Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 272 kirjapanekut 33 tüübist, näitan 1 — 272
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
3695 147 B & Hall hobu, harmi jala, istub püha põllu peendra pääl Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (229)
4050 156 A1a1 & Hall härg, hangus sarved Kirik Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536 (125)
4213 156 A5a1 & Hall härg, hangus sarved, võtab sanna sarvilõ, kihelkonna kukilõ Kirik Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 199
4258 156 A5a12 & Hall härg ja hangus sarved, võtab kihelkonna kukile, saana sarvile Kerik Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (15)
4302 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Kirik Äks 1933 P. Lukk E 83272 (9)
4366 156 A5m & Hall härg, haunas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Kirik; veski JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (16)
4419 156 A16d1 & Hall härg, hangus sarved, võttis valla varjule, kehelkonna kukile Kirik Rap 1930 L. Uustalu E 70658 (6)
4590 156 T & Kirju härg võtab kihelkonna selga Kirik Vil 1891 J. Karus H III 7, 144 (80)
4737 168 C% & Vanamees istup mäe pääl, näitap sõrmega taiva poole Kerik Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (23) 566J2a*
7864 209 Aa & Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat (Hellklingender Baum, hellklingender Stamm, da ist Gold, da ist Silber) Eine Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (13)
7874 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (39)
7875 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (213)
7876 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (59)
7877 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hobedad Kirik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (14)
7878 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbet Kirik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (2)
7879 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbedat Kerik Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (21)
7880 209 Ab & Hele puu ja hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbet, sääl om kikke Kirik Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (157)
7881 209 Ba & Helle kuus, helle tamm, sääl om kulda, sääl om hõpet Kirik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (24)
7882 209 Bb & Hele kuusk, kole tamm, seal kulda, seal hõbe Kirik Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (11)
11293 290 A & Ilus post, kaunis post, nädalas käia kord katsumas Kerik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (27)
11294 290 B & Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (95)
11301 290 C/ & Kont koplemäel, kuus kullatud silma peas Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (45) 2365H
11304 290 D1a/ & Valge kont koplis, iga kuue päeva järele käiakse teda vaatamas Kirik Hag 1890 H. Raudvere E 469 (11) 2365J1a
11305 290 D1b/ & Valge kont koplemäel, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (43) 2365J1b
11306 290 D1c/ & Kont koplemäel ja iga kuue päeva takka keisid teda vaatamas Kirik Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (113) 2365J1c
11307 290 D2/ & Kont koplemäel, iga seitsme päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417/8 (51) 2365J2
11308 290 D3a1/ & Valge kont kopli peal, iga nädal käia katsumas Kirik Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (46) 2365J3a1
11309 290 D3a2/ & Valge kont koples, iga nädal käiakse kord vaatamas Kirik Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (62) 2365J3a2
11310 290 D3b/ & Valge kont koplis, vareksed käivad iga nädalas üks kord vaatamas Kirik Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (4) 2365J3b
11311 290 D4a/ & Valge kont tagakoplis, iga pühapäeva hommikul käiakse teda teretamas Kirik Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (19) 2365J4a
11312 290 D4b/ & Valge kont koplis, inimesed käivad iga pühapääv teretamas Kirik Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (55) 2365J4b
11660 294 G1b* & Hall härg magab vainul, kopsud-maksad liikuvad sees Kirik Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (65)
11736 294 N+ Kuningas istub mäe pääl, maksad sees liiguvad Kirik Trm 1930 J. Hinno A 11277 (5)
11747 297 Aa & Härg möirab iga kuue pääva taga Kirik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (22)
11748 297 Ab & Punane härg ammub ega kuue pääva takka Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (21)
