Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 572 kirjapanekut 42 tüübist, näitan 1 — 500
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
10890 270 & Hulgub kui koer, ilmaski peremeest põle Raha Amb 1894 J. Neublau E 9770 (11)
12475 338 Aa* & Ümmargune, igalühel armas Raha Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (57)
12476 338 Aa* Olen ise ümargune, süüa ei sünni, aga kõik mind armastavad Raha Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (69)
12477 338 Ab* Ise valge ja ümargune, aga iga inimesel on ta armas Hõberaha Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (115)
12478 338 Ab* Ümargune valgeke, kõigile ilmale armas Hõberaha Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (57)
12479 338 Ab* & Ümarguke valgeke, kõige ilma armsake Hõberaha TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (26)
12480 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armsakõnõ Raha Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (15)
12481 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1930 A. Nurmetu S 20423 (78)
12482 338 B & Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1936 M. Vabarna S 121938 (74)
12484 338 Ca & Tsõõrigokõnõ, veerigokõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (771)
12485 338 Cb & Tsõõrikukõnõ, veerikukõnõ, armakõnõ, kallikõnõ Rohu [sic!] Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (25)
12486 338 Cc & Armakene, kaalikene, tsõõrigukene, veerigukene Raha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (92)
12645 350 A1a* Mis näeme me iga päev, kuningas harva, Jumal ei kunagi Üksteist näeme iga päev, kuningat harva, Jumalat ei elades Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (3)
12646 350 A1a* & Mis näämä meie iga päiv, kuningas harvast ja Jumal ei millaski Inimine nääb inimist iga päiv, kuningas tõist harva, Jumal tõist Jumala ei millaski Jõh 1890 N. Otto H II 7, 849 (38)
12647 350 A1a* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei iialgi Omasugust Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (43)
12653 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Inim[ene] inimest iga päev, kun[ingas] kuning[at] harva, Jum[al] Jumalat ei elades Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (11)
12654 350 A1b* & Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (42)
12656 350 A1b* Mida näeme iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasarnast Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (11)
12657 350 A2a1* Meie nääme iga pää, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades (Wir sehens alle Tage, der König siehts selten, Gott siehts nimmermehr) Seines gleichen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (60)
12663 350 A2a1* & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe elades Meie näeme teist inimest, kuningas näeb harva teist kuningat, aga Jumal ei näe elades teist Jumalat VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (18)
12664 350 A2a1* Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe eladeski Meie näeme teist talupoega iga päe, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (33)
12667 350 A2a2* & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (232)
12668 350 A2a2* Meie näeme iga pää, kuningas harva, Jumal ei elades Teist inimest näeme meie alati, kuningas aga teist kuningad harva, Jumal teist Jumalat aga ei iialgi Pil 1896 H. Keller E 29101 ja 29105 (94)
12669 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harvast, Jumal ei elades Omasugust elukad Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (146)
12670 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei eladeski Tõist omasugust Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (92)
12672 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugust HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (72)
12673 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasuguse nägemine Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (95)
12674 350 A2b1 & Meie nääme iga pääv, kuningas nääb harvaste, Jumal ei nää ialgi Omasugust Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (30)
12675 350 A2b2 & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iialgi Iseenesesugust Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (90)
12676 350 A2c & Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Enesesarnast SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (238)
12677 350 A2d & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Ise omasugust Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (131)
12680 350 A2e & Me nääme iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei näägi Endasugune Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (17)
12681 350 A2f* Meie näeme alati, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12682 350 A2f* & Meie näeme alati, kuningas näeb harva, aga Jumal ei näe kunagi Meie näeme üksteist alati, kuningas teist kuningat harvaste, aga Jumal Jumalt ei näe kunagi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (119)
12683 350 A2f* Meie nääme alati, kuningas nääb harvasti, Jumal mitte millalgi Meie nääme teineteist alati, kuningas nääb teist kuningast harvasti, aga teist Jumalat ei ole, sellepärast ei nää Jumal millagi Nrv 1893 F. Valts E 2530 (1)
12684 350 A2g & Jumal näe-ei kunagi, kuningas näge harva, mii näe ega kõrd Ütstõise nägemine Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (37)
12685 350 A2h & Kuningas kuuleb, harvast nägeb, meie näemme igä päiv, Jumal ei nää millagi Omasugust Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 206
12686 350 Ba1* Meie näeme ega päe, keiser harva, Jumal ei iialgi Teine inimene, teine keiser, teine Jumal Trv 1893 J. Kuusk E 770 (7)
12687 350 Ba1* & Meie näeme alati, keiser harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12688 350 Ba2* & Meie näeme iga päev, keiser näeb harvaste, Jumal ei näe ilmaski Omasugust Han 1894 P. Einbluth H III 18, 168 (4)
12689 350 Ba2* Mii näe alasi, keisri näge harvastõ, Jummal ei näe kunagi Rahvas, keisri, Jumal Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (28)
12690 350 Bb* Jumal ei nää iialgi, keiser näeb harvasti, meie näeme iga päev Enesesugust nägema Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (35)
12691 350 Bb* & Jumal ei näe seda iialgi, keiser näeb harvasti ja meie näeme ühtelugu Omasugune Trt 1930 M. Sika E 66457 (2)
12692 350 C & Meie näeme ega päiv, Jumal ei näe konagi Jumal tõist Jumalat ei näe, inemene tõist inemest näeb Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (30)
12697 350 D1* & Sina ja mina näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei kunagi Enesesugust, teine kuningas käib harva, teist Jumalat ei ole KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (86)
12698 350 D2 & Mina näe alati, keisri näge harva ja Jummal ei näe kunagi Endasugutside nägemine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373/4 (111)
12701 350 E & Ise näed alati, keiser näep harva, Jumal ei näe kunagi Omasugust Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (129)
12702 350 Fa* & Inimene näeb iga päev, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Omasarnast Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (35)
12703 350 Fa* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei ilmaski Inimene näeb inimest iga päev, kuningas näeb kuningast harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (51)
12704 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, Jumal ei iialgi Inimene inimest, kuningas kuningat, aga Jumal ei näe teist Jumalat iialgi Plt 1891 J. Reinthal E 479 (56)
12705 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasugust Rap 1926 M. Reimann E 72966 (7)
12706 350 Fb* & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Teist omasugust Hää 1933 E. Kurm E 83389 (6)
12708 350 Fd & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe millagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kun[ingat] harvaste, teist Jumalat ei ole Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (22)
12709 350 Fe & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe mitte kunagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat iialgi, sest teda pole olemas Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (94)
12710 350 Ff & Inemine näge egä päiv, kuningas harva, Jummal ei elades Omasugune Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (10)
12711 350 Fg Inimene näeb iga päe, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb teist inimest iga päe, kuningas näeb teist kuningast harvaste, Jumal ei näe teist Jumalad sugugi, sest teda ei olegi Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (18)
12712 350 Fg & Inimene näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb tõist inimest alati, kuningas näeb tõist kuningat harva, Jumal ei näe tõist Jumalat kunagi Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (31)
