Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 1905 kirjapanekut 129 tüübist, näitan 1 — 500
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
426 17 c & Jumalast väiksem, tsaarist suurem Kurat Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 271 (15)
3081 115 C1a* Emand määl, helmed kaelas Õpetaja kantslis Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 143 (64)
3689 147 A & Hobuse kabjake püha põllu peenra sees Kiriku uks KJn 1870 J. Tiedemann E 153 (216)
3695 147 B & Hall hobu, harmi jala, istub püha põllu peendra pääl Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (229)
4050 156 A1a1 & Hall härg, hangus sarved Kirik Nis 1938 R. Põldmäe ERA II 192, 536 (125)
4213 156 A5a1 & Hall härg, hangus sarved, võtab sanna sarvilõ, kihelkonna kukilõ Kirik Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 199
4258 156 A5a12 & Hall härg ja hangus sarved, võtab kihelkonna kukile, saana sarvile Kerik Mär 1937 L. Uustalu ERA II 147, 479 (15)
4302 156 A5b2 Hall härg, hangud sarved, võtab sauna sarvile ja kihelkonna kukile Kirik Äks 1933 P. Lukk E 83272 (9)
4366 156 A5m & Hall härg, haunas sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Kirik; veski JJn 1889 J. Piber H II 13, 736 (16)
4419 156 A16d1 & Hall härg, hangus sarved, võttis valla varjule, kehelkonna kukile Kirik Rap 1930 L. Uustalu E 70658 (6)
4452 156 N1a1% Must härg, mugulad sarved, võtab sauna sarvile, kihelkonna kukile Pastor Nõo 1963 Anonüüm XXX EKMS IV 934 1236
4506 156 N1b2 Must härg, mugala sarve, võtap sanna sarvile ja kihkonna kukile Keriksänt Nõo 1970 H. Keem EMrd III 236
4526 156 N1c1* & Must härg mugelsarvige, võtt kik sanna sarvile ja kihelkonna kukele Õpeteje kantslen Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 539 (70)
4536 156 N1d8 Must härg, mugara sarvõ, võtt sanna sarvilõ, kihõlkunna kukro pääle Kerk, pallo rahvast kerkoh Se 1929 I. Sonts S 124431/2 (4)
4556 156 N5e & Must pull, mugali sarve, võtt valla vahele, kihelkonna kuke pääle Õpetaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 338 (107)
4562 156 P1b & Must härg, suured sarved, võtab sauna sarvi otsa, kihelkonna keele pääle Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 657 (4)
4590 156 T & Kirju härg võtab kihelkonna selga Kirik Vil 1891 J. Karus H III 7, 144 (80)
4737 168 C% & Vanamees istup mäe pääl, näitap sõrmega taiva poole Kerik Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (23) 566J2a*
5811 188 & Harak hauk tõrdu veere pääl Õpetaja kantslis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
7864 209 Aa & Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat (Hellklingender Baum, hellklingender Stamm, da ist Gold, da ist Silber) Eine Kirche Tt 1732 A. Thor Helle Helle 362 (13)
7874 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (39)
7875 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Lai 1897 H. Asper H III 28, 536 (213)
7876 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat Kirik Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (59)
7877 209 Aa Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hobedad Kirik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (14)
7878 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl on kulda, sääl on hõbet Kirik Vil 1894 H. Niggol H III 20, 653 (2)
7879 209 Aa Hele puu, hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbedat Kerik Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (21)
7880 209 Ab & Hele puu ja hele tamm, sääl om kulda, sääl om hõbet, sääl om kikke Kirik Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 192 (157)
7881 209 Ba & Helle kuus, helle tamm, sääl om kulda, sääl om hõpet Kirik Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (24)
7882 209 Bb & Hele kuusk, kole tamm, seal kulda, seal hõbe Kirik Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (11)
7892 211 A & Heliseb kui kell, tuleb sisse kui kuningas, läheb välja kui sant Jõulud Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (5)
7893 211 B & Heliseb ja kõliseb, tuleb sisse ku saks, lääb välla ku sant Pühapäe Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 34 (89)
7894 211 C & Heliseb kui isand, kuliseb kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb ära kui sant Suured pühad Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (24)
7902 211 D1a & Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Joulud Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (9)
