Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 58 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 58
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
12647 350 A1a* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei iialgi Omasugust Prn 1901 A. Gärtner E 41952 (43)
12654 350 A1b* & Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 170 (42)
12656 350 A1b* Mida näeme iga päev, kuningas harva, Jumal ei elades Omasarnast Tor 1877–1917 J. Tilk SKS, Eisen 224 (11)
12657 350 A2a1* Meie nääme iga pää, kuningas nääb haro, Jumal ei nää elades (Wir sehens alle Tage, der König siehts selten, Gott siehts nimmermehr) Seines gleichen Tt 1732 A. Thor Helle Helle 366 (60)
12667 350 A2a2* & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei elades Omasugust SJn 1889 T. Köstner H II 26, 402 (232)
12669 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harvast, Jumal ei elades Omasugust elukad Vai 1889 H. Masing H II 7, 86 (146)
12670 350 A2a2* Meie näeme iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei eladeski Tõist omasugust Trv 1889 J. Käger H III 6, 313 (92)
12672 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugust HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 677 (72)
12673 350 A2b1 Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasuguse nägemine Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 84 (95)
12674 350 A2b1 & Meie nääme iga pääv, kuningas nääb harvaste, Jumal ei nää ialgi Omasugust Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (30)
12675 350 A2b2 & Meie näeme iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iialgi Iseenesesugust Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 311 (90)
12676 350 A2c & Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Enesesarnast SJn 1893 J. Mein H II 43, 388 (238)
12677 350 A2d & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Ise omasugust Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (131)
12680 350 A2e & Me nääme iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei näägi Endasugune Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (17)
12681 350 A2f* Meie näeme alati, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12685 350 A2h & Kuningas kuuleb, harvast nägeb, meie näemme igä päiv, Jumal ei nää millagi Omasugust Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 206
12687 350 Ba1* & Meie näeme alati, keiser harvasti, Jumal ei ilmaski Teist omasugust Pil 1894 H. Keller E 9629 (1)
12688 350 Ba2* & Meie näeme iga päev, keiser näeb harvaste, Jumal ei näe ilmaski Omasugust Han 1894 P. Einbluth H III 18, 168 (4)
12690 350 Bb* Jumal ei nää iialgi, keiser näeb harvasti, meie näeme iga päev Enesesugust nägema Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (35)
12691 350 Bb* & Jumal ei näe seda iialgi, keiser näeb harvasti ja meie näeme ühtelugu Omasugune Trt 1930 M. Sika E 66457 (2)
12697 350 D1* & Sina ja mina näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei kunagi Enesesugust, teine kuningas käib harva, teist Jumalat ei ole KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (86)
12698 350 D2 & Mina näe alati, keisri näge harva ja Jummal ei näe kunagi Endasugutside nägemine Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373/4 (111)
12701 350 E & Ise näed alati, keiser näep harva, Jumal ei näe kunagi Omasugust Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 372 ja 377 (129)
12702 350 Fa* & Inimene näeb iga päev, kuningas harvasti, Jumal ei ilmaski Omasarnast Vil 1895 H. Niggol H III 25, 350 (35)
12705 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Omasugust Rap 1926 M. Reimann E 72966 (7)
12706 350 Fb* & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Teist omasugust Hää 1933 E. Kurm E 83389 (6)
12710 350 Ff & Inemine näge egä päiv, kuningas harva, Jummal ei elades Omasugune Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 670 (10)
12713 350 Fh & Inimene nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ep nää pooleski Ise omasarnast Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 815 (7)
12724 350 G1* & Mis näeb inimene iga päev, keiser harva ja Jumal mitte iialgi Teist omasarnast Saa 1967 Ü. Tedre KKI 45, 62 (23)