12713 350 Fh & Inimene nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ep nää pooleski Ise omasarnast Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (7)
12716 350 Fi & Inimene näeb alati, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe ilmaski Inimene, kuningas, Jumal Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (96)
12717 350 Fj & Inimene näeb alati, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Inimene näeb inimest alati, kuningas teist harva, Jumal teist kunagi HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (14)
12718 350 Fk* & Inimene näge alati, kuningas näge harva, Jummal ei näe kunagi Inemine näge tõist inemist alati, kuningas näge tõist kuningast harva, Jummal ei näe tõist kunagi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (73)
12720 350 Fl & Inemise nägevä alati, kuninga nägevä harvaste, Jumal ei näe suguki Inemise saava alati kokko, kuninga saava harvaste, Jumal ei saa Jumalaga kunagi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (80)
12721 350 Fm & Inimene näge üttepuhku, kuningas näge harvalt ja Jumal ei näe suguki Tõist inimest, tõist kuningest ja tõist Jumalt Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (8)
12722 350 Fn & Jumal ei näe iialgi, kuningas näeb mõnikord ja inimene näeb alati Jumal ei näe Jumalat iialgi, kuningas kuningat mõnikord ja inimene näeb inimest alati Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 140 (33)
12723 350 G1* Keda näeb inimene iga päev, keiser harva, aga Jumal ei ilmaski Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (109)
12724 350 G1* & Mis näeb inimene iga päev, keiser harva ja Jumal mitte iialgi Teist omasarnast Saa 1967 Ü. Tedre KKI 45, 62 (23)
12725 350 G2* Inime nääb iga päev, keiser nääb harva, Jumal ei nää ilmaski Omasugust Tln 1892 K. Puusemann E 382 (1)
12726 350 G2* & Inimene nääb iga pääv, keiser nääb harva, Jumal ei nää iialgi Omasugune – inimene, keiser, Jumal Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (12)
12727 350 G2* Inimene näeb iga päev, keiser näeb harva, aga Jumal ei näe iialgi Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Mär 1950 L. Raudsep EKRK I 1, 290 (6)
12728 350 H & Ori näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Ori näeb orja ega pääv, kuningas näeb kuningast harva, tõist Jumalat ei ole Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (26)
12729 350 I1 & Mida Jumal ei näe mitte iialgi, kuningas näeb harva ja tööline näeb iga päev Teist omasugust Kei 1966 R. Hallikmäe KKI 34, 412 (3)
12730 350 I2 & Töömees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Teist endasugust Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (4)
12731 350 J & Kes on, keda näeb töömees iga päev, keiser harva ja Jumal ei näe kunagi Teist omasugust Lai 1992 K. Peebo RKM II 451, 120 (40)
12738 350 K2 & Kuningas nääb harva, talupoig iga pääv Omasarnast inimest Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (101)
12739 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Omasugust HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (19)
12740 350 La* & Talupoeg näeb iga päe, kuningas näeb harvasti ja Jumal ei näe ilmaski Omasugust Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (81)
12741 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei ilmaski Talupoeg, kuningas, Jumal (üheteise nägemine neid samasid) Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (35)
12742 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harvaste, Jumal ei näe ilmaski Teist enesesarnast Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534/5 (32)
12743 350 Lb* Talupoeg nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei nää iialgi Oma sugu Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (10)
12744 350 Lb* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Talupoeg näeb iga päev teist talupoega, kuningas näeb harva teist kuningat, Jumal ei näe iialgi teist Jumalat Mih 1920 A. Leppik E 50903/4 (98)
12745 350 Lb* Talupoeg näeb teda iga pääv, kuningas harvasti, Jumal iialgi Omasugune VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (49)
12746 350 Lb* Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iales Talupoeg talupoega, kuningas kuningad, Jumal ei Jumalad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (3)
12748 350 Lc* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal kunaki Talupoeg näeb tõist talupoega iga päev, kuningas harvaste näeb tõist kuningad, Jumal ei näe tõist Jumalad millagi TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (15)
12749 350 Lc* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12750 350 Ld & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei millagi Enesesugust Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (8)
12751 350 Le & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Omasugust KJn 1870 J. Tiedemann E 149 (183)
12752 350 Lf & Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei näe poolegi Omasugust Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 272 (12)
12753 350 Lg* & Talupoeg näeb alati, kuningas harvasti, aga Jumal ei iialgi Talumees näeb tõist talumeest alati, kuningas tõist kuningat harvasti, aga Jumal ei näe tõist Jumalat iialgi Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (12)
12754 350 Lg* Talupoeg näeb alati, kuningas nääb harvaste ja Jumal ei näe millalgi Teist omasarnast Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (27)
12755 350 Lg* Talopoig näge alati, kuningas näge harva, Jumal ei näe kunagi Endasugust Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1183 (7)
12757 350 Lg* & Talupoeg nääb alati, kuningas harva, Jumal ei nää poolegi Omasugune Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (31)
12758 350 Lh & Kuningas näeb harvaste, talupoeg näeb äga päeva, aga Jumal äi näe ilmasked Talupoeg näeb teist, kuningas ka, aga teist Jumalad äi ole Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 210 (21)
12759 350 Li & Jumal ei näe kunagi, kuningas näge mõnikõrd, talupoig näge ega päiv Umasugust Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (57)
12761 350 Ma & Talomiis näge õga päivi, kunigas näge harva, Jumal näe-ei' iialgi' Talomiis näge talomiist õga päiv, kunigas harva ja Jumal näe-ei kunagi tõist Jumalat Se 1929 V. Savala S 12912 (3)
12762 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb teist talumeest iga päev, teist kuningat vähe, Jumal ei näe teist Jumalat kunagi JJn 1923 P. Havik EKnSe 39/40 (6)
12763 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe kunagi Iga mees endataolist San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 774 (10)
12764 350 Mb* & Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, aga Jumal ei näe teda mitte kunagi Talumees näeb talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, siis kui teda külastab, aga Jumal Jumalat ei näe, sest teist Jumalat ei ole San 1967 L. Briedis RKM II 227, 31 (4)
12765 350 Mc* & Talumees nägi egä päiv, kuningas harvaste, aga Jummal ei näe sugugi Endasugust Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (151)
12766 350 Mc* Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, Jumal ei näe teda üldse mitte sugugi Talumees näeb teist talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, Jumal teist Jumalat mitte ilmaski, sest rohkem Jumalaid ei ole San 1961 A. Krikmann, S. Peegel, A. Roots, A. Siitan EKRK I 39, 215 (7)
12767 350 Md* Talumees näeb alati, kuningas harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugune; talumees näeb talumeest alati, kuningas näeb kuningad harva, Jumalad ei olegi teist Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (41)
12768 350 Md* & Talumiis näge alati, kuningas näge harvastõ, Jumal ei näe kunagi Tõinetõist Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 306 (64)
12769 350 Me & Jumal ei näe tedä elädes, kunigas harva, talumees egä päe Omasugust Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (34)
12770 350 N & Põllumiis näge õga päiv, kuniga näge harva ja Jummal näe-ei' kunagi Põllumiis näge tõist põllumiist õga päiv, kunigas näge tõist kunigat harva ja' Jummal näe-ei' tõist Jummalat kungõ' Se 1929 A. Gehrke S 17305/6 (24)
12771 350 O & Maamees näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Endasarnast Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (61)
12774 350 Q* & Talupoeg näeb iga päev, keiser harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12775 350 Q* Talupoeg näeb alati, keiser näeb harupärast, Jumal ei näe sugugi Talupoeg näeb tõist, keiser tõist harupärast, Jumal ei näe tõist sugugi Vil 1894 G. Karu H II 49, 356 (21)
12776 350 R & Talumees näeb iga päev, keiser harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb omasuguseid iga päev, keiser näeb keisrit harvasti ja teist Jumalat polegi Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (68)
