Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 286 kirjapanekut 4 tüübist, näitan 1 — 286
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
21706 647 M/ & Kiigub ja liigub, maha ei kuku, tules ei põle, maas ei mädane, veden ei upu Nimi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (22) 2490R
27661 835 Aa1 & Kuulub ainult sulle, aga ometi tarvitavad teda teised rohkem kui sa ise Nimi Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (2)
27662 835 Aa2 & Mis kuulub sulle, aga teised tarvitavad palju rohkem kui sa ise Sinu nimi Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
27664 835 Ab1 & Kuulub sulle, aga teised kasutavad rohkem Nimi Võn 1941–1994 Anonüüm 098 RKM, KP 51, 235 (10)
27665 835 Ab2 & Mis kuulub sulle, aga teised kasutavad Nimi Vil 1988 K. Link, M. Toom EKRK III 41, 1
27666 835 Ba* Mis on sinu oma, aga tarvitavad teised Sinu nimi Mär 1992 K. Tiigisoon RKM, KP 18, 151 (1)
27667 835 Ba* Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sa ise Nimi Kuu 1970–1979 R. Kravtsov EFA I 10, 33 (2)
27668 835 Ba* & Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sina Nimi Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 272 (12)
27670 835 Bb1* & Sinu oma, aga kasutavad teised Nimi Trt 1992 K. Sarv RKM, KP 37, 65 (12)
27671 835 Bb1* On sinu oma, aga teised kasutavad seda rohkem Nimi Pde 1988 S. Kesküla RKM II 418, 24
27672 835 Bb2 & Mis on sinu oma, aga teised kasutavad Sinu nimi Kam 1992 J. King RKM, KP 31, 89 (8)
27673 835 C & Ole sinu perält, aga tarvitasevat tõsõ Nimi Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 457 (46)
27674 835 D+ Sullõ om ta antu, tõsõ tedä kasutava rohkõm ku sa ise Nimi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 54 (48)
27675 835 D+ & Esi kannat, tõsõ kasotasõ' Nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (53)
27676 835 D+ & Su' asja tarvitasõ tõsõ' inämb ku esi' Enda nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (38)
27677 835 D+ Sa tead seda ise paremini, ometi kasutavad teised seda rohkem kui sina Nimi Nrv 1992 S. Selimaa RKM, KP 2, 575 (6)
75251 2150 A2d* Tammelaast mere põhjas, ei kuiva, ei mädane Inimese nimi Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (12)
75314 2150 A6b* Tammelaast kaju põhjas, ilmaski ei mädane Inimese nime Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (9)
75318 2150 A6b* & Tammelaast ei mädane kaevu põhjas Inimese nimi Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (136)
75335 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Nimi Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 265 (4)
85823 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inim[ese] nimi Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 32 (2)
85824 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
85825 2490 A1a1 & Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (108)
85826 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (16)
85827 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (24)
85828 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (42)
85829 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (2)
85830 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 138 (4)
85831 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (17)
85832 2490 A1a1 Vees ei uppu, tulen ei pala, mullan ei mädäne Inimese nimi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (33)
85833 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (42)
85834 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1904 J. Ermann E 44371 (89)
85835 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi TMr 1926 L. Berg E 57147/8
85836 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi HMd 1927 A. Viilas E 74021 (1)
85837 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (17)
85838 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kod 1923 L. Hallik A 2138 (21)
85839 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (40)
85840 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (4)
85841 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 634 (42)
85842 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (17)
85843 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (47)
85844 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 73 (10)
85845 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (145)
85846 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (158)
85847 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 547 (62)
85848 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (16)
85849 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 223 (112)
85850 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (10)
85851 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (162)
85852 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (83)
85854 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 443 (62)
85855 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (19)
85856 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 466 (78)
85857 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tor 1969 E. Maasik RKM II 277, 161 (9)