11749 297 B/ & Valge härg mää pääl, üks sari pääs, ega seitsme pääva taga möirab Kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (14) 2361C
11802 298 Cc1 Härg müras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerk, kerkukell, õpetaja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (70)
20922 623 A3b* Kena oinas, kikkid sarved, tantsib külatänavas Kirik Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (52)
23462 705 D7d & Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe leivelaud Kirik Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (95)
23511 705 L+ & Hele-hele, kole-kole, rikka mehe väravas Kirik Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (87)
24652 730 Ca2 & Kandja ei väsi, kannetav väsis Kerk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (177)
24696 735 A1b & Valge kupuke kummuli, ise siemnid täis Kirik KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (134)
25792 784 A1 Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Kerik Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (38)
25801 784 A2e & Kukk laulab kuu sees, kuu sees, kaa sees, vee sees, vaa sees, umbses astjas, tamses tündris, kivises keldris Kirik Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (119)
26185 790 Aa1* Kuldkera keset koppelt Kirik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (126)
26202 790 B & Kuldmuna kesset koppelt Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (225)
31981 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoinas keskel Kirik Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (17)
33167 963 A12b & Tamm Tartun, lepp liina uulitsõn, tümä' kokku tümpsivä', ladva' kokku lapsiva' Kerik Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 125 (16)
46097 1364 Lc & Mõs'ta, mõs'ta mõlle-ralle, kõpitsal olli kõlle-ralle, pääl olli tiritorulla, all olli timpa tille-ralle Kerk (kirik) Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 235 (9)
46776 1385 & Nabal rist peal Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 915 (19)
57533 1616 B1a & Pikk mõts, hele mõts, üle ilma koolimõts Kerk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (108)
57534 1616 B1a Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimõts Kerik Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (49)
57538 1616 B2 & Hilpu-halpu inemise mõõdipuu, pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimõts Kerik Krl 1892 G. Seen H II 36, 319 (61)
57540 1616 C Pikk mõts, helle mõts, üle ilma koolimaja Kerik Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (14)
62789 1766 b & Puust pullu-lulluke, kivist kenä uruke Kirik Trv 1894 A. Rull H III 20, 139 (26)
64947 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäele, pühad marjad pihlakas Eine Kirche Tor 1816 B. A. F. Offe Beitr. VI (1816) 51 (10)
64954 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäel, püha marjad pihlakas Kirik Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 471 (40)
64955 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihelgas mäele, pühad marjad pihelgas Kirik Saa 1892 H. Langholts H III 13, 506 (41)
64960 1817 Ba1 & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäella, püha marjad pihlakassa Kirik Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (138)
64963 1817 Ba1 Pühä jõgi, pühä mägi, pühä pihlakas mäele, pühä marja pihlakasse Kirik Pst 1895 J. Reevits H I 7, 472 (33)
64964 1817 Ba2* Püha jõgi, püha mägi, pühad pihlakad mäele, pühad marjad pihlakalle Kirik Pal 1889 M. Uus H II 27, 423 (2)
64965 1817 Ba2* & Pühä jõgi, pühä mägi, pühä pihlakas mäelä, pühäd marjad pihlaka ots Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (17)
64969 1817 Ca & Pühä jõgi, pühä mägi, mäe pääl pihlik, pühä Maarja külän [sic!] Kerik Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (90)
64971 1817 Da & Püha mägi, püha jõgi, püha pihlakas mäela Kirik SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 465 (1)
64976 1817 Ea2 & Püha jõgi, püha mägi, püha marja pihlapun Kirik Trv 1890 J. Tinn H II 25, 743 (121)
64977 1817 Eb & Püha jõgi, püha mägi, pihlak püha marju täis Kirik Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (20)
64980 1817 Fc & Pihlakas istub pühal mäel, iga pühapäev marju täis Kirik HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 84 (1)
64984 1817 I% & Püha mägi, piima jõgi Kirik Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (125) 992