12777 350 S & Jumal ei näe kordagi, keiser näeb mõnikord, taluinimene iga päev Jumal Jumalat ei näe iialgi, keiser keisert harva, talupoeg talupoega alati Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (131)
12779 350 T & Mis see on, mis Jumal ei näe ilmaski, mõisnik näeb harvasti ja talupoeg näeb ühtelugu Omasugust Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 320 (6)
12781 350 V & Talupoeg nääb iga pääv, mõisnik nääb harva, kuningas veel harvemine, Jumal ei näe iialgi Omasugune Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (26)
12782 350 W & Alam sugu näeb alati, suurem sugu näeb harvasti, Jumal ei näe eladeski Omasugune näeb omasugust Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (12)
12790 350 Õ & Enam olen ma täna näind kui Jumal Teise enesesuguse Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (135)
12792 350 Ä+ Keda näeme meie iga päev, keda näeme meie harva, keda ei elades Omasugusid, kuningad, Jumalad SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (7-8)
12793 350 Ä+ & Mis om, mida Jummal ei tiiä Tä ei tiiä kedägi endäsugust olemast Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (30)
14487 389 b4 & Mis endal ei ole, seda teisel tääda annad Tõise käest laenamine Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 273 ja 277 (10)
19378 600 a1 Katla maa all, vang maa pääl Inemine ko ar koolõs, pandas maa alla, nimi jääse maa pääle Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (97)
19380 600 a1 & Katla maa all, vang maa pääl Kuulnu inemine ja nimi Se 1972 K. Salve RKM II 290, 672 (7)
19383 600 b1 Pada all maa, vang pääl maa Koolu ja nimi Ran 1889 H. Raag H II 30, 305 ja 314 (102)
19384 600 b2 & Pada all maa, sang peal maa Surnud inimese nimi Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (80)
20971 626 Aa2 & Kerapea oinas, ketsud sarved, ketsutab kõik külatanavad läbi ja korjab kõik villatatrad kokku Rätsep TMr 1890 H. Uus H II 29, 602 (19)
20972 626 Ab & Keraoinas, ketsid sarved, tatsuteb talusid müüdä, otsib naha närtsakiida, valge villa täteriida Rätsep Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 6 (2)
20973 626 Ac & Keräpää oinas, ketsu sarve, tatsuteb külätanumit müüdä, otsib villatsit rõõvit Rätsep Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 343 (16)
20976 626 Af & Kiipab, kaapab, talsutab külätanumid mööda, otsib villähunikud taga Vanaaigne lombak rätsep Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (42)
20983 628 a & Kerged silmad ja kerged jalad (Muntre Augen und leichte Füsse) Ein Dieb Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (30)
20993 628 b & Kerged silmad, kerged jalad Varas KJn 1870 J. Tiedemann E 154 (220)
20994 628 b Kerged silmad, kerged jalad Vargal Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (62)
21150 633 a & Kes mind teeb, see-p ütle seda mitte, kes mind tunneb, see-p võta mind mitte, kes mind võtab, see-p tunne mind mitte Valskraha Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (28)
21151 633 b & See, kes mind teeb, ei ütle seda mitte, see, kes mind tarvitab, see ei tea seda mitte, see, kes mind teab, see ei tarvita mind mitte Valeraha Ote 1930 E. Schmidt E 71300 (52)
21152 633 c & Kel teda on, see ei ütle seda, kes teda saab, see ei tunne teda, ja kes teda tunneb, see ei taha teda Võlsraha Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (55)
21706 647 M/ & Kiigub ja liigub, maha ei kuku, tules ei põle, maas ei mädane, veden ei upu Nimi MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 600 (22) 2490R
22195 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõdur Nõo 1992 A. Roos RKM, KP 32, 385 (10)
22196 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Urv 1992 R. Õlijas RKM, KP 27, 31 (1)
22197 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1988 Anonüüm 063 RKM I 21, 184
22198 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Sim 1992 G. Kaasik RKM, KP 40, 436 (53)
22199 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vil 1995 K. Jõulu EFA I 6, 218 (15)
22200 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Pensionär Mär 1992 A. Tamm RKM, KP 19, 323 (25)
22201 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Pensionär e. sõjaveteran Vil 1992 T. Kivirand RKM, KP 25, 521 (104)
22202 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Tüüts RKM II 426, 53
22204 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Toom RKM II 426, 176
22205 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõjaveteran Tln 1995 H. Potter EFA I 4, 1 (1)
22206 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Tln 1995 I. Raudme EFA I 4, 14 (2.4)
22207 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene invaliid Mär 1992 M. Sale RKM, KP 16, 18 (7)
22208 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Hps 1992 T. Kaer RKM, KP 14, 19 (4)
22209 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Kindral Mär 1992 A. Düüna RKM, KP 18, 355 (32)
22210 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 M. Uiga RKM II 426, 276
22211 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1988 K. Link RKM II 426, 371
22212 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Vene sõjainvaliid Prn 1992 E. Rüütli RKM, KP 22, 322 (8)
22213 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Kuu 1992 R. Lind RKM, KP 6, 100 (20)
22214 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Mär 1992 Ü. Kukk RKM, KP 19, 159 (12)
22215 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Vln 1992 S. Raud RKM, KP 25, 235 (43)
22216 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1992 M. Villandi RKM, KP 49, 82 (19)
22217 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1989 J. Oras RKM II 418, 396/7 (1)
22218 661 a & Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran (lihasabas) Tln 1982 J. Viikberg RKM II 421, 657
22219 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Kuu 1992 T. Makuhhin RKM, KP 4, 153 (16)
22220 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Trt 1992 P. Peerna RKM, KP 36, 360 (3)
22221 661 a Kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb Sõjaveteran Nõo 1992 I. Vals RKM, KP 33, 138 (15)
22222 661 b & Plätrab ja mõliseb, kiliseb ja koliseb Venelane Nõo 1992 A. Viinalass RKM, KP 32, 295 (2)
22223 661 c & Kiliseb, koliseb ja möliseb Suure Isamaasõja veteran Jõh 1992 M. Mõtuste RKM I 27, 46
22224 661 d & Kui käib, siis lonkab ja koliseb, kui seisab, siis kiliseb ja möliseb Sõjaveteran Tln 1982 J. Viikberg RKM II 422, 14
22225 661 e% & Kiliseb, kõliseb, muliseb, seisab ühe jala peal Sõjaveteran Ta 1983 M. Kõiva RKM II 369, 508 (96) 657Ü3
22763 676 Ea & Kerp läks välja, aga härg tuleb tagasi Tühi jutt Pal 1888 M. Saar H II 27, 553 (51)
24883 743 Ba% Kõva kahe kõhu vahel Sepp taub rauda Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 46 (34) 1973K1a1
27427 824 A5c & Hüä miis aidah, kuri miis aida takah Püss ja varas Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 116112 (13)
27661 835 Aa1 & Kuulub ainult sulle, aga ometi tarvitavad teda teised rohkem kui sa ise Nimi Trt 1932 F. Sepmann E 82013 (2)
27662 835 Aa2 & Mis kuulub sulle, aga teised tarvitavad palju rohkem kui sa ise Sinu nimi Kan 1982 B. Ilver RKM II 361, 409
27664 835 Ab1 & Kuulub sulle, aga teised kasutavad rohkem Nimi Võn 1941–1994 Anonüüm 098 RKM, KP 51, 235 (10)
27665 835 Ab2 & Mis kuulub sulle, aga teised kasutavad Nimi Vil 1988 K. Link, M. Toom EKRK III 41, 1
27666 835 Ba* Mis on sinu oma, aga tarvitavad teised Sinu nimi Mär 1992 K. Tiigisoon RKM, KP 18, 151 (1)
27667 835 Ba* Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sa ise Nimi Kuu 1970–1979 R. Kravtsov EFA I 10, 33 (2)
27668 835 Ba* & Mis on sinu oma, aga mida tarvitavad teised rohkem kui sina Nimi Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 272 (12)
27670 835 Bb1* & Sinu oma, aga kasutavad teised Nimi Trt 1992 K. Sarv RKM, KP 37, 65 (12)
27671 835 Bb1* On sinu oma, aga teised kasutavad seda rohkem Nimi Pde 1988 S. Kesküla RKM II 418, 24
27672 835 Bb2 & Mis on sinu oma, aga teised kasutavad Sinu nimi Kam 1992 J. King RKM, KP 31, 89 (8)
27673 835 C & Ole sinu perält, aga tarvitasevat tõsõ Nimi Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 457 (46)
27674 835 D+ Sullõ om ta antu, tõsõ tedä kasutava rohkõm ku sa ise Nimi Urv 1955 T. Prisko RKM II 49, 54 (48)
27675 835 D+ & Esi kannat, tõsõ kasotasõ' Nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (53)
27676 835 D+ & Su' asja tarvitasõ tõsõ' inämb ku esi' Enda nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 113 (38)
27677 835 D+ Sa tead seda ise paremini, ometi kasutavad teised seda rohkem kui sina Nimi Nrv 1992 S. Selimaa RKM, KP 2, 575 (6)
33213 963 D2% & Pihlapuu Pihkvah piiri pääl, tamm Tartoh tasatsõh, ossa' saisva Saarõmaal, tüve' kokko tükise', ladva' kokko lammõs Kuningas ja sõataplus Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 264/5 (13) 963H+ 1600
40831 1139 A & Meie tua taga kasvis üks suur tamm, see tamm oli seest õõnes, seal sees oli [seitse] puuda sääska, need keerutasid kaerakõrtest köit kunni maast taevani Sõna, mis ei ole tõsi Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (94)