85858 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 205 (122)
85859 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trm 1978 O. Peda RKM II 333, 396
85860 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (11)
85861 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 91
85862 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (41)
85863 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
85864 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 200 (16)
85865 2490 A1a1 & Vies ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Hea nimi Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
85866 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 178
85867 2490 A1a1 Vies ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädänä Nimi Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (2)
85868 2490 A1a1 Vies ei ubu, tules ei pole, mullas ei mädäne Nimi Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (33)
85869 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei pole, muldas ei mädane Nimi Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (5)
85870 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Nimi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (54)
85872 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 379 (44)
85873 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (101)
85874 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 60 (48)
85875 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi ei kau Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 175 (22)
85876 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädäne Nimi KJn 1890 A. Pihlak E 457 (25)
85877 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädäne Inimese nimi Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (13)
85878 2490 A1a1 Vies ei uppu, tulõs ei põlõ, muldas ei mädänõ Inimese nimi Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 508 (16)
85879 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nime Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 13/4 (78)
85880 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei pala, mullas ei mädane Nimi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 10 (72)
85881 2490 A1a1 Vees ei upu, tulõs ei pala, mullas ei mädäne Inemise nimi Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 82 (11)
85882 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei pala, mullan ei mädäne Inemise nimi Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (9)
85883 2490 A1a1 Veen ei uppu, tulen ei pala, mullas ei mädane Nimi Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (49)
85884 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõh ei pala, mullah ei mädäne Inemese nimi Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (25)
85885 2490 A1a1 Viin ei upu, tulen ei pala, mullan ei mädane Nimi Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (7)
85886 2490 A1a1 Viin ei upu, tulen ei pala, mullan ei mädäne Inemise ni[mi] Ote 1895 E. Palm E 20132 (64)
85887 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõn ei pala, mullan ei mädäne Nimi Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 611 (79)
85888 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõn ei pala, mullan ei mädäne Nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (54)
85889 2490 A1a1 Viih ei uppu, tuleh ei pala, mullah ei mädäne Inemise nimi Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (54)
85890 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tln 1992 K. Brügel RKM, KP 8, 18 (2c)
85891 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (7)
85892 2490 A1a1 Vies ei uppu, tules ei pole, mullas ei mädane Nimi Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (103)
85893 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (6)
85894 2490 A1a2* & Vees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (17)
85895 2490 A1a2* Vees ei uppu, tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi Trv 1894 J. Kala E 14275 (72)
85896 2490 A1a2* Vees ei uppu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (34)
85898 2490 A1a2* Vees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (7)
85900 2490 A1a2* Vees ei upu, tules ei põle ega mullas ei mädane Inimese nimi Pld 1925–1926 L. Gering E 72972 (29)
85901 2490 A1a2* Vees ei upu ja tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 257 (76)
85902 2490 A1a3* Vee sies ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (17)
85903 2490 A1a3* Vees ei upu, tules ei põle, mulla sees ei mädane Nimi Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (79)
85904 2490 A1a3* & Vee sees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 193 (40)
85905 2490 A1a4* & Vette ei upu, tulle ei pala, mulda ei mädane Inimese nimi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (90)
85906 2490 A1a4* Vees ei uppu ta, tules ei põle ta, mullas ei mädane ta Nimi VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (26)
85907 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Nimi Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (10)