12725 350 G2* Inime nääb iga päev, keiser nääb harva, Jumal ei nää ilmaski Omasugust Tln 1892 K. Puusemann E 382 (1)
12726 350 G2* & Inimene nääb iga pääv, keiser nääb harva, Jumal ei nää iialgi Omasugune – inimene, keiser, Jumal Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (12)
12729 350 I1 & Mida Jumal ei näe mitte iialgi, kuningas näeb harva ja tööline näeb iga päev Teist omasugust Kei 1966 R. Hallikmäe KKI 34, 412 (3)
12730 350 I2 & Töömees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Teist endasugust Muh 1947 M. Kolk RKM II 5, 343 (4)
12731 350 J & Kes on, keda näeb töömees iga päev, keiser harva ja Jumal ei näe kunagi Teist omasugust Lai 1992 K. Peebo RKM II 451, 120 (40)
12738 350 K2 & Kuningas nääb harva, talupoig iga pääv Omasarnast inimest Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (101)
12739 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe ilmaski Omasugust HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (19)
12740 350 La* & Talupoeg näeb iga päe, kuningas näeb harvasti ja Jumal ei näe ilmaski Omasugust Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 541 (81)
12742 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harvaste, Jumal ei näe ilmaski Teist enesesarnast Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 534/5 (32)
12743 350 Lb* Talupoeg nääb iga pää, kuningas nääb harva, Jumal ei nää iialgi Oma sugu Vll 1890 M. Kolm H II 18, 549 (10)
12745 350 Lb* Talupoeg näeb teda iga pääv, kuningas harvasti, Jumal iialgi Omasugune VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 16 (49)
12750 350 Ld & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei millagi Enesesugust Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 28 (8)
12751 350 Le & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Omasugust KJn 1870 J. Tiedemann E 149 (183)
12752 350 Lf & Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei näe poolegi Omasugust Krj 1660–1876 C. Allas H I 4, 272 (12)
12754 350 Lg* Talupoeg näeb alati, kuningas nääb harvaste ja Jumal ei näe millalgi Teist omasarnast Iis? 1889 D. Timotheus H II 7, 644 (27)
12755 350 Lg* Talopoig näge alati, kuningas näge harva, Jumal ei näe kunagi Endasugust Krl 1910 M. Pehka, R. Tamm EÜS VII 1183 (7)
12757 350 Lg* & Talupoeg nääb alati, kuningas harva, Jumal ei nää poolegi Omasugune Sa 1877–1917 C. Allas H II 45, 663 (31)
12759 350 Li & Jumal ei näe kunagi, kuningas näge mõnikõrd, talupoig näge ega päiv Umasugust Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (57)
12763 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe kunagi Iga mees endataolist San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi EKRK I 61, 774 (10)
12765 350 Mc* & Talumees nägi egä päiv, kuningas harvaste, aga Jummal ei näe sugugi Endasugust Urv 1890 J. Teder H III 11, 344 (151)
12767 350 Md* Talumees näeb alati, kuningas harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugune; talumees näeb talumeest alati, kuningas näeb kuningad harva, Jumalad ei olegi teist Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (41)
12769 350 Me & Jumal ei näe tedä elädes, kunigas harva, talumees egä päe Omasugust Hel 1889 G. Habicht H II 25, 225 (34)
12771 350 O & Maamees näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe suguki Endasarnast Pst 1889 J. Henno H III 16, 40 (61)
12779 350 T & Mis see on, mis Jumal ei näe ilmaski, mõisnik näeb harvasti ja talupoeg näeb ühtelugu Omasugust Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 320 (6)
12781 350 V & Talupoeg nääb iga pääv, mõisnik nääb harva, kuningas veel harvemine, Jumal ei näe iialgi Omasugune Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (26)
12782 350 W & Alam sugu näeb alati, suurem sugu näeb harvasti, Jumal ei näe eladeski Omasugune näeb omasugust Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (12)
12790 350 Õ & Enam olen ma täna näind kui Jumal Teise enesesuguse Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 458 (135)
12792 350 Ä+ Keda näeme meie iga päev, keda näeme meie harva, keda ei elades Omasugusid, kuningad, Jumalad SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (7-8)
12793 350 Ä+ & Mis om, mida Jummal ei tiiä Tä ei tiiä kedägi endäsugust olemast Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (30)