Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 30 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 30
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
42417 1222 A1 & Muri istup puurin, vahip aknast välla Varas istup vangin Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (2)
42419 1222 A2b & Muri vahib saares: [kolm] pääd ja [kaheksa] jalga Inimene vangihoones ja varesed kannavad põrsast, konna Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
42422 1222 A3a* & Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm piad ja kaheksa jalga Sie mõestatus on ühe vangile mõestatada antud, siis vang pidi seda ülesse saama, siis pidi vangist lahti lastama, vang and selle seletuse nõnnaviisi: Muri sie oli vang ja kaks varest lendasid ja kandsid lammatalle kahe vahel, ja vang saand lahti Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (44)
42424 1222 A3b* & Muuri vahib puurist: kaks kannab kolmat, kolm pead, kaheksa jalga Kaks varest kannid surnud põrsast, vang vahtis vangihoonest; selle mõistatusega vang sai vabaks VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 535/6 (35)
42425 1222 A3b* Muri vahib puurist: kaks tallavat kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga ühtekokku Vang näeb puurist kahte varest sia seljas Plt 1899 M. Luu E 38345c (20)
42426 1222 A3b* & Must Muri vahib puurist välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks juut vahtind vangimaja aknast välja ja näind, kui varesed põrsaga läind, siis seal oli üks pea ja [neli] jalga ja kahe varesel oli ka kokku neli jalga ja kahe varesel oli kaks pead Rid 1928 A. Kärt E 63146
42428 1222 A3b* & Muri istus puuris ja vaatab oma silmaga: [kolm] pead ja [kaheksa] jalga ja [kaks] tassivad kolmandat Vang vaatab: [kaks] varest lähevad surnud põrsaga Muh 1954 I. Sarv RKM II 40, 455 (10)
42429 1222 A3c & Murelind istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pead ja kaheksa jalga (Ein Trauervogel sitzt im Bauer, sieht zwei einen Dritten schleppen, drei Köpfe und acht Füsse) Ein Gefangener sah zwei Krähen ein todtes Ferkel wegschleppen, und bekam nach der Sage die Freiheit für das Räthsel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 280
42432 1222 A3d+ & Vana karu puuris, kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kannavad surnud põrsast ja soldat vaatab seda vangikoja aknast pealt Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (23)
42433 1222 A3d+ & Süüdlane vahib puuris: kaks talluvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest väljal sea seljas Ksi 1923 L. Joor E 53237
42434 1222 A3d+ Istun puuris, vaatan välja: kaks tassivad kolmandat, kokku on kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest tassivad lambatalle As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 550/1 (4)
42435 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang mõistetud vangi ja tema pidand siis vangist vabanema, kui võib anda niisuguse mõistatuse, mida teised üles ei oska arvata. Vang näind oma kongi aknast, kui kustki visatud välja üks surnud põrsas, selle kallale tulnud kaks varest, söönd ja löönd viimaks kahekesi küüned sisse ja viind ära Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 525 (40)
42436 1222 A4a* & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang: [kaks] varest kandvad [ühte] seapõrsast Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (39)
42439 1222 A4a* Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang vahtis trellide vahelt välja ja nägi, kuidas kaks varest vedasid üht surnud kassi Rkv 1964 E. Kasemets RKM II 183, 233 (1)
42440 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead otsas, kaheksa jalga all Vang istub vangis ja vaatas aknast välja: kaks varest kanniva põrsast Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (51)
42441 1222 A4a* & Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kantsivad kolmat, kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Vang vahtis aknast välja, kui kaks varest kantsivad põrsast, siis olid neil kokku kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (33)
42443 1222 A4b & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kannab kolmat Muri on vang, ta vahib aknast välja, kuidas kaks varest tassivad surnd põrsast Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (6)
42444 1222 A4c* & Muri istub puuris, vahib pisikesest aknast välja: kaks talub kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vangi mõistatus, tema nähtus läbi akna VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (21)
42445 1222 A4c* Must Muri puuris, vahib puuri aknast välja ja näeb: kaks tallavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang on puuris ja vahib puuri aknast välja ning näeb, et kaks varest on sea seljas Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (14)
42446 1222 A4d & Muri istus puuri seen, vahis aknast välla: kats tapva kolmandad, kolm pääd, katessa jalga all Vang Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (8)
42447 1222 A5a* & Must Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm pääd ja kahessa jalga Varas vangis ja kaks varast kannavad põrsast Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (136)
42448 1222 A5a* Must Muri puuris, vahib aknast välja: kaks tallavad kolmat, kolm pääd ja kaheksa jalga Ühele vangile anti käsk: kui ta ütleb niisuguse mõistatuse, mida keegi välja ei mõista, siis saab ta lahti. Tema vaatas aknast välja, mõtles, et tema on must muri puuris ja vaatab aknast välja, siga oli õues ja kaks varest seljas Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 101/2 (15)
42450 1222 A6 & Muri istub puuris, vaadab aknast välja: kaks kandavad kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga Vang vaatas aknast välja, kaks nonni kandasid seapõrsast Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (9)
42452 1222 A7 Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga Vang vahib aknast välja, näeb siga, mille seljas kaks harakat istuvad Lai 1926 O. Vilde E 48652 (5)
42454 1222 A8+ & Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks koormakandjad ja Muri istub puuris Üks mees istunud vangis ja näeb läbi akna, et [kaks] varest ühte surnud siga söövad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (42)
42455 1222 A8+ & Muri istub puurin, vahib aknast välla: [kaks] kannav kolmandat, kolm pääd, [kaheksa] jalga, [kuus] silma, [kaks] handa Üits kuningatütar olli vangi pantu ja perast taheti teda ka ära hukata. Enne surmamist annud ta kohtuülembile selle mõistatuse selle tingimisega, kui nema ära mõistas, mes sii tähendap, sis oles võinud nad ära tappa, ja kui nad ei mõista, sis pääses kuningatütar valla. Kohtu ülemba ja kuningas ei mõistnud seda ja kuningatütar pääsi vallale. Seletus: kuningatütar vahib vangiaknast välla, kaits varest võtava üte konna ja viiva ta ära Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (153)
42456 1222 B1 & Muri oli puuris, vahtis aknast välja ja mis ta nägi: üks vedas, kaks pidas, kolm pead ja kaheksa jalga Muri oli vang ja vaatas aknast välja: üks, kes vedas, oli siga, kaks, kes pidas, oli kaks varest sea seljas, [üks] sea pea ja [kaks] varekse pead on kokku [kolm] pead, jalgu on neil kokku [kaheksa] Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (79)
42460 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Üks vang vaatas läbi akna ja nägi ühe surnud seapõrssa ja kaks varest nokkisivad põrsa kallal, teisi lendas palju juure, esimesed kartsivad, et teised nende kääst põrsa ära võtavad, esimesed kantsivad siis põrsa ära Nrv 1893 F. Valts E 2563 (2)
42483 1222 C1f & Kolm pääd ja kaheksa jalga, kaks tallavad kolmandad Vanamees vaatis vangihoone aknast välja, tema nägi: kaks varest öhte sornud porsast järel vedavad, tema tegi sälle moistetuse ja pääsis sälle läbi vangist lahti Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 369
42498 1222 C6b & Kaks kannavad kolmat, kolm pead, kaheksa jalga, kuus silma Vangimaja ülema mõistatus vangile, kui ära mõistatab, laseb lahti. Vang oli oma kambri aknast näinud, et kaks varest tassisid aia taha visatud lõpnud põrsast Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (702)