikä pedästiku, üle kõrge kuusistiku Kirikutorn Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (312) 2220Bb
59030 1656 b & Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik kihelkond kuulvad Kirikukella löömine Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (101)
59031 1656 c & Väikses kamris puhutakse pilli, nii et kõik kihelkonna rahvas kuuleb Kirikukellasi lüüakse Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (77)
65861 1872 Aa Rähn raiub raudses linnas Kellalöömine Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 206 (175)
74680 2125 a & Esä titti tõmmatas, kõik rahvas röögatas Kerkukell Võn 1911 J. ja M. Kärt EÜS VIII 274 (34)
74681 2125 a Esä titti tõmmatas, kik rahvas röögätäs Kirikukella lüüakse Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 2
74690 2125 f & Taati nöörist tõmmatakse, taat tare otsan röögatab Kirikukella lüüakse Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 372 (15)
75919 2165 I2m1 & Metsatikk, merekukk, ranna valge vassikas Kergutorn, laev, merevaht Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (36)
76731 2178 a & Tõisi kutsub sisse, ise lähab välja Kirikukell Pst 1889 J. Henno H IV 3, 364 ja 379 (11)
76732 2178 b & Palju kutsub teisi sisse, ise jääb ometi välja Kirikukellad Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
77399 2220 Aa1 & Timm müügib, tamm müügib, pitkä pühä pedaka otsas Kirikukell San 1877–1917 J. Hurt SKS, Eisen 422 (49)
77400 2220 Aa2 & Timm müüg, tamm müüg, pikän, pühan pedajen Kerikukell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 544 (119)
77401 2220 Ab & Timm müüg, tamm müüg, suuren pikän pedäjen Kerikukell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 551 (182)
77403 2220 Ad & Timnik-tamnik tühjän pikän pedäjän Kerkukell Krl 1940 L. Pedajas ERA II 284, 205 (242)
77404 2220 Ba & Tinnu müüg, tammu müüg, üle pika pedaja, üle kõrge kuuseladva Kirkukell Krl 1889 E. Kornel H III 10, 658 (57)
77405 2220 Bb% & Timm müüg, tamm müüg, üle pikä pedästi, läbi kuiva kuusesti Kerikokell Krl 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 889 (21) 1616A2
77406 2220 C & Timm-tamm mürräs ega päiv kerikuladvan Kerikukell Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 264 (17)
82250 2365 Ab2 Valge kont kopli pääl Kirikutorn Trv 1896 J. Kala E 25052 (6)
82251 2365 Ab2 Valge kont kopli pääl Kirikutorn Trv 1894 J. Sikk H II 49, 149 (8)
88470 2636 B1a* & Ühest nöörist tõmmatakse, kõik linn liigub Kirikukell Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (8)
91486 2713 D1a1 & Imeline kena pulk, otsa seen on mulk Kerikukell Pal 1896 H. Maasen E 26552
94914 2769 & Üts vares liigahus, kõik mõts painahus Kerigukell misi aigu, inimese põlvili Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (213)