Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 21 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 21
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
75010 2130 Aa1* & Taevas ei olnud, maa pääl ei olnud, sulane andis oma peremehele seda, mis tal omalgi ei olnud Johannes ristis Jeesust Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 513 (2)
75011 2130 Aa1* Taevas ei olnud, maa peal ei olnud, sulane andis peremehele, aga tal enesel ka ei olnud Taevas ei olnud ristitud inimesi, maa peal ka ei olnd, Ristija Johannes ristis Jeesust, aga ta ise ei olnud veel ristitud Tln 1898 A. Borner E 37538
75012 2130 Aa2 & Taevas ei olnu, maa pääl ei olnu ja sulane andis isandal, mis tal omalgi ei olnu Jeesuse ristimene Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (33)
75013 2130 Ab* & Maa peäl ei olnd ja taevas ei olnd ja sulane andis sedä peremehele Juhannes ristis Jeesust LNg 1891 G. Ollik H II 26, 227 (5)
75014 2130 Ab* & Ei olnud maas ega taevas, aga sulane andis peremehele Johannes ristib Jeesust Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 166 (138)
75015 2130 Ba & Maailmas pole, kunningal pole, sulasel pole, sulane võttis ja andis kunningale Jordani ristimine Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 174 (40)
75016 2130 Bb & Maailmas ei olnud, ega sulasel ei olnud, ega peremehel ei olnud, aga sulane võttis ja andis peremehele Johannes ristis Jeesust Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 291 (219)
75017 2130 Bc & Kuskil pool pole olnd, ilma peal pole olnd, järsku sulane võttis ja andis peremehele Eesuse ristimine Johannese poolt Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 505 (25)
75018 2130 Bd & Ühe asja, mida ilmas enne polnud, andis üks sulane oma isandale ja sulasel polnud ka seda, mida ta andis oma isandale Johannes ristib Jeesust Hää 1933 E. Kurm E 83389 (4)
75019 2130 Be & Mis ilmas ei olnud, ühelgi ei olnud, seda andis sulane peremehele, ja sulasel omal ka ei olnud Ristija Johannes ristib Jeesust Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 154 (41)
75020 2130 C & Kuningal ei olnud, peremehel ei olnud, läks sulase juure, sealt sai Jeesuse ristimine Trv 1895 J. Sims E 21673 (1)
75021 2130 C Kuningal ei olnud, peremehel ei olnud, läks sulase juure, säält sai Jeesuse ristimine Trv 1889 M. Jõgi H III 6, 286 (2)
75022 2130 D & Mitte ühelgi inimesel pole teda olnd; elasid peremees ja sulane, siiski kord sulane võttis ja andis teda peremehele, ja nüüd on teda sestsandik Ristija Johannes ristis Jeesuse Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (93)
75027 2130 Ea*% & Sulane and peremehele seda, mida enne veel ilman es ole Johanes rist Jeesust Trv 1896 J. Sikk H II 55, 484 (23) 2015
75028 2130 Ea*% Sulane andis peremehel seda, mis ilma peal ei olnud Johannes ristis Jeesust Trv 1877–1917 A. Parts E 1356 (45) 2015
75029 2130 Ea*% Sulane and peremehele sedä, mis enne ilma pääl es ole Johannes ristib Jeesust Trv 1894 J. Kuusk E 9952 (47) 2015
75030 2130 Eb* & Sulane annab peremehele, mis tal omalgi ei ole Johannes ristib Jeesust Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (59)
75031 2130 Eb* Sulane and peremihele, miä tal endäl es ole Jaan ristib Jeesust Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (63)
75032 2130 Eb* Sulane annab peremehele, mis omalgi ei ole Joh[annes] ristib Jeesust VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 378 (132)
75033 2130 Eb* Sulane annab peremehele seda, mis tal omal ei ole Johannes ristis Jeesust Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 601 (3)
75034 2130 F & Sulasõl um, peremehel ei olõ, Jummal ei anna, juudas ei võta Ristmine Rõu 1894 P. Kanger E 9590 (6)