64985 1817 J & Püha mägi (Der heilige Berg) Die Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 369 (94)
64989 1818 & Püha kuhi, pikk varras Kirik Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (65)
70696 1967 A1a1 Siist sõit, säält sõit, halli ruunaraipe manu Kerk Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (56)
70698 1967 A1a1 Siist sõit, säält sõit, halli ruunarõipe manu Urvaste kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 436 (16)
70703 1967 A2a1 Siit jookseb, säält jookseb, halli ruunaraipe manu Kirik Tt 1877–1917 M. Undi E 499 (35)
70709 1967 A2c & Siist juusk, säält juusk, üte halli rõipõ manu kokku Kerk Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 648 (69)
70711 1967 A3 & Siist lätt, säält lätt, halli ruunarõipe manu Kerik San 1893 J. Tammemägi H II 44, 714 (169)
72236 2011 B% & Soone, joone jooseva halli ruuna hanna alla Kerk Puh 1889 D. Arak H II 30, 111 (24) 1967
75736 2165 A2a5* & Tiiliba, maasuga, metsakukk ja meresikk, liina valge pääga hani Regi, ägel, hainakuhi, kerik Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 573 (5)
75903 2165 I2e4 & Merenukk, metsakukk, valgem kui vahakivi Kerk (kirik) Sa 1888 F. W. Ederberg SKS, Eisen 174 (26)
75922 2165 I2m3 & Metsatikk, merekukk, valgem kui vahukivi Kerik Hii 1890 P. Saul, G. Seen H II 6, 307 (20)
75924 2165 I2o & Metstikk, merepukk, ranna valge vahukivi Hunt, laev, kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (50)
76092 2165 S10* & Metsakukk, nurmenukk, Riia valge peaga hani Kägu, rukkihakk, kirik Tln 1961 A. Kask RKM I 6, 91 (8-10)
76167 2165 Ü/ & Ööpikk, maakukk, valge väli, kiri kari, tark karja kaitsja (Eine Nachtigall, ein Landhahn, ein weisses Feld, eine bunte Herde, ein kluger Hüter der Herde) Orgel, Küster, Kirche, Gemeine, Prediger Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283 2385N
81668 2325 D1c & Emä ei käi latsile, latse' käivä emäle Kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (47)
82012 2359 A1a1 Valge hobu konne täis Kirik Hls 1889 H. Kase H III 6, 152 (45)
82013 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1895 J. Sams E 18072 (53)
82014 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trt 1895 A. Rühka E 18053 (9)
82016 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 710 (75)
82019 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (14)
82020 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (159)
82021 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (11)
82025 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Pst 1889 J. Henno H IV 3, 377 ja 383 (6)
82029 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 73 (124)
82030 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Trv 1890 A. Rull H II 25, 436 (105)
82032 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 127 (60)
82033 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik Trv 1892 J. Kill H III 14, 237 (133)
82042 2359 A1b Valge hobune kirjuid konne täis Kirik Kos 1890 J. Härg H IV 1, 830 (30)
82043 2359 A1b Valge hobune, kirivesi konni täis Kirik Saa 1939 M. Rosenberg ERA II 213, 377 (59)
82046 2359 A1c & Valge hobune, muste konne täis Kirik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (11)
82049 2359 A1e & Valge hobune, kõht konni täis Kirik JMd? 1937 Anonüüm 055 ERA II 172, 349 (14)
82050 2359 A1e Valge hobune, kõht konnasid täis Kirik JMd? 1937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 (12)
82052 2359 A2a1 Valge hobu vainul, kõht konni täis Kirik Tõs 1893 M. Kurul E 1485 (52)
82053 2359 A2a1 Valge hobu vainul, kõht konne täis Kirik Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 381 (74)
82054 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40111 (45)
82057 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (146)
82058 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (97)
82060 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Rak 1877–1917 C. M. Redlich E 470 (17)
82061 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 400 (13)
82063 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (45)
82065 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Plt 1917 M. Palm E 50385
82067 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (99)
82068 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 286 (135)
82069 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Plt 1878 K. Moks H, R 7, 147 ja 166 (96)