41606 1180 Aa & Ma vaeste vaeva vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellalt minuga, tee õigust ligimesega (Ich vermindere die Last des Armen und schrecke oft den Reichen, dir kann ich eine Blume sein und der Hölle Qual dich fühlen lassen, darum lebe zart mit mir, thu Recht dem Nächsten) Das Gewissen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 276
41608 1180 Ab & Ma vaest ta vaevas vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellast, tee õigust ligimesega Südametunnistus Ris 1888 J. Truusmann EKS 4° 5, 701
41609 1180 B & Ma vaeste vaeva vähendan ja rikast tihti hirmutan, ma võin sul roosiks, lilleks olla ja sind põrgupiina tundma panna Südametunnistus Mar 1961 A. Sooba KKI 27, 475 (3)
42417 1222 A1 & Muri istup puurin, vahip aknast välla Varas istup vangin Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (2)
42419 1222 A2b & Muri vahib saares: [kolm] pääd ja [kaheksa] jalga Inimene vangihoones ja varesed kannavad põrsast, konna Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
42422 1222 A3a* & Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm piad ja kaheksa jalga Sie mõestatus on ühe vangile mõestatada antud, siis vang pidi seda ülesse saama, siis pidi vangist lahti lastama, vang and selle seletuse nõnnaviisi: Muri sie oli vang ja kaks varest lendasid ja kandsid lammatalle kahe vahel, ja vang saand lahti Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (44)
42423 1222 A3a* & Muri istub puuris, näeb: kaks kolmat kandma, kolm pead ja kaheksa jalga Kurjategija puuris näeb kaks varest surnud põrsast ära kandma Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 94 (52)
42424 1222 A3b* & Muuri vahib puurist: kaks kannab kolmat, kolm pead, kaheksa jalga Kaks varest kannid surnud põrsast, vang vahtis vangihoonest; selle mõistatusega vang sai vabaks VJg 1931 R. Põldmäe ERA II 38, 535/6 (35)
42425 1222 A3b* Muri vahib puurist: kaks tallavat kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga ühtekokku Vang näeb puurist kahte varest sia seljas Plt 1899 M. Luu E 38345c (20)
42426 1222 A3b* & Must Muri vahib puurist välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks juut vahtind vangimaja aknast välja ja näind, kui varesed põrsaga läind, siis seal oli üks pea ja [neli] jalga ja kahe varesel oli ka kokku neli jalga ja kahe varesel oli kaks pead Rid 1928 A. Kärt E 63146
42428 1222 A3b* & Muri istus puuris ja vaatab oma silmaga: [kolm] pead ja [kaheksa] jalga ja [kaks] tassivad kolmandat Vang vaatab: [kaks] varest lähevad surnud põrsaga Muh 1954 I. Sarv RKM II 40, 455 (10)
42429 1222 A3c & Murelind istub puuris, näeb: kaks kolmat vedavat, kolm pead ja kaheksa jalga (Ein Trauervogel sitzt im Bauer, sieht zwei einen Dritten schleppen, drei Köpfe und acht Füsse) Ein Gefangener sah zwei Krähen ein todtes Ferkel wegschleppen, und bekam nach der Sage die Freiheit für das Räthsel Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 280
42432 1222 A3d+ & Vana karu puuris, kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest kannavad surnud põrsast ja soldat vaatab seda vangikoja aknast pealt Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (23)
42433 1222 A3d+ & Süüdlane vahib puuris: kaks talluvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest väljal sea seljas Ksi 1923 L. Joor E 53237
42434 1222 A3d+ Istun puuris, vaatan välja: kaks tassivad kolmandat, kokku on kolm pead ja kaheksa jalga Kaks varest tassivad lambatalle As 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 550/1 (4)
42435 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang mõistetud vangi ja tema pidand siis vangist vabanema, kui võib anda niisuguse mõistatuse, mida teised üles ei oska arvata. Vang näind oma kongi aknast, kui kustki visatud välja üks surnud põrsas, selle kallale tulnud kaks varest, söönd ja löönd viimaks kahekesi küüned sisse ja viind ära Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 525 (40)
42436 1222 A4a* & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kaks kandvad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang: [kaks] varest kandvad [ühte] seapõrsast Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (39)
42439 1222 A4a* Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kannavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Üks vang vahtis trellide vahelt välja ja nägi, kuidas kaks varest vedasid üht surnud kassi Rkv 1964 E. Kasemets RKM II 183, 233 (1)
42440 1222 A4a* Muri istub puuris, vaatab aknast välja: kaks kannab kolmat, kolm pead otsas, kaheksa jalga all Vang istub vangis ja vaatas aknast välja: kaks varest kanniva põrsast Lai 1938 P. Tammepuu ERA II 196, 520 (51)
42441 1222 A4a* & Muri istus puuris, vahtis aknast välja: kaks kantsivad kolmat, kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Vang vahtis aknast välja, kui kaks varest kantsivad põrsast, siis olid neil kokku kolm pead otsas ja kaheksa jalga all Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 362 (33)
42443 1222 A4b & Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga, kaks kannab kolmat Muri on vang, ta vahib aknast välja, kuidas kaks varest tassivad surnd põrsast Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50 (6)
42444 1222 A4c* & Muri istub puuris, vahib pisikesest aknast välja: kaks talub kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vangi mõistatus, tema nähtus läbi akna VMr 1890 J. Palm H II 11, 854 (21)
42445 1222 A4c* Must Muri puuris, vahib puuri aknast välja ja näeb: kaks tallavad kolmat, kolm pead ja kaheksa jalga Vang on puuris ja vahib puuri aknast välja ning näeb, et kaks varest on sea seljas Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (14)
42446 1222 A4d & Muri istus puuri seen, vahis aknast välla: kats tapva kolmandad, kolm pääd, katessa jalga all Vang Krl 1889 E. Kornel H III 10, 654 (8)
42447 1222 A5a* & Must Muri istub puuris: kaks kannavad kolmat, kolm pääd ja kahessa jalga Varas vangis ja kaks varast kannavad põrsast Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 39 (136)
42448 1222 A5a* Must Muri puuris, vahib aknast välja: kaks tallavad kolmat, kolm pääd ja kaheksa jalga Ühele vangile anti käsk: kui ta ütleb niisuguse mõistatuse, mida keegi välja ei mõista, siis saab ta lahti. Tema vaatas aknast välja, mõtles, et tema on must muri puuris ja vaatab aknast välja, siga oli õues ja kaks varest seljas Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 101/2 (15)
42450 1222 A6 & Muri istub puuris, vaadab aknast välja: kaks kandavad kolmat, kaks pead ja kaheksa jalga Vang vaatas aknast välja, kaks nonni kandasid seapõrsast Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 169 (9)
42452 1222 A7 Muri istub puuris, vahib aknast välja: kolm pead ja kaheksa jalga Vang vahib aknast välja, näeb siga, mille seljas kaks harakat istuvad Lai 1926 O. Vilde E 48652 (5)
42454 1222 A8+ & Kolm pead ja kaheksa jalga, kaks koormakandjad ja Muri istub puuris Üks mees istunud vangis ja näeb läbi akna, et [kaks] varest ühte surnud siga söövad Saa 1889 J. Tammann H II 23, 703 ja 705 (42)
42455 1222 A8+ & Muri istub puurin, vahib aknast välla: [kaks] kannav kolmandat, kolm pääd, [kaheksa] jalga, [kuus] silma, [kaks] handa Üits kuningatütar olli vangi pantu ja perast taheti teda ka ära hukata. Enne surmamist annud ta kohtuülembile selle mõistatuse selle tingimisega, kui nema ära mõistas, mes sii tähendap, sis oles võinud nad ära tappa, ja kui nad ei mõista, sis pääses kuningatütar valla. Kohtu ülemba ja kuningas ei mõistnud seda ja kuningatütar pääsi vallale. Seletus: kuningatütar vahib vangiaknast välla, kaits varest võtava üte konna ja viiva ta ära Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (153)
42456 1222 B1 & Muri oli puuris, vahtis aknast välja ja mis ta nägi: üks vedas, kaks pidas, kolm pead ja kaheksa jalga Muri oli vang ja vaatas aknast välja: üks, kes vedas, oli siga, kaks, kes pidas, oli kaks varest sea seljas, [üks] sea pea ja [kaks] varekse pead on kokku [kolm] pead, jalgu on neil kokku [kaheksa] Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 530 (79)
42460 1222 C1a2* Kolm pead, kaheksa jalga, kaks kannavad kolmat Üks vang vaatas läbi akna ja nägi ühe surnud seapõrssa ja kaks varest nokkisivad põrsa kallal, teisi lendas palju juure, esimesed kartsivad, et teised nende kääst põrsa ära võtavad, esimesed kantsivad siis põrsa ära Nrv 1893 F. Valts E 2563 (2)
42483 1222 C1f & Kolm pääd ja kaheksa jalga, kaks tallavad kolmandad Vanamees vaatis vangihoone aknast välja, tema nägi: kaks varest öhte sornud porsast järel vedavad, tema tegi sälle moistetuse ja pääsis sälle läbi vangist lahti Phl 1877–1917 M. Pihhelgas H, R 1, 369