7903 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (44)
7904 211 D1b & Heliseb kui emand, kõliseb kui kuningas, saab siia saks, läheb ära kui sant Pühad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (45)
7907 211 D2a* & Helisep kui emänd, kuulus kui kuningas, tuleva meile kui saksa, läävä ära kui sandi Pühi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (17)
7908 211 D2b1* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (70)
7909 211 D2b1* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (212)
7910 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (6)
7911 211 D2b2* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Jõulud Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (97)
7912 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb seie kui saks, läheb ära kui sant Pühad VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 (30) ja H, Mapp 27 (30)
7913 211 D2c & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab siia kui saks, lähab ära, ei ole sant Pühad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (96)
7914 211 D2d & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab süüa kui saks, läheb ära kui sant Pühad Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (48)
7915 211 E & Kuulsa kui kuningas, helijäs kui herr, tule siiä kui saks, lätt är kui sant Pühi (pühad) Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (72)
7916 211 Fa* Kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, lähab ära kui sant Jõulupühad Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (43)
7917 211 Fa* & Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, aga lähab välla kui sant Pühad Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (80)
7918 211 Fa* Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, läheb ära, pole sandi taolenegi Jõulupühad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (35)
7919 211 Fa* Kuulus kui kuningas, tuleb vastu kui saks, lähäb mööda kui sant Pühad Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (103)
7920 211 Fa* Nii kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, saadetas ärä kui sant Jõulupühi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 407 (73)
7921 211 Fb* Kuulukse kui kuningas, saab siia kui saks, läheb mööda kui sant Suured pühad Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (7)
7922 211 Fb* & Kui kuulda, siis kuningas, saab siia, siis saks, lähab ära kui sant Pühad Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 51
7924 211 Fc* & Kaugelt kuulus kui kuningas, saabub kui saks, läheb kui sant Pühad KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 345 ja 368 (110)
7925 211 Fd* Kuulus tulla kui kuningas, saab kätte kui saks, lähäb ära kui sant Jõulupühad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (647)
7926 211 Fd* & Kui tulemas, siis oo kuulus kui kuningas, saab siia kui saks ja läheb mööda kui sant Jõulupühad Kul 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 211 (71)
7927 211 Fd* & Kui ligidal on tulemas, siis kuulus nii kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb müeda kui sant Jõulud Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (20)
7928 211 Fd* Kui ligidale tulemas, kuulub kui kuningas, saab ligi kui saks, läheb mööda kui sant Pühad Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (16)
7929 211 Fe* Kuulus kui kuningas, sõidab kui saks, lähäb müöda muudkui nihä [sic!] aga taga Pühad Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (3)
7930 211 Fe* & Tulles kuulus kui kuningas, saab mööda läind, siis kui sant Suured pühad Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (141)
7931 211 G & Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui lähab, siis sant Pühad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (130)
7938 211 H & Tuuakse tuppa kui härra, istub kui isand, viiakse välja kui sant Jõuluõled Pai 1926 R. Viidebaum E 59244 ja 59248 (10)
7939 211 I & Tuleb kui härra, istub kui isand, läheb välja kui kerjaja Jõulud Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 294 (18)
7942 211 J* & Tuleb kui kuningas, läheb välja kui sant Suured pühad Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (148)
7943 211 J* Tuleb tuppa kui kuningas, läheb välja kui sant Näärikuusk Har 1970 M. Patte RKM II 279, 395 (1)
7947 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (14)
7948 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Suured pühad Trm 1969 J. Sildvee RKM II 268, 564 (67)