82070 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Pal 1930 M. Jürgenson E 70346 (6)
82071 2359 A2a1 & Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Jür 1892 K. Põldmäe H IV 5, 59 (4)
82073 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (134)
82074 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (38)
82075 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 201 (137)
82076 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (34)
82077 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82078 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht kõnnu täis Kirik HMd 1927 O. Niimann E 74005 (24)
82079 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasid täis Kirik Pil 1891 J. Järv H III 14, 628 (8)
82080 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (6)
82081 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 905 (887)
82082 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Iis 1889 E. Ellert H III 1, 567 (14)
82083 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 95 (11)
82084 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (23)
82085 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil 1938 P. Tammepuu ERA II 274, 487 (102)
82087 2359 A2a1 Valge hobene vainul, kõht konne täis Kirik Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (54)
82088 2359 A2a1 Valge hobene vainul, koht konne täis Kirik Lai 1890 A. Sommer H III 9, 84 (25)
82089 2359 A2a1 Valge hobene vainul, kõtt konne täüs Kirik Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (47)
82090 2359 A2a1 Valge hobune vainul, koht konni täüs Kirik Kuu 1903 J. Mikiver E 43935 (50)
82093 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 328 (26)
82095 2359 A2a3 Valge hobune vainul ja kõht konni täis Kirik Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 371 (21)
82096 2359 A2a3 & Valge hobune vainul ja kõht konni täis Kirik Vil 1970 O. Kõiva RKM II 273, 332 (4)
82097 2359 A2a4 Valge hobune vainu peal, kõht konni täis Kirik Saa 1889 J. Tammann H II 23, 702 ja 705 (16)
82099 2359 A2a4 Valge hobune vainu pial, kõht konne täis Kirik Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (52)
82100 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konni täis Kirik Lai 1897 H. Asper H III 28, 522 (50)
82102 2359 A2a4 & Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (37)
82103 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik Äks 1889 K. Blaubrik H I 2, 484 (11)
82105 2359 A2a4 Valge hobune vaino pääl, kõht konne täis Kirik KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 705 (16)
82106 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht kõnnu täis Kirik Ta 1913 J. Müür E 48438 (2)
82110 2359 A2b & Valge hobune seisab vainu pääl, kõht on konne täis Kirik Trt 1930 M. Sika E 66457 (3)
82111 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirju konne täis Kirik KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (11)
82112 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirjuid konne täis Kirik Kuu 1909 A. Ploompuu E 46416 (20)
82113 2359 A2c* Valge hobune vainul, kõht kirevaid konne täis Kirik Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 455 (159)
82114 2359 A2c* Valge hobene vainul, kõtt kirivit konne täis Kerik Puh 1889 J. Loskit H II 30, 50 (26)
82115 2359 A2c* Valge hobune vainu pääl, kirivit konne kott täis Kirik Puh 1913 Koni E 48252 (13)
82117 2359 A2c* Valge hobune vainu pääl, kirjusid konne täis Kirik TMr 1932 H. Glück E 81919 (2)
82118 2359 A2c* & Valge hobõnõ vainu pääl, kirivid konne täus Kerik Võn 1895 J. Moodis H II 51, 68 (15)
82119 2359 A2d & Valge hobune vainul, kirjud konnad kõhus Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (37)
82121 2359 A2f* Valge hobu vainu peal, kõht kuivalt konni täis Kirik Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 237 (3)
82123 2359 A2g* & Valge hobune vainul, kõht krooksujaid konne täis Kirik Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (292)
82125 2359 A2h & Valge hobene vainu pääl, konna krooksuva kõtun Kerik Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (33)
82128 2359 A2i* Valge hobune vainul, konna krooksuva sehen Kirik Ran 1889 A. Tattar H II 30, 542 (37)
82129 2359 A2i* Valge hobu vainu pääl, konnad krooksuvad sees Kirik Tt 1932 L. Prost E 81986 (2)
82131 2359 A2i* & Valge hobene vainu pääl, konnad krooksuvad sehen Kerik TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (5)
82132 2359 A2i* Valge hobune vaenu pääl, konna krooksuva sees Kerik Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (12)