85908 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (113)
85909 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle ja muldas ei mädane Inimese nime Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (49)
85910 2490 A1b* & Mis vees ei upu, tules ei põle ja muldas ei mädane Inimese nime Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (44)
85911 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Prn 1933 A. Talo ERA II 69, 444 (11)
85912 2490 A2 & Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 122 (3)
85913 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 331 (17)
85914 2490 A2 Vees ei uppu, mullas ei mädane, tules ei pala Inimese nime Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (8)
85915 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Tln 1992 J.-L. Amjärv RKM, KP 8, 174 (10)
85929 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (260)
85930 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (105)
85931 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Inimese nimi Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (35)
85932 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (1)
85933 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40149 (87)
85934 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (23)
85935 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Tt 1932 A. Sokk E 81975 (19)
85937 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Inimese nimi Pal 1908 H. Karro EKnS 48I, 48 (36)
85938 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (49)
85939 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi JMd? 1937 H. Lippassaar ERA II 172, 377 (4)
85940 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (20)
85941 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 151 (26)
85942 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 110 (143)
85943 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimene koos kõigi enda maapealse tegudega, on hästi või halvasti elanud, nõnda jääb rahva sekka kõneaineks Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 457 (35)
85944 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 87
85945 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1964 H. Poltimäe Vilbaste 1, 87
85946 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (2)
85947 2490 A3a1 & Tules äi põle, vees äi upu, muldas äi mädane Nimi Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (33)
85948 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (58)
85949 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Nimi, ka hing Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (28)
85950 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Inimese nimi Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (16)
85951 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (9)
85952 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Nimi Mär? 1949 E. Poom RKM II 9, 377 (47)
85953 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Nimi Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 37
85954 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädäne Inimese nime SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (17)
85955 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädäne Nimi Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
85956 2490 A3a1 Tulen ei põle, viin ei uppu, mullan ei mädane Inimese nimi Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 552 (14)
85957 2490 A3a1 Tulõhn ei pala, viihn ei upu, mullahn ei mädäne Inemise nimi Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (42)
85958 2490 A3a1 Tulen ei põle, viin ei uppu, mullan ei mädäne Nimi Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (108)
85959 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (14)
85960 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Mär 1992 K. Suislep RKM, KP 18, 232 (2)
85961 2490 A3a1 Tules ei pole, vies ei upu, mullas ei mätäne Inimese nimi Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (40)
85963 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja mullas ei mädane Inimese nimi Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 347 (35)
85964 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei uppu ja mullas ei mädane Inimese nimi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (68)
85965 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja mullas ei mädane Nimi JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (10)
85966 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja muldas ei mädane Nimi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (51)
85967 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei uppu ja muldas ei mädane Nime SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (126)
85968 2490 A3a2 & Tules ei pole, vies ei uppu ja mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (97)
85969 2490 A3a3 & Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (78)
85970 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (21)
85971 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (22)