7949 211 K1a* & Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (12)
7950 211 K1a* Tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 125 (13)
7951 211 K1b & Sant ast vällä, saks ast sisse Vana ja vastne aasta Ote 1895 C. Lipping H II 56, 802 (85)
7952 211 K2 & Tuleb kui sant, läheb kui saks Pühad Rkv 1935 H. Lemeti A 14305 (32)
7953 211 L1* & Tuleb kui isand, läheb kui sant Pühad, valmistad selle vastu ja pärast, kui mööda on, siis oled väsind Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (39)
7954 211 L1* Tuleb sisse kui isand, läheb välja kui sant Pühad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (211)
7955 211 L2 & Tuleb kui sant, läheb kui isand Jõulud Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (58)
7956 211 M & Äilib kui härra, saab seie, kuningas, üks kord aastas Jõulud Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (23)
9220 242 C3b14* & Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kuuluks seia maale Kirikukellad Tln 1891 A. Bernstein H II 40, 1043 (5)
9465 242 D14b1 & Tuo ilma hopõn hirn, suo ilma helü kand Jumal tõrelas Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (196)
10570 259 & Homingu sündis ja enni õhtut oli naine Eeva Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (16)
11200 286 a & Hämm puu rajotas, kuiva lastu kargase Kella löömine Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 461 (117)
11293 290 A & Ilus post, kaunis post, nädalas käia kord katsumas Kerik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 434 (27)
11294 290 B & Härg koplis, kuus silma peas, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Mih 1888 H. Perkson SKS, Eisen 147 ja 149 (95)
11301 290 C/ & Kont koplemäel, kuus kullatud silma peas Kirik Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 106 ja 116 (45) 2365H
11304 290 D1a/ & Valge kont koplis, iga kuue päeva järele käiakse teda vaatamas Kirik Hag 1890 H. Raudvere E 469 (11) 2365J1a
11305 290 D1b/ & Valge kont koplemäel, iga kuue päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1895 J. Reinson H III 23, 680 (43) 2365J1b
11306 290 D1c/ & Kont koplemäel ja iga kuue päeva takka keisid teda vaatamas Kirik Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 219 (113) 2365J1c
11307 290 D2/ & Kont koplemäel, iga seitsme päeva takka käiakse vaatamas Kirik Kul 1929 H. Tampere ERA II 16, 417/8 (51) 2365J2
11308 290 D3a1/ & Valge kont kopli peal, iga nädal käia katsumas Kirik Vai 1893 D. Torpan H II 36, 408 (46) 2365J3a1
11309 290 D3a2/ & Valge kont koples, iga nädal käiakse kord vaatamas Kirik Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 506 (62) 2365J3a2
11310 290 D3b/ & Valge kont koplis, vareksed käivad iga nädalas üks kord vaatamas Kirik Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 883 (4) 2365J3b
11311 290 D4a/ & Valge kont tagakoplis, iga pühapäeva hommikul käiakse teda teretamas Kirik Mar 1923 E. Labi E, StK 19, 114 (19) 2365J4a
11312 290 D4b/ & Valge kont koplis, inimesed käivad iga pühapääv teretamas Kirik Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (55) 2365J4b
11548 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Inemise' kerkoh Se 1929 A. Gehrke S 17305 (21)
11581 294 F3a1 Härg magab, kopsu-maksa liiguvad Rahvas kirikus Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (13)
11660 294 G1b* & Hall härg magab vainul, kopsud-maksad liikuvad sees Kirik Tõs 1893 M. Kurul E 1487 (65)
11736 294 N+ Kuningas istub mäe pääl, maksad sees liiguvad Kirik Trm 1930 J. Hinno A 11277 (5)
11747 297 Aa & Härg möirab iga kuue pääva taga Kirik Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 18 (22)
11748 297 Ab & Punane härg ammub ega kuue pääva takka Kirik Kse 1889 K. Karu H II 17, 910 ja 916 (21)
11749 297 B/ & Valge härg mää pääl, üks sari pääs, ega seitsme pääva taga möirab Kirik Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 675 (14) 2361C
11752 298 Aa1* Härg möergab müüri pääl Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 494 (22)
11753 298 Aa2 & Härg mürras müüri sisen Kerkokell tornin Plv 1889 J. Tamm H II 33, 300 (30)
11754 298 Aa2 Härg mürrä müürü seeh Kerigukellä' Se 1929 V. Savala S 17521 (58)
11757 298 Ac & Härg müüg müürü pääl, nii õt tolm tuiskas Kerigukell Se 1936 A. Tammeorg S 123072 (26)
11758 298 Ad & Härg mürrä müürü seeh, nii et maa käeh kõik värises Kerigukellä lüvväs Se 1935 A. Kits S 100022 (66)
11759 298 Ba & Härg mürä jämmen