42498 1222 C6b & Kaks kannavad kolmat, kolm pead, kaheksa jalga, kuus silma Vangimaja ülema mõistatus vangile, kui ära mõistatab, laseb lahti. Vang oli oma kambri aknast näinud, et kaks varest tassisid aia taha visatud lõpnud põrsast Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 120 (702)
56471 1600 Aa & Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saarõ pääl Kuningas ja sõda Se 1928 T. Haak S 4330 (5)
56472 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saare pääl Kuningas, sõda Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (41)
56473 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saare pääl Kuningas vahtidega Vas? 1898 J. Sandra H II 61, 703 (8)
56474 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saare pääl Kuningas Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (67)
56475 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saarõ pääl Kuningas om piiri pääl, sõda sais saarõ pääl Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (1)
56476 1600 Ab & Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saarõmaal Sõamiis ja timä umatsõ Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (16)
56477 1600 Ab Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saaremaal Sõavägi Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (20)
56478 1600 B & Tamm sais Saarõmaal, ossa küünüse siia maalõ Sõda Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (40)
57707 1626 Aa & Pime nägi jänese, jalutu võttis ta kinni, alasti pistis ta tasku ja hambutu sõi ta ära Vale Krj 1959 O. Kõiva RKM II 87, 291 (3)
57708 1626 Ab & Pime nägi jänest, jalutu püüdis, paljas pistis taskusse, ilma suuta sõi ära Vale Tln 1991 A. Kägu RKM II 443, 202 (1)
57715 1626 B1a2 & Üks pime nägi üht jänest joosvad, üks jalutu vöttis ta kinni ja üks alaste pistis ta tasku – mis see on See on üks vale Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 136p. (131)
57716 1626 B1a3* & Pime nägi jänest, jalutu võttis kinni, alasti pistis tasku Tühi jutt Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (122)
57719 1626 B1b1 & Üks pime nägi jänest jooksvad, üks jalutu hüppas järele ja üks alasti pistis tasku – mis see on Üks vale Tt 1868 G. C. Nörmann Nörmann 34 ja 54 (28)
57721 1626 B1b2* & Pime nägi jänest, jalutu jooksis ta järele, alasti inimene pistis ta tasku Vale Kad 1947 J. Valdur RKM II 11, 373 (8)
57722 1626 B1b2* Pime nägi jänese, jalutu jooksis järele ja alasti pani käe tasku Vale Khk 1946 H. Redlik RKM II 2, 564 (7)
57727 1626 B1c* & Pime nägi, jalutu joosis, alasti pistis tasku Vale Tür 1961 M. Männik RKM II 154, 201 (2)
57728 1626 B1d & Pime näeb, alasti püstab tasku, jalutu võtab kinni Vale Pär 1902 J. J. Pulst E 43218 (30)
57730 1626 B2a* Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pistis taskusse Vale Tln 1992 I. Vurm RKM, KP 10, 176 (12)
57731 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni, paljas pani taskusse Vale Käi 1992 M. Mesikäpp RKM, KP 34, 234 (7)
57732 1626 B2a* & Pime nägi jänest, jalutu pidas kinni, paljas pistis taskusse – mis see on Vale Trm 1991 M. Hiiemäe RKM II 445, 385 (107)
57734 1626 B2b1 & Pime nägi jänekse, jalutu kargas jänekse järel ja paljas pistis jänekse oma tasku – mis see on See on vale jutt Tt 1861 Anonüüm XXX Mönnus Kal. (1861) lk-ta (24)
57736 1626 B3a & Pime nägi jänesse, lomak [sic!] võttis kinni, alaste pistis taskusse Vale Tln 1895 J. Salme E 18598 (11)
57737 1626 B3b & Pime näeb jänest jooksvad, lugur jookseb järel, võtab kinni, alasti pistab tasku Vale Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (10)
57738 1626 B4a & Üks pime nägi jänest jooksvad, jaluta võtab kinni, käsita pistis tasku Vale Vil 1871 H. Leoke Leoke 3, 102 (77)
57739 1626 B4b & Pime nägi, jalutu jooksis järele, käteta võttis kinni Vale Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 84
57740 1626 C+ & Pime nägi jalutut jooksmast, alasti pistis oma tasku Tühi jutt Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 14 (106)
57745 1626 E* Kolm meest, üks oli pime, teine ilma jalgadeta, kolmas ilma käteta; pime nägi jänese, jalutu võttis kinni, käsitu pani pauna Vale Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 242 (99)
57746 1626 E* & Pime, jalutu ja alasti läksid mööda teed; üks jänes jooksis üle tee; pime nägi, jalutu püüdis kinni ja alasti pistis tasku Vale Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 33 (77)
57747 1626 E* Kolm meest istusid tee ääres: üks olli kurt, üks pime ja üks jalutu; jänes jooksis mööda, kurt kuulis, pime nägi ja jalutu hakkas järgi joosma Vale Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 636/7 (42)
57748 1626 E* & Kolm meest istuvat teekäänaku pääl: üks pime, üks alasti, üks jalutu; pime näeb, jänes jookseb, alasti pistab tasku, jalutu võtab kinni Vale Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (10)
57752 1626 G2 & Suur kivi ujus vee peal, pime nägi, jalutu tõi ära, kuulmata andis üles Vale Nrv 1904 M. Russmann H III 30, 44 (1)
57753 1626 G3a & Kolm meest läksivad veskikiviga sõitma, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas ihualasti; pime nägi jänest, jalutu võttis jänese kinni ja alasti mees pistis ta taskusse – mõistke, mis see on Vale, sest pime ei või näha, jalutu ei saa jänest kinni ja alasti inimesel ei ole taskut Tt 1908 J. A. Hermann Lasteleht nr. 5 ja 6 (1908) 80 ja 96
57754 1626 G3b* & Kolm meest läksivad veskikiviga mäest alla, üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime nägi jänese, jalutu tõi ära ja pime püstis tasku Vale Tor 1889 J. Tilk H II 21, 368 (123)
57755 1626 G3b* Veskikivi veeres mäest alla, ta peal istus kolm meest: üks pime, teine jalutu, kolmas alasti, jänes jooksis üle mäe, pime nägi, jalutu jooksis järele, alasti pistis tasku Vale, valejutt Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 205 (67)
57757 1626 G3c* Üks veskikivi ujus jõge pidi alla ja kolm meest oli seal peal: üks oli pime, üks oli jalutu ja üks oli alasti; pime nägi jänekse, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Kuu 1974 K. Enniko KKI 65, 147 (1)
57759 1626 G3c* & Jõkõ pitte ojos veskikivi alla, selle pääl istuse kolm inemist: üts om pimme, nägi jänese jooksvad; tõine om ilma jalota, joosk jänessele järgi, võts kinni; ja kolmas om ihoalaste, tuu pist jänese omma karmanni – kes neo omma Seo om võls jutt, mis nii kõneltas, midä oleman ei ole Vas 1897 K. Sikk H I 10, 492 (1)
57760 1626 G3c* Veskikivi ujus mööda jõge alla, kolm meest istusivad peal: üks oli pime, teine jalutu ja kolmas alasti; pime näeb jänese, jalutu jooksis, võttis kinni ja alasti pistis oma tasku Vale Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 537 (49)
57763 1626 G3d & Kolm meest läksid veskekiviga allavett: üks oli pime, teine alasti, kolmas jalutu; pime nägi jänest, jalutu võttis kinni ja alasti pistis tasku Vale Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 369 (80)
57767 1626 G3e* & Veskikivi ujub vee peal, sellel on kolm inimest: üks on pime, üks on jalutu ja üks on alasti; pime nägi jänest, jalutu püüdis kinni ja paljas pani tasku – mis see on Vale Kei 1992 J. Vasjuk RKM, KP 13, 501 (4)
57769 1626 G3f* Järve ääres oli kolm meest: pime, jalutu ja alasti; veskikivi veeres vee peal ja jänes laulis kivi peal, pime võttis püssi ja sihtis hoolega ja lasi jänese maha, jalutu jooksis, tõi jänese ära, alasti pistis jänese omale põue ja läksid seltsis jänesepraadi valmistama – iseloomusta selle jutu tegevust ühe sõnaga Vale Kul 1961 J. Nurme RKM II 110, 208 (4)
57771 1626 G4+ & Jõevee peal oli veskikivi, veskikivi peal istusivad [neli] inimest: üks oli pime, teine käsita, kolmas jaluta ja neljas alasti; pime ütleb jalutule: vaata, jänes jookseb jõe kaldal, jookse järele, võta kinni; jaluta jooksis järele, võttis jänese kinni ja andis käsita inimese kätte; käsita inimene andis jänese alasti inimese kätte ja alasti inimene pani jänese oma tasku Tühi jutt Alu 1904 J. Peedo H II 71, 740
57772 1626 G5 & Kolm miist läksid pähklikoorega merele sõudma: üks oli pime, teine oli jalutu ja kolmas oli alasti; üks jänes läks sedasama tiid müüda; pime nägi kõige enne, jalutu püidis kinni ja alasti püstis tasku – mis see tähendab Vale Tor 1963 E. ja H. Tampere RKM II 157, 210 (16)
57773 1626 G6 & Kolm meest sõidavad paadiga vastuvett üles: [üks] pime, [üks] jalutu, [üks] alasti; jänes jookseb mööda, pime näeb, jalutu võtab kinni ja alasti pistab taskusse Vale Vil 1970 P. Kippar KKI 50, 142 (29)
59024 1655 & Pisikene, ümmargune, keik maailma läbi käib Raha Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (20)
59111 1662 & Pisukene riist, aga palju varandust mahub sisse Rahakott VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 48 (179)
65622 1843 C2b% & Riksi-räksi kaklevad, oravasaba otsa peal Sepa tagumine alasil Trv 1962 A. Lättemäe RKM II 150, 302 (5) 1C
65905 1877 & Saab otsa, siis hooleta, saab vastu, siis vaevata (geht es zu ende, so ist man ohne sorge, hält es vor, so ist man ohne noth) Das Vermögen Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 286