85972 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei uppu ega muldas ei mädane Nimi Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (59)
85973 2490 A3a4 & Tuli ei paluta, vesi ei uputa, mullas ei mädane Nimi Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (10)
85975 2490 A3b* & Mis tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (43)
85976 2490 A3b* Mis ei põle tules, ei upu vees, ei mädane mullas Inimese nimi Nõo 1992 K. Novikov RKM, KP 34, 122 (28)
85979 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Pil 1896 J. Kuldkepp H I 7, 221 (5)
85980 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Mih 1920 A. Leppik E 50893 (14)
85981 2490 A4 & Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Trm 1926 B. Sööt E 56855 (3)
85983 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Kellegi nimi, mis olnud kunagi Pöi 1958 A. Tustit RKM II 82, 384/5 (161)
85984 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Nimi Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 275 (25)
85985 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi Han 1992 E. Tuulmägi RKM, KP 21, 1 (4)
85986 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 279 (5)
85987 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (104)
85988 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vies ei upu Nimi Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (71)
85989 2490 A4 Tules ei põle, muldas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (35)
85990 2490 A4 Tules ei põle, muldas ei mädane, vees ei uppu Nimi Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
86003 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nime SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (92)
86004 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (37)
86005 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (286)
86006 2490 A5a1 & Mullas ei mädäne, viis ei upu, tules ei põle Nimi Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (59)
86007 2490 A5a2 & Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (4)
86008 2490 A5a2 Muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nime Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (112)
86009 2490 A5a3* Mulda ei mädane, vette ei upu, tulle ei pala Nimi Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (33)
86010 2490 A5a3* & Muld ei mäända, vesi ei uputa, tuli ei paluta Inimese nimi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (10)
86011 2490 A5b* & Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäusst, u. Im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name Tt 1732 A. Thor Helle Helle 361 (2)
86024 2490 A5b* Mes mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei pala Inimese nimi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (1)
86026 2490 A5b* & Mes mullan ei mädäne, veen ei upu, tulen ei pala (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäust, im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name eL 1780 A. W. Hupel Hupel 120
86030 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (32)
86032 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (66)
86033 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Inimese nimi Hel 1926 K. Puusepp E 58430
86034 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nimi Rap 1926 M. Reimann E 72966 (12)
86035 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (10)
86036 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 35 (4)
86037 2490 A6a1 Muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 443 (53)
86039 2490 A6a1 Mullan ei mädäne, tulen ei pala, veen ei uppu Inimese nimi Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (66)
86040 2490 A6a2* Muldas ei mädane, tules ei põle ega vees ei upu Inimese nimi Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (31)
86041 2490 A6a2* & Mullasse ei mädäne, tulesse ei põle, veesse ei upu Nimi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (2)
86042 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nime Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (2)
86044 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei pöle, vees ei uppu Inimese nimi Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 133 (56)
86045 2490 A6b* & Mis mullas ei mädane, tules ei põle ja vees ei upu Inimese nimi Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (97)
86046 2490 A6b* Mis ei mädane mullan, ei põle tulen ega uppu veen Nimi, vari Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (19)
86048 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (59)
86049 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (51)
86050 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 329 (52)
86053 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (172)
86054 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 365 (8)
86055 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi, mis kellegil on Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (57)
86056 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Inimese nimi KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (15)
86057 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (21)
86058 2490 B1a1 Tules ei põle, viis ei upu, maas ei mädäne Nimi KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 360 (41)
86059 2490 B1a1 Tules ei pala, vees ei uppu, maas ei mädäne Nimi Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (27)
86061 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (62)
86062 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (16)
86063 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (21)
86064 2490 B1a2* & Tules ei põle, viis ei upu ega maas ei mädane Nime SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (38)
86065 2490 B1a3* Tulen ei pala, viin ei uppu, maa sehen ei mädäne Inimeste nime Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (50)
86066 2490 B1a3* & Tulle ei pala, vette ei upu, maan ei mädane Inemise nimi Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (144)
86068 2490 B1b & Mis ei põle tules, vees ei upu ega maas ei mädane Inimese nime Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (46)
86075 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (47)
86076 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (11)
86077 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (82)
86078 2490 B2* & Tules ei pole, maas ei mädäne, vies ei uppu Nimi Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 253 (3)
86079 2490 B2* Tules äi põle, maas äi mädäne, vees äi upu Inimese nimi Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (82)
86080 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädäne ja viis ei uppu Inimese nimi Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (121)
86081 2490 B3a1 Vees ei upu, tules ei põle, maas ei mädane Inimese nimi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (209)
86082 2490 B3a1 Viis ei uppu, tules ei põle, maas ei mädane Nime SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (79)
86085 2490 B3a2 & Vees ei upu, tules ei põle ja maas ei mädane Inimese nimi KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (16)
86086 2490 B3a3* Ei upu vies, ei põle tules, ei mädane maas Inimese nimi Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (9)
86088 2490 B3b & Mes viin ei upu, mes tulen ei pala, mes maan ei mädäne Inimese nimi Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6/7 (35)
86089 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Hea inimese nimi Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (6)
86090 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (1)
86091 2490 B4* Viis ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (35)
86092 2490 B4* Vees ei ubu, maas ei mädäne ega tules ei pole Nimi Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
86093 2490 B4* & Viis ei upu, maas ei mädane ega tulen ei põle Nimi Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (37)
86094 2490 B4* Vees ei uppu, maas ei mädane, tules ma ei põle Inimese nimi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (104)
86095 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (25)
86096 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554/5 (81)
86097 2490 B5 & Mahan ei mädäne, tulen ei põle, viin ei upu Nimi Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (70)
86099 2490 B6a* Muan ei mädäne, veden ei upo, tulen ei põle Inimese nimi Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
86100 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle Nimi Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (99)
86101 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Hel 1928 E. J. Kase E 61784
86102 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi KJn 1975 A. Seep RKM II 316, 632
86104 2490 B6a* Maa sees ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle Nimi TMr 1930 E. Schmidt E 71297 (31)
86105 2490 B6b & Mes moha ei mädäne, vette ei uppu, tulesse ei põle Inimese nimi Kod 1889 V. Lepp H II 16, 273 (15)
86108 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei upu Inimese nimi VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 287 (158)
86109 2490 C1a1 Tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Plt 1878 K. Moks H, R 7, 145 ja 165 (71)
86112 2490 C1a1 Tulõh ei pala', viih ei upu' Inemisõ nimi Se 1973 P. Hagu EKRK I 74, 278 (84)
86113 2490 C1a2* Tules ei pala, vii seen ei upu Nimi As 1995 A. Korb EFA II 2, 18 (11)
86116 2490 C1a2* Tuli ei põleta ega vesi ei upputa Inimese nimi Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 645 (45)
86117 2490 C1a2* Ei ole puust ega ka luust, tules ei põle, vees ei upu Nimi Rkv 1948 H. Tõnisson RKM II 31, 233 (33)
86119 2490 C1b* Mis ei pala tulle, ei upu vette Nimi Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 358 (31)
86120 2490 C1b* & Mis ei pala' tullõ, ei upu' vette Inemise nimi Se 1936 M. Vabarna S 121941 (97)
86124 2490 C2a1 Vees ei upu, tules ei põle Vari ehk nimi Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 167 (14)
86125 2490 C2a1 Veen ei upu, tulen ei pala Nimi Krk 1890 J. Kivisäk H, R 5, 95 (1)
86126 2490 C2a1 Viin ei uppu, tulen ei pala Inimese nimi Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 794 (21)
