Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 38 kirjapanekut 4 tüübist, näitan 1 — 38
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
22763 676 Ea & Kerp läks välja, aga härg tuleb tagasi Tühi jutt Pal 1888 M. Saar H II 27, 553 (51)
40831 1139 A & Meie tua taga kasvis üks suur tamm, see tamm oli seest õõnes, seal sees oli [seitse] puuda sääska, need keerutasid kaerakõrtest köit kunni maast taevani Sõna, mis ei ole tõsi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (94)
57707 1626 Aa & Pime nägi jänese, jalutu võttis ta kinni, alasti pistis ta tasku ja hambutu sõi ta ära Vale Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 291 (3)
57708 1626 Ab & Pime nägi jänest, jalutu püüdis, paljas pistis taskusse, ilma suuta sõi ära Vale Tln 1991 A. Kägu RKM II 443, 202 (1)
57715 1626 B1a2 & Üks pime nägi üht jänest joosvad, üks jalutu vöttis ta kinni ja üks alaste pistis ta tasku – mis see on See on üks vale Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136p. (131)
57716 1626 B1a3* & Pime nägi jänest, jalutu võttis kinni, alasti pistis tasku Tühi jutt Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (122)
57719 1626 B1b1 & Üks pime nägi jänest jooksvad, üks jalutu hüppas järele ja üks alasti pistis tasku – mis see on Üks vale Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 34 ja 54 (28)
57721 1626 B1b2* & Pime nägi jänest, jalutu jooksis ta järele, alasti inimene pistis ta tasku Vale Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 373 (8)
57722 1626 B1b2* Pime nägi jänese, jalutu jooksis järele ja alasti pani käe tasku Vale Khk 1946 H. Redlik RKM II 2, 564 (7)
57727 1626 B1c* & Pime nägi, jalutu joosis, alasti pistis tasku Vale Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (2)
57728 1626 B1d & Pime näeb, alasti püstab tasku, jalutu võtab kinni Vale Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (30)
57730 1626 B2a* Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pistis taskusse Vale Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 176 (12)
57731 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pani taskusse Vale Käi 1992 M. Mesikäpp RKM, KP 34, 234 (7)
57732 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu pidas kinni, paljas pistis taskusse – mis see on Vale Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 385 (107)
57734 1626 B2b1 & Pime nägi jänekse, jalutu kargas jänekse järel ja paljas pistis jänekse oma tasku – mis see on See on vale jutt Tt 1861 Anonüüm XXX Mönnus Kal. (1861) lk-ta (24)
57736 1626 B3a & Pime nägi jänesse, lomak [sic!] võttis kinni, alaste pistis taskusse Vale Tln 1895 J. Salme E 18598 (11)
57737 1626 B3b & Pime näeb jänest jooksvad, lugur jookseb järel, võtab kinni, alasti pistab tasku Vale Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (10)
57738 1626 B4a & Üks pime nägi jänest jooksvad, jaluta võtab kinni, käsita pistis tasku Vale Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 102 (77)
57739 1626 B4b & Pime nägi, jalutu jooksis järele, käteta võttis kinni Vale Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
57740 1626 C+ & Pime nägi jalutut jooksmast, alasti pistis oma tasku Tühi jutt Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 14 (106)
57745 1626 E* Kolm meest, üks oli pime, teine ilma jalgadeta, kolmas ilma käteta; pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, käsitu pani pauna Vale Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 242 (99)
57746 1626 E* & Pime, jalutu ja alasti läksid mööda teed; üks jänes jooksis üle tee; pime nägi, jalutu püüdis kinni ja alasti pistis tasku Vale Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (77)
57747 1626 E* Kolm meest istusid tee ääres: üks olli kurt, üks pime ja üks jalutu; jänes jooksis mööda, kurt kuulis, pime nägi ja jalutu hakkas järgi joosma Vale Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 636/7 (42)
