Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 8 kirjapanekut 3 tüübist, näitan 1 — 8
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
33213 963 D2% & Pihlapuu Pihkvah piiri pääl, tamm Tartoh tasatsõh, ossa' saisva Saarõmaal, tüve' kokko tükise', ladva' kokko lammõs Kuningas ja sõataplus Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 264/5 (13) 963H+ 1600
56471 1600 Aa & Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saarõ pääl Kuningas ja sõda Se 1928 T. Haak S 4330 (5)
56472 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa' saisva' saare pääl Kuningas, sõda Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 52 (41)
56475 1600 Aa Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva saarõ pääl Kuningas om piiri pääl, sõda sais saarõ pääl Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 267 (1)
56476 1600 Ab & Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saarõmaal Sõamiis ja timä umatsõ Se 1888 H. Prants H II 3, 446 (16)
56477 1600 Ab Pihlapuu piiri pääl, ossa saisva Saaremaal Sõavägi Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (20)
56478 1600 B & Tamm sais Saarõmaal, ossa küünüse siia maalõ Sõda Se 1888 E. Aun H II 27, 746 (40)
76452 2174 L2b1* & Muul maal raodass puid, seele maalõ karglõsõ lastu' Sõda, laastud olevat kirjad Har 1944 S. Tanning KKI WS