82133 2359 A2i* Valge hobene vainu pääl, konna krooksuva sisen Kerk Ran 1889 A. Tobber H II 30, 244 (68)
82134 2359 A2i* Valge hobu vainu pääl, konna krooksuva sehen Kirik Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 204 (70)
82135 2359 A2i* Valge hobene vaino pääl ja konna krooksuva sehen Kerk Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 797 (41)
82136 2359 A2j & Valge hobu vainu peal, konnad kisendavad sees Kirik MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (78)
82138 2359 A4 & Valge hobene nurme pääl, kõtt konne täus Kirik Hls 1891 J. Riiet H III 13, 587 (128)
82139 2359 A5 & Valge hobune mäel, kõht konnasid täis Kirik JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 270 (89)
82140 2359 A6 & Valge hobene tii veeren, konna krooksuva sisen Kerk Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (91)
82142 2359 A8 & Kirju hobune vainu peal, kõht konne täis Kerik Puh 1888 D. Sell H I 3, 540 (6)
82143 2359 B1a & Valge mära, konne täis Kirik Hel 1926 K. Puusepp E 58429
82145 2359 B1b & Suur valge mära, kirivid konne täis Kerik Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (23)
82146 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konni täis Kirik Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 531 (130)
82147 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kerik Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 467 (31)
82149 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (100)
82150 2359 B2a & Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 52 (20)
82152 2359 B2b & Valge märä vainul, kõht kirevid konne täis Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (18)
82154 2359 B2c* Valge mära vainul, kõht kobiseb, konnasi täis Kirik Vän 1933 M. Hansen E 82375 (6)
82155 2359 B2d* & Valge mära vainul, kõht kuivalt konni täis Kirik Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 229 (2)
82157 2359 B2e* Valge mära vainul, konna krooksuva kõtun Kerik Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (32)
82158 2359 B2e* Valge mära vainul, konna krooksuva kõtun Kerk Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (22)
82159 2359 B2e* & Valge mära vainu pääl, konna krooksuva kõtun Kerik Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (28)
82160 2359 B2e* Valge märä vainu pääl, konna krooksuva sehen Kerk Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (48)
82166 2359 B5b% Hall mära magab mäel, kõht konne täis Kirik HJn 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 169 (8) 1042I1
82169 2359 Ca Valge härg vaenul, kõht konne täis Kerik Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 152 (28)
82170 2359 Ca Valge härg vainul, kõht konnasi täis Kirik Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 219 (76)
82171 2359 Cb & Valge härg vainul, kõht kirju konne täis Kirik Kod 1932 A. Kull ERA II 41, 423 (16)
82177 2359 D & Valge vari vainu pääl, kõtt kirivit konne täis Kirik Puh 1889 J. Andresson H II 30, 105 (49)
82180 2359 F1b & Valge hobone, musti konte täis Kirik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 435 (31)
82181 2359 F2a & Valge hobune vainul, kõht luid-konta täis Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (61)
82184 2359 F2b* Valge hobu vainul, kiliseb-koliseb, konta täis Kirik Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (100)
82189 2359 F2c* Valge hobune vaimu väratis, kiliseb-koliseb, konte täis Kirik Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 220
82190 2359 G & Täkk vainu väraval, kondid kolisevad sees Kirik Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 259 (49)
82191 2359 H & Valge hobune, seest setukid täis Kirik SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (36)
82192 2359 I & Valge hobõnõ vainu pääl, kirivid karja täüs Kerk külavainul Võn 1889 J. Pint H II 33, 728 (27)
82193 2359 Ja & Valge hobune, sipelgid täis Kirik Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (24)
82196 2359 L & Valge kivi vainu peal, sitikaid täis Kirik Kad 1899 A. K. Kivi E 39799 (8)
82197 2359 Ma/ & Valge kont vainul, seest sipelgaid täis Kerik Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (55) 2365Ia
82198 2359 Mb/ & Valge kont kopli peal, seest sipelgaid täis Kirik VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (73) 2365Ib
82199 2359 Mc/ & Valge kont koplis, seest sittikaid täis Kirik Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (68) 2365Ic