57748 1626 E* & Kolm meest istuvat teekäänaku pääl: üks pime, üks alasti, üks jalutu; pime näeb, jänes jookseb, alasti pistab tasku, jalutu võtab kinni Vale Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (10)
57752 1626 G2 & Suur kivi ujus vee peal, pime nägi, jalutu tõi ära, kuulmata andis üles Vale Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (1)
57753 1626 G3a & Kolm meest läksivad veskikiviga sõitma, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas ihualasti; pime nägi jänest, jalutu võttis jänese kinni ja alasti mees pistis ta taskusse – mõistke, mis see on Vale, sest pime ei või näha, jalutu ei saa jänest kinni ja alasti inimesel ei ole taskut Tt 1908 J. A. Hermann Lasteleht nr. 5 ja 6 (1908) 80 ja 96
57754 1626 G3b* & Kolm meest läksivad veskikiviga mäest alla, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime nägi jänese, jalutu tõi ära ja pime püstis tasku Vale Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (123)
57755 1626 G3b* Veskikivi veeres mäest alla, ta peal istus kolm meest: üks pime, teine jalutu, kolmas alasti, jänes jooksis üle mäe, pime nägi, jalutu jooksis järele, alasti pistis tasku Vale, valejutt Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 205 (67)
57757 1626 G3c* Üks veskikivi ujus jõge pidi alla ja kolm meest oli seal peal: üks oli pime, üks oli jalutu ja üks oli alasti; pime nägi jänekse, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Kuu 1974 K. Enniko KKI 65, 147 (1)
57759 1626 G3c* & Jõkõ pitte ojos veskikivi alla, selle pääl istuse kolm inemist: üts om pimme, nägi jänese jooksvad; tõine om ilma jalota, joosk jänessele järgi, võts kinni; ja kolmas om ihoalaste, tuu pist jänese omma karmanni – kes neo omma Seo om võls jutt, mis nii kõneltas, midä oleman ei ole Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (1)
57760 1626 G3c* Veskikivi ujus mööda jõge alla, kolm meest istusivad peal: üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime näeb jänese, jalutu jooksis, võttis kinni ja alasti pistis oma tasku Vale Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (49)
57763 1626 G3d & Kolm meest läksid veskekiviga allavett: üks oli pime, teine alasti, kolmas jalutu; pime nägi jänest, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (80)
57767 1626 G3e* & Veskikivi ujub vee peal, sellel on kolm inimest: üks on pime, üks on jalutu ja üks on alasti; pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni ja paljas pani tasku – mis see on Vale Kei 1992 J. Vasjuk RKM, KP 13, 501 (4)
57769 1626 G3f* Järve ääres oli kolm meest: pime, jalutu ja alasti; veskikivi veeres vee peal ja jänes laulis kivi peal, pime võttis püssi ja sihtis hoolega ja lasi jänese maha, jalutu jooksis, tõi jänese ära, alasti pistis jänese omale põue ja läksid seltsis jänesepraadi valmistama – iseloomusta selle jutu tegevust ühe sõnaga Vale Kul 1961 J. Nurme RKM II 110, 208 (4)
57771 1626 G4+ & Jõevee peal oli veskikivi, veskikivi peal istusivad [neli] inimest: üks oli pime, teine käsita, kolmas jaluta ja neljas alasti; pime ütleb jalutule: vaata, jänes jookseb jõe kaldal, jookse järele, võta kinni; jaluta jooksis järele, võttis jänese kinni ja andis käsita inimese kätte; käsita inimene andis jänese alasti inimese kätte ja alasti inimene pani jänese oma tasku Tühi jutt Alu 1904 J. Peedo H II 71, 740
57772 1626 G5 & Kolm miist läksid pähklikoorega merele sõudma: üks oli pime, teine oli jalutu ja kolmas oli alasti; üks jänes läks sedasama tiid müüda; pime nägi kõige enne, jalutu püidis kinni ja alasti püstis tasku – mis see tähendab Vale Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 210 (16)
57773 1626 G6 & Kolm meest sõidavad paadiga vastuvett üles: [üks] pime, [üks] jalutu, [üks] alasti; jänes jookseb mööda, pime näeb, jalutu võtab kinni ja alasti pistab taskusse Vale Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 142 (29)
77926 2252 B & Tua taga tuiskab, aia vierde aab hange, tii pääl ei teagi Vale Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (109)