65910 1877 Saab otsa, siis hooleta, saab vasta, siis vaevata Varandus Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534 (29)
66281 1894 A & Saks ei taha, antvärk põlgab, talupoeg püüab kätte saada Isanda nime PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 482 (61)
66282 1894 Ba & Mis antvärgid põlgavad, seda mulgid armastavad Isanda nime Pär 1888 H. Martinson H I 2, 77 (71)
67348 1920 Aa1 Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pugeja Plt 1992 K. Koidla RKM, KP 22, 25 (9)
68000 1920 Ac1 & Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline Pugeja Krk 1992 E. Saluveer RKM, KP 39, 384 (23)
69526 1949 a & Siga singub saanikul, toidutünnike turja peal Sant kerjab Lai 1897 H. Asper H III 28, 531/2 (157)
75251 2150 A2d* Tammelaast mere põhjas, ei kuiva, ei mädane Inimese nimi Tt 1877–1917 Anonüüm 028 E 51557 (12)
75314 2150 A6b* Tammelaast kaju põhjas, ilmaski ei mädane Inimese nime Pär 1902 J. J. Pulst E 43568 (9)
75318 2150 A6b* & Tammelaast ei mädane kaevu põhjas Inimese nimi Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (136)
75335 2150 A11a* Tammine laastuke, ei idane ega mädane Nimi Kär 1952 A. Tuim RKM II 38, 265 (4)
75510 2156 c & Tulles ei tereta, ära minnes ei jäta jumalaga Varas Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 35 (90)
76154 2165 W5 & Õueõnn, tänavatrull, metsakukk ja majalukk Koer, siga, teder ja perenaine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 487 (5)
76160 2165 W7 & Ussaia kuni, valge liina hani, õueutt, tanumitulp Peni, sool, perenaene, peremees Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 591 (3)
76164 2165 Äa & Põllutõuk, maasuga, väravaveat, aidauss, kambrikass, teeliba Ader, ägi, koer, võti, perenaene, vanker Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 802 ja 812 (79-84)
76412 2174 H3a & Tuul maal tammõ raotas, seolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (80)
76446 2174 L2a2 Muul maal raiutas puid, siia tuleva lastu Raha tulõ Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (19)
76447 2174 L2a2 & Muial maal raotas puid, siiä tulõva lastu Raha Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 234 (22)
76452 2174 L2b1* & Muul maal raodass puid, seele maalõ karglõsõ lastu' Sõda, laastud olevat kirjad Har 1944 S. Tanning KKI WS
76458 2174 L2b2 & Muial maal raotas puid, lastu tulõva seolõ maalõ Raha tetas Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (15)
76490 2174 M2b1* Puu raiuta võeral maal, aga laastud kargavad seie maale Rahategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (157)
76509 2174 N1 & Venemaal raiutakse, laastud lendavad meite maale Raha Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (2)
76614 2174 Õ1b & Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (22)
76615 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (22)
77252 2203 & Tikk-takk lööjä, must härg vedäjä Sepp ja lõõts Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 649 (104)
77586 2228 Aa1 Tips-taps, till-täll, metskits kill-käll, alte-pulte-puh, üks jalg all Sepp ja sepikoda Kir 1968 L. Briedis RKM II 253, 79 (24)
77591 2228 Ab & Timps-tamps, till-tall, metskits kalda all, alde-pulde-puh, üks jalg all Sepikoda, sepp taob, tuli ääsil, lõõts puhub, alasil üks jalg (pakk) all SJn 1979 J. Joandi RKM II 345, 245 (2)
77921 2252 A1a1 & Tua taga tuiskab, sauna taga sajab, ukse ees hea ilm Kaval inimene Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 367 (54)
77926 2252 B & Tua taga tuiskab, aia vierde aab hange, tii pääl ei teagi Vale Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (109)
82179 2359 F1a & Valge hobu kiliseb-koliseb, konta täis Sandikott Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 368 (47)
84232 2431 E1h* Neitsi istub nurgas, süli saiu täis Saunaeit Khk 1955–1959 Anonüüm 100 RKM, Lümanda 58 (9)
85823 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inim[ese] nimi Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 32 (2)
85824 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 102
85825 2490 A1a1 & Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (108)
85826 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi PJg 1893 M. Reimann H II 47, 635 (16)
85827 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (24)
85828 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (42)
85829 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Plt 1895 T. Kukk H II 55, 774 (2)
85830 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Hlj 1889 L. Lepp-Viikmann H III 2, 138 (4)
85831 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kad 1896 J. Sõster H III 23, 160 (17)
85832 2490 A1a1 Vees ei uppu, tulen ei pala, mullan ei mädäne Inimese nimi Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (33)
85833 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (42)
85834 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1904 J. Ermann E 44371 (89)
85835 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi TMr 1926 L. Berg E 57147/8
85836 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi HMd 1927 A. Viilas E 74021 (1)
85837 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 105 (17)
85838 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kod 1923 L. Hallik A 2138 (21)
85839 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 863 (40)
85840 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (4)
85841 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 634 (42)
85842 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (17)
85843 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 280 (47)
85844 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 73 (10)
85845 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (145)
85846 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 489 (158)
85847 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 547 (62)
85848 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 449 (16)
85849 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 223 (112)
85850 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (10)
85851 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi San 1940 I. Novek ERA II 305, 544 (162)
85852 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 116 (83)
85854 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Jaa 1958 P. Vinkel RKM II 83, 443 (62)
85855 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (19)
85856 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 466 (78)
85857 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tor 1969 E. Maasik RKM II 277, 161 (9)
85858 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Kam? 1969 O. Hildebrand RKM II 269, 205 (122)
85859 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Trm 1978 O. Peda RKM II 333, 396
85860 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 188 (11)
85861 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 91
85862 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 547 (41)
85863 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
85864 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Mih 1948 V. Noorkõiv KKI, MT 34, 200 (16)
85865 2490 A1a1 & Vies ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Hea nimi Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
85866 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Iis 1960 P. Kiiver KKI 31, 178
85867 2490 A1a1 Vies ei uppu, tules ei põle, mullas ei mädänä Nimi Jõh 1940 E. Mets ERA II 292, 179 (2)
85868 2490 A1a1 Vies ei ubu, tules ei pole, mullas ei mädäne Nimi Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (33)
85869 2490 A1a1 Vees ei uppu, tules ei pole, muldas ei mädane Nimi Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (5)
85870 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Nimi Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (54)
85872 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 379 (44)
85873 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (101)
85874 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 60 (48)
85875 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Inimese nimi ei kau Han 1960 I. Aavekukk KKI, KT 183, 175 (22)
85876 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädäne Nimi KJn 1890 A. Pihlak E 457 (25)
85877 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädäne Inimese nimi Hel 1962 E. ja H. Tampere RKM II 142, 205 (13)
85878 2490 A1a1 Vies ei uppu, tulõs ei põlõ, muldas ei mädänõ Inimese nimi Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 508 (16)
85879 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nime Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 13/4 (78)
85880 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei pala, mullas ei mädane Nimi Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 10 (72)
85881 2490 A1a1 Vees ei upu, tulõs ei pala, mullas ei mädäne Inemise nimi Räp 1949 J. Sulengo RKM II 22, 82 (11)
