Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 21 kirjapanekut 4 tüübist, näitan 1 — 21
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
10890 270 & Hulgub kui koer, ilmaski peremeest põle Raha Amb 1894 J. Neublau E 9770 (11)
12475 338 Aa* & Ümmargune, igalühel armas Raha Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (57)
12476 338 Aa* Olen ise ümargune, süüa ei sünni, aga kõik mind armastavad Raha Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (69)
12477 338 Ab* Ise valge ja ümargune, aga iga inimesel on ta armas Hõberaha Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (115)
12478 338 Ab* Ümargune valgeke, kõigile ilmale armas Hõberaha Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (57)
12479 338 Ab* & Ümarguke valgeke, kõige ilma armsake Hõberaha TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (26)
12480 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armsakõnõ Raha Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (15)
12481 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1930 A. Nurmetu S 20423 (78)
12482 338 B & Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1936 M. Vabarna S 121938 (74)
12484 338 Ca & Tsõõrigokõnõ, veerigokõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (771)
12485 338 Cb & Tsõõrikukõnõ, veerikukõnõ, armakõnõ, kallikõnõ Rohu [sic!] Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (25)
12486 338 Cc & Armakene, kaalikene, tsõõrigukene, veerigukene Raha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (92)
59024 1655 & Pisikene, ümmargune, keik maailma läbi käib Raha Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (20)
76412 2174 H3a & Tuul maal tammõ raotas, seolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (80)
76446 2174 L2a2 Muul maal raiutas puid, siia tuleva lastu Raha tulõ Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (19)
76447 2174 L2a2 & Muial maal raotas puid, siiä tulõva lastu Raha Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 234 (22)
76458 2174 L2b2 & Muial maal raotas puid, lastu tulõva seolõ maalõ Raha tetas Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (15)
76490 2174 M2b1* Puu raiuta võeral maal, aga laastud kargavad seie maale Rahategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (157)
76509 2174 N1 & Venemaal raiutakse, laastud lendavad meite maale Raha Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (2)
76614 2174 Õ1b & Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (22)
76615 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (22)