86128 2490 C2a2* Ei upu vette, ei pala tullõ Inemise nimi Se 1929 I. Sonts S 124443 (99)
86130 2490 C2b* & Mis vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 494 (38)
86131 2490 C2b* Mis ei upu vees ega põle tules Nimi Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (120)
86132 2490 D1a* Mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Hel 1948 E. Maasik RKM II 35, 120 (12)
86133 2490 D1a* & Mulda ei mädäne, vette ei upu Nimi Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (128)
86134 2490 D1b & Mis muldas ei mädane, vees ei upu Inimese nime SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (10)
86135 2490 D2* Vies ei uppu ja mullas ei mädane Nimi Lüg 1937 R. Laanes KKI WS
86136 2490 D2* & Vies ei uppu ega mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (102)
86137 2490 E1* Tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 347 (25)
86139 2490 E1* Tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 540 (7)
86140 2490 E1* Tulen ei pala, mullan ei mädane Inemise nimi Ote 1888 V. Vaher H III 10, 345 (23)
86141 2490 E1* & Tulõh ei pala' ja mullah ei mädäne Nimi, mis sais põlvõst põlvõ Plv 1948 S. Kaarheit KKI, MT 35, 74
86147 2490 I+ & Vees ei huku, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 364 (118)
86149 2490 J+ & Vee sees ta ei vau, tule sees ta ei kau, maa sees ta ei mädane Aus ja mõnus nimi Tt 1875 Anonüüm XXX EPost. Lisal. nr. 20 ja 21 (1875) 120 ja 126 (2)
86151 2490 J+ Mis tules ei põle ja vee sees ei uppu ja maa sisse ei mahu Inimese nime Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 344 (60)
86152 2490 J+ Maa ei määdä, tuli ei paluda, vesi ei väädä Nimi Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 303 (26)
86154 2490 K Viin ei mädäne, tulen ei pala Nimi San 1929 E. Voormann ERA I 2, 659 (4)
86155 2490 K & Viin ei mädäne, tulõn ei pala Nimi San 1954–1955 K. Neevits RKM II 49, 73 (7)
86156 2490 L1 Tules ei põle, maas ei mädane, meres ei upu (Im Feuer verbrennt es nicht, in der Erde fault nicht, im Meere ertrinkt es nicht) Der Name Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 290
86157 2490 L1 & Tules ei põle, meres ei upu, maas ei mädane Inimese nimi Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (82)
86158 2490 L1 Meres ei upu, tules ei põle, maas ei mädane Inimese nimi Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 484 (22)
86159 2490 L2 & Meres ei upu, tules ei põle Inimese nimi Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 219 (14)
86161 2490 M1* Tules ei põle, vees ei uppu, ära ei sure ja mullas ei mädane Inimese nimi Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (641)
86162 2490 M1* Vees ei upu, tules ei põle, surmas ei sure, mullas ei mädane Inimese nimi Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 113 ja 117 (107)
86163 2490 M1* & Mullas ei mädane, vees ei upu, surres ei sure, tules ei põle Inimese nimi Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (48)
86164 2490 M2 & Õi pala tulõh, õi upu viih, õi saa ar surmada, õi saa maa sisse matta Nimi Se 1935 A. Jänessoo S 105358 (2)
86165 2490 M2 Vees ei upu, tules ei põle, surmas ei kau, näha ei ole iialgi Inimese nimi Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 164 (35)
86166 2490 M3* Tules ei põle, vees ei uppu, surres ei sure Inimese nimi VMr 1877–1917 J. Landsmann E 756 (67)
86167 2490 M3* & Ei tuli teda põleta, ei vesi teda uputa ega surm teda sureta Nimi Tln 1892 K. Puusemann E 382 (7)
86168 2490 M4 & Surres ei sure ja mullas ei mädane Nime Tt 1660–1876 Anonüüm 004 EKS 4° 4, 434 (14)
86169 2490 N+ Ilmast ilma elab, tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Inimese nimi Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (22)
86170 2490 N+ & Tuli ei põleta, vesi ei uputa, elab ilmast ilma Inimese nimi Äks 1894 P. Sepp H II 56, 516 (92)
86172 2490 N+ Ahjus ei põle, jões ei upu ega mädane Inimese nime Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 337 (46)
86174 2490 N+ Sõjas ei hukku, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Urv 1992 Anonüüm 091 RKM, KP 28, 340 (3)
86176 2490 N+ Vee sees ta ei vau, tuule sees ta ei kau, maa sees ei mädane Inimese nimi Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 864 (33)
86178 2490 N+ Ei kulu, ei mädane ega roosteta Nimi As 1963 J. Olev RKM II 172, 255 (134)
86179 2490 N+ Ei mädane, ei põle ega roosteta Nimi JMd? 1937 R. Tammet ERA II 172, 333 (9)
86180 2490 N+ Mis ei upu, ei mädane, ei põle Nimi Trt 1992 B. Reimets RKM, KP 35, 33 (2)
86181 2490 N+ & Ära ei kao, tulen ei pala, viin ei upu Nimi Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 692 (34)
86186 2490 O2* & Mürk ei müta, raud ei raiu, tules ei põle, vees ei upu Nimi; vari Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (100)
86188 2490 Q1a/ & Tulõn ei pala, viin ei upu, mullan ei mädäne, olgi pääl ei kõsise Inemise nimi Har 1889 J. Pähn H II 32, 196 (16) 206F1a
86192 2490 R/ & Kiigub ja liigub, maha ei kuku, tules ei põle, maas ei mädane, veden ei upu Nimi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (22) 647M