85882 2490 A1a1 Viis ei upu, tules ei pala, mullan ei mädäne Inemise nimi Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (9)
85883 2490 A1a1 Veen ei uppu, tulen ei pala, mullas ei mädane Nimi Ran 1889 A. Tobber H II 30, 243 (49)
85884 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõh ei pala, mullah ei mädäne Inemese nimi Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (25)
85885 2490 A1a1 Viin ei upu, tulen ei pala, mullan ei mädane Nimi Ote 1957 A. Orav RKM II 84, 296 (7)
85886 2490 A1a1 Viin ei upu, tulen ei pala, mullan ei mädäne Inemise ni[mi] Ote 1895 E. Palm E 20132 (64)
85887 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõn ei pala, mullan ei mädäne Nimi Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 611 (79)
85888 2490 A1a1 Viin ei upu, tulõn ei pala, mullan ei mädäne Nimi Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 117 (54)
85889 2490 A1a1 Viih ei uppu, tuleh ei pala, mullah ei mädäne Inemise nimi Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 652 (54)
85890 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Tln 1992 K. Brügel RKM, KP 8, 18 (2c)
85891 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 10 (7)
85892 2490 A1a1 Vies ei uppu, tules ei pole, mullas ei mädane Nimi Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (103)
85893 2490 A1a1 Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 168 (6)
85894 2490 A1a2* & Vees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 279 (17)
85895 2490 A1a2* Vees ei uppu, tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi Trv 1894 J. Kala E 14275 (72)
85896 2490 A1a2* Vees ei uppu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 88 (34)
85898 2490 A1a2* Vees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi VMr 1941–1994 Anonüüm 061 RKM I 11, 7 (7)
85900 2490 A1a2* Vees ei upu, tules ei põle ega mullas ei mädane Inimese nimi Pld 1925–1926 L. Gering E 72972 (29)
85901 2490 A1a2* Vees ei upu ja tules ei põle ja mullas ei mädane Nimi Vln 1942 P. Alvre ERA II 302, 257 (76)
85902 2490 A1a3* Vee sies ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Nimi Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (17)
85903 2490 A1a3* Vees ei upu, tules ei põle, mulla sees ei mädane Nimi Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 239 (79)
85904 2490 A1a3* & Vee sees ei upu, tules ei põle ja mullas ei mädane Inimese nimi Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 193 (40)
85905 2490 A1a4* & Vette ei upu, tulle ei pala, mulda ei mädane Inimese nimi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (90)
85906 2490 A1a4* Vees ei uppu ta, tules ei põle ta, mullas ei mädane ta Nimi VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 380 (26)
85907 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle, muldas ei mädane Nimi Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 271 (10)
85908 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane Inimese nimi Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 449 (113)
85909 2490 A1b* Mis vees ei upu, tules ei põle ja muldas ei mädane Inimese nime Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 249 (49)
85910 2490 A1b* & Mis vees ei upu, tules ei põle ja muldas ei mädane Inimese nime Vän 1889 J. Peterson H II 20, 599 (44)
85911 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Prn 1933 A. Talo ERA II 69, 444 (11)
85912 2490 A2 & Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 122 (3)
85913 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 331 (17)
85914 2490 A2 Vees ei uppu, mullas ei mädane, tules ei pala Inimese nime Trv 1894 K. Tober H III 20, 310 (8)
85915 2490 A2 Vees ei upu, mullas ei mädane, tules ei põle Nimi Tln 1992 J.-L. Amjärv RKM, KP 8, 174 (10)
85929 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 357 (260)
85930 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (105)
85931 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Inimese nimi Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (35)
85932 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (1)
85933 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40149 (87)
85934 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Pai 1926 R. Viidebaum E 59245 ja 59249 (23)
85935 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Tt 1932 A. Sokk E 81975 (19)
85937 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Inimese nimi Pal 1908 H. Karro EKnS 48I, 48 (36)
85938 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, mullas ei mädane Nimi Ote 1937 V. Lille ERA II 149, 691 (49)
85939 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi JMd? 1937 H. Lippassaar ERA II 172, 377 (4)
85940 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Mih 1939 M. Pärnaõis ERA II 210, 409 (20)
85941 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Mär? 1958 E. Poom RKM II 81, 151 (26)
85942 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Tln 1968 S. Kiislar RKM II 257, 110 (143)
85943 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimene koos kõigi enda maapealse tegudega, on hästi või halvasti elanud, nõnda jääb rahva sekka kõneaineks Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 457 (35)
85944 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1941–1963 M. Remmik Vilbaste 1, 87
85945 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Kuu 1964 H. Poltimäe Vilbaste 1, 87
85946 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi VJg 1960 E.-R. Ennuse EKRK I 31, 152 (2)
85947 2490 A3a1 & Tules äi põle, vees äi upu, muldas äi mädane Nimi Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (33)
85948 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 335 (58)
85949 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Nimi, ka hing Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (28)
85950 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei uppu, muldas ei mädane Inimese nimi Kär 1890 J. Mändmets H II 18, 789 (16)
85951 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi JJn 1923 P. Havik EKnSe 40 (9)
85952 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Nimi Mär? 1949 E. Poom RKM II 9, 377 (47)
85953 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Nimi Vll 1960 A. Sepp RKM II 126, 37
85954 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädäne Inimese nime SJn 1890 M. Kielas H II 26, 505 (17)
85955 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädäne Nimi Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
85956 2490 A3a1 Tulen ei põle, viin ei uppu, mullan ei mädane Inimese nimi Hel 1956 P. Piirimees KKI 28, 552 (14)
85957 2490 A3a1 Tulõhn ei pala, viihn ei upu, mullahn ei mädäne Inemise nimi Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (42)
85958 2490 A3a1 Tulen ei põle, viin ei uppu, mullan ei mädäne Nimi Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (108)
85959 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Inimese nimi Trm 1992 A. Tammaru RKM, KP 38, 753 (14)
85960 2490 A3a1 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane Nimi Mär 1992 K. Suislep RKM, KP 18, 232 (2)
85961 2490 A3a1 Tules ei pole, vies ei upu, mullas ei mätäne Inimese nimi Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (40)
85963 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja mullas ei mädane Inimese nimi Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 347 (35)
85964 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei uppu ja mullas ei mädane Inimese nimi Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 413 (68)
85965 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja mullas ei mädane Nimi JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (10)
85966 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei upu ja muldas ei mädane Nimi Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 153 (51)
85967 2490 A3a2 Tules ei põle, vees ei uppu ja muldas ei mädane Nime SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 350 (126)
85968 2490 A3a2 & Tules ei pole, vies ei uppu ja mullas ei mädane Inimese nimi Jõe 1950 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (97)
85969 2490 A3a3 & Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (78)
85970 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Hag 1889 J. Luthverk H III 3, 408 (21)
85971 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei upu ega mullas ei mädane Nimi Mär 1937 R. Lundt ERA II 147, 523 (22)
85972 2490 A3a3 Tules ei põle, vees ei uppu ega muldas ei mädane Nimi Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 209 (59)
85973 2490 A3a4 & Tuli ei paluta, vesi ei uputa, mullas ei mädane Nimi Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (10)
85975 2490 A3b* & Mis tules ei põle, vees ei upu, muldas ei mädane Inimese nimi Vll 1890 M. Kolm H II 18, 551 (43)
85976 2490 A3b* Mis ei põle tules, ei upu vees, ei mädane mullas Inimese nimi Nõo 1992 K. Novikov RKM, KP 34, 122 (28)