82210 2361 A1a1 & Valge härg mäe otsas, üks sarv pääs Kirik Noa? 1888 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (35)
82216 2361 A1b & Valge härg magab mää pääl, üks sari pääs Kirik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 23 (87)
82226 2361 A4a & Hall härg mäel, üks sarv pääs Kirik Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (56)
82227 2361 A4b & Hall härg magab mää pääl, üks sari pääs Kärk Rei 1889 G. Tikerpuu H II 41, 233 (26)
82228 2361 A5a & Härg magab mäel, üks sari peas Kirk Muh 1938 M. Viidalepp ERA II 191, 580 (12)
82229 2361 A5b & Härg magab mäe peal, sari teise külje peal Kirk Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 583 (158)
82230 2361 A5c & Härg magab maas, üks sarv pääs Kirik Hls 1893 J. Stamm H III 13, 729 (8)
82231 2361 B & Kivine koer, sarv pään Kerik Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (50)
82232 2361 C/ & Valge härg mää pääl, üks sari pääs, ega seitsme pääva taga möirab Kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (14) 297B
82244 2365 Aa & Valge kont kesk koplit (Ein weisser Knochen mitten im Koppel) Eine Kirche Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 293
82253 2365 B & Valge kont koples ja kibist aed on ümmer Kirik Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1018)
82254 2365 C & Kont koplis, punane vaht peal Kirik punase katusega LNg 1895 J. Prooses E 21361 (2)
82256 2365 D% & Valge kont koplis, musti seemneid täis Kirik Han 1889 A. Reimann H III 4, 603 (3) 735
82257 2365 E & Valge kont kopli pääl, mustad silmad sees Kirik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 439 (94)
82260 2365 H/ & Kont koplemäel, kuus kullatud silma peas Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (45) 290C
82263 2365 Ia/ & Valge kont vainul, seest sipelgaid täis Kerik Hlj 1895 A. Raid H III 23, 107 (55) 2359Ma
82264 2365 Ib/ & Valge kont kopli peal, seest sipelgaid täis Kirik VJg 1880–1917 J. Ustallo H, R 3, 56 (73) 2359Mb
82265 2365 Ic/ & Valge kont koplis, seest sittikaid täis Kirik Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (68) 2359Mc
82266 2365 J1a/ & Valge kont koplis, iga kuue päeva järele käiakse teda vaatamas Kirik Hag 1890 H. Raudvere E 469 (11) 290D1a
82267 2365 J1b/ & Valge kont koplemäel, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (43) 290D1b
82268 2365 J1c/ & Kont koplemäel ja iga kuue päeva takka keisid teda vaatamas Kirik Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (113) 290D1c
82269 2365 J2/ & Kont koplemäel, iga seitsme päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417/8 (51) 290D2
82270 2365 J3a1/ & Valge kont kopli peal, iga nädal käia katsumas Kirik Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (46) 290D3a1
82271 2365 J3a2/ & Valge kont koples, iga nädal käiakse kord vaatamas Kirik Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (62) 290D3a2
82272 2365 J3b/ & Valge kont koplis, vareksed käivad iga nädalas üks kord vaatamas Kirik Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (4) 290D3b
82273 2365 J4a/ & Valge kont tagakoplis, iga pühapäeva hommikul käiakse teda teretamas Kirik Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (19) 290D4a
82274 2365 J4b/ & Valge kont koplis, inimesed käivad iga pühapääv teretamas Kirik Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (55) 290D4b
82555 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija (Ein weisses Feld, eine bunte Vieh-Weide, ein weisser Heerde-Beschüzer) Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 371 (125)
82569 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Kirik Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 219 (124)
82571 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 354 (19)
82572 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Kirik Hlj 1890 L. Lepp-Viikmann H III 2, 266 (6)
82574 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 114 ja 117 (118)
82582 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (10)
82585 2385 A1a2* Valge väli ja kiriv kari ja tark kar'akaitsja Kerk Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 470 (19)
82603 2385 A1f & Valge väli, kirju kari, tark karjapoisike Kirik Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (31)
82606 2385 A2a* & Valge vari, kirju kari, tark karjakaitsja Kirik Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 245 (38)
82609 2385 A2b & Valgõ vari, kirriv kari, tark karjatallitaja Kerik Se 1930 N. Sõrmus S 28608 (71)
82610 2385 A2c* Verev vari, kirev kari, tark karjakaitsja Kirik Tt 1932 L. Prost E 81986 (8)
82618 2385 B1b & Valge väli, kiriv kari, kaunis karjavalitseja Kerk Ote 1892 J. Ainson H II 44, 545 (28)
82631 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 491 (211)
82638 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 111 (55)
82645 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 366 (36)
82657 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (91)
82658 2385 C1a1 Valge väli, kerju kari, must karjakaitseja Kerik Tln 1940 G. J. Kallus ERA II 285, 181 (7)
82662 2385 C1a1 Valgõ väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kerik Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (49)
82665 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must karjakaitseja Kirik Tor 1889 C. Tults H II 21, 814 (147)
82666 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must kaitseja Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (47)
82682 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik Kos 1892 T. Wiedemann E 8988 (97)
82689 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 127 (89)
82696 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Kirik Pöi 1937 M. Viidalepp ERA II 130, 591 (1)
82709 2385 C1d & Valge väli, kirju kari, must karja karjane Kirik Sim 1897 V. Rosenstrauch H II 57, 16 (25)
82712 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (39)
82717 2385 C1e2* Valge väli, kirju kari ja must karjane Kirik Pee 1947 O. Viide RKM II 11, 34 (53)
82722 2385 C1f2* Kirju kari, valge väli ja must karjane Kirik Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 366 (20)
82723 2385 C1f2* & Kirju kari ja valge väli ja must karjane Kirik Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2491 (44)
82726 2385 C1h & Valge väli, kirju kari, must karjahoidja Kirik PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (7)
82746 2385 C2a2* Valge vari, kirrev kari ja must karjakaitsja Kerik San 1889 M. Lepp H III 10, 583 (17)
82758 2385 C2b1 Kirriv kari, valgõ vari, must kar'akaitseja Kerik Vru 1903 G. Sandra H II 70, 130 (18)
82763 2385 C2e & Valge vari, kiri kari, must karjane Kirik Kär 1890 K. Loiken H II 18, 891 (17)
82789 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall sell Kirik Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (5)
82803 2385 D1* & Valge väli, kirju kari, must krantskael karjus Kirik Pal 1888 M. Uus H II 27, 335 (65)
82807 2385 D3a* Valge väli, kirju kari, rantskael karjakaitseja Kirik SJn 1889 J. Tammann H II 20, 676 (86)
82814 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kerik Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (14)
82827 2385 D6b & Valge väli, kirju kari, krants karjane Kirik Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 378 (22)
82828 2385 D6c & Valge väli, kirju kari, krants karja keskel Kirik Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (20)
82836 2385 D8b* & Valge väli, kirju kari ja krantskoer karja hoidmas Kirik Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (20)
82837 2385 D8c & Kirju kari, valge väli, krantskoer karjahoidija Kirikus Pal 1895 M. Kitznik H I 7, 602 (8)
82846 2385 E3* & Valge väli, kirju kari, karjane hõigub kivi otsas Kirik Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 220 (98)
82851 2385 G1c% & Kirrev kari, verrev hari, kats tarka karjust man ja tõne pull mürräs tõse karja seen Kerik Urv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 453 (46) 1232
82863 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Kirik KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (7) 1740
82865 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Kirik Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (64) 1740
85602 2484 & Verrev kivi kesk nurme, kuas kivi manu lätt, tuu siiba maha lask Kerik Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (149)
90932 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikus PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (3)
90933 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 38, 211 (6)
90970 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikus Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 59 (25)
90971 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 292 (38)
91095 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laan langeb Kirik Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (33)