85979 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Pil 1896 J. Kuldkepp H I 7, 221 (5)
85980 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Mih 1920 A. Leppik E 50893 (14)
85981 2490 A4 & Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Inimese nimi Trm 1926 B. Sööt E 56855 (3)
85983 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Kellegi nimi, mis olnud kunagi Pöi 1958 A. Tustit RKM II 82, 384/5 (161)
85984 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei uppu Nimi Ote 1955–1956 H. Luht RKM II 84, 275 (25)
85985 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi Han 1992 E. Tuulmägi RKM, KP 21, 1 (4)
85986 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 279 (5)
85987 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu Nimi Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (104)
85988 2490 A4 Tules ei põle, mullas ei mädane, vies ei upu Nimi Sim 1978 E. Tampere RKM II 330, 374 (71)
85989 2490 A4 Tules ei põle, muldas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Kul 1895 J. Reinson H III 23, 679 (35)
85990 2490 A4 Tules ei põle, muldas ei mädane, vees ei uppu Nimi Tln 1926 M. Sengbusch E 57372
86003 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nime SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (92)
86004 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (37)
86005 2490 A5a1 Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (286)
86006 2490 A5a1 & Mullas ei mädäne, viis ei upu, tules ei põle Nimi Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (59)
86007 2490 A5a2 & Mullas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Inimese nimi Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (4)
86008 2490 A5a2 Muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle Inimese nime Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (112)
86009 2490 A5a3* Mulda ei mädane, vette ei upu, tulle ei pala Nimi Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (33)
86010 2490 A5a3* & Muld ei mäända, vesi ei uputa, tuli ei paluta Inimese nimi Puh 1889 J. Loskit H II 30, 12 (10)
86011 2490 A5b* & Mis muldas ei mädane, vees ei upu ja tules ei põle (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäusst, u. Im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name Tt 1732 A. Thor Helle Helle 361 (2)
86024 2490 A5b* Mes mullas ei mädane, vees ei upu ja tules ei pala Inimese nimi Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (1)
86026 2490 A5b* & Mes mullan ei mädäne, veen ei upu, tulen ei pala (Was in der Erde nicht versault, im Wasser nicht ersäust, im Feuer nicht brennt) Des Menschen Name eL 1780 A. W. Hupel Hupel 120
86030 2490 A5b* Mis muldas ei mädane, vees ei upu, tules ei põle Nimi VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (32)
86032 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Lai 1897 H. Asper H III 28, 524 (66)
86033 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Inimese nimi Hel 1926 K. Puusepp E 58430
86034 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nimi Rap 1926 M. Reimann E 72966 (12)
86035 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (10)
86036 2490 A6a1 Mullas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nimi Ote 1955–1956 V. Nõmmiste RKM II 84, 35 (4)
86037 2490 A6a1 Muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 443 (53)
86039 2490 A6a1 Mullan ei mädäne, tulen ei pala, veen ei uppu Inimese nimi Trv 1892 J. Kill H III 14, 231 (66)
86040 2490 A6a2* Muldas ei mädane, tules ei põle ega vees ei upu Inimese nimi Vig 1889 A. K. Saalist H II 17, 309 (31)
86041 2490 A6a2* & Mullasse ei mädäne, tulesse ei põle, veesse ei upu Nimi Vig 1948–1956 M. Priimets RKM II 52, 551 (2)
86042 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Nime Vil 1889 J. Sihver H II 26, 180 (2)
86044 2490 A6b* Mis muldas ei mädane, tules ei pöle, vees ei uppu Inimese nimi Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 133 (56)
86045 2490 A6b* & Mis mullas ei mädane, tules ei põle ja vees ei upu Inimese nimi Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (97)
86046 2490 A6b* Mis ei mädane mullan, ei põle tulen ega uppu veen Nimi, vari Pst 1889 J. Henno H IV 3, 371 ja 382 (19)
86048 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vil 1889 H. Niggol H II 26, 152 (59)
86049 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (51)
86050 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei uppu, maas ei mädane Nimi KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 329 (52)
86053 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (172)
86054 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi JMd? 1937 L. Aalde ERA II 172, 365 (8)
86055 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi, mis kellegil on Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 273 (57)
86056 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Inimese nimi KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (15)
86057 2490 B1a1 Tules ei põle, vees ei upu, maas ei mädane Nimi Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (21)
86058 2490 B1a1 Tules ei põle, viis ei upu, maas ei mädäne Nimi KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 360 (41)
86059 2490 B1a1 Tules ei pala, vees ei uppu, maas ei mädäne Nimi Urv 1895 I. Mikkal E 18746 (27)
86061 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1895 S. Sommer H II 56, 146 (62)
86062 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (16)
86063 2490 B1a2* Tules ei põle, vees ei upu ja maas ei mädane Inimese nimi Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 44 (21)
86064 2490 B1a2* & Tules ei põle, viis ei upu ega maas ei mädane Nime SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 507 (38)
86065 2490 B1a3* Tulen ei pala, viin ei uppu, maa sehen ei mädäne Inimeste nime Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 325 (50)
86066 2490 B1a3* & Tulle ei pala, vette ei upu, maan ei mädane Inemise nimi Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (144)
86068 2490 B1b & Mis ei põle tules, vees ei upu ega maas ei mädane Inimese nime Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (46)
86075 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei upu Nimi MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 692 (47)
86076 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Vl 1894 A.-A. Kuuben H III 22, 274 (11)
86077 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädane, vees ei uppu Inimese nimi Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (82)
86078 2490 B2* & Tules ei pole, maas ei mädäne, vies ei uppu Nimi Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 253 (3)
86079 2490 B2* Tules äi põle, maas äi mädäne, vees äi upu Inimese nimi Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 182 (82)
86080 2490 B2* Tules ei põle, maas ei mädäne ja viis ei uppu Inimese nimi Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 607 (121)
86081 2490 B3a1 Vees ei upu, tules ei põle, maas ei mädane Inimese nimi Hel 1889 G. Habicht H II 25, 230 (209)
86082 2490 B3a1 Viis ei uppu, tules ei põle, maas ei mädane Nime SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (79)
86085 2490 B3a2 & Vees ei upu, tules ei põle ja maas ei mädane Inimese nimi KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 55 (16)
86086 2490 B3a3* Ei upu vies, ei põle tules, ei mädane maas Inimese nimi Hlj 1891 J. A. Rehberg H II 38, 84 (9)
86088 2490 B3b & Mes viin ei upu, mes tulen ei pala, mes maan ei mädäne Inimese nimi Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 6/7 (35)
86089 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Hea inimese nimi Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (6)
86090 2490 B4* Vees ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi Ans 1937 A. Ahurand ERA II 158, 121 (1)
86091 2490 B4* Viis ei upu, maas ei mädane, tules ei põle Inimese nimi KJn 1937 J. Raidla ERA II 141, 508 (35)
86092 2490 B4* Vees ei ubu, maas ei mädäne ega tules ei pole Nimi Kuu 1954 E. Lindström KKI KS
86093 2490 B4* & Viis ei upu, maas ei mädane ega tulen ei põle Nimi Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 124 (37)
86094 2490 B4* Vees ei uppu, maas ei mädane, tules ma ei põle Inimese nimi Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 53 ja 81 (104)
86095 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei upu Nime Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 76 (25)
86096 2490 B5 Maas ei mädane, tules ei põle, vees ei uppu Inimese nimi Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25554/5 (81)
86097 2490 B5 & Mahan ei mädäne, tulen ei põle, viin ei upu Nimi Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 681 (70)
86099 2490 B6a* Muan ei mädäne, veden ei upo, tulen ei põle Inimese nimi Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 22
86100 2490 B6a* Maas ei mädane, vees ei uppu, tules ei põle Nimi Vil 1877–1917 J. Täht E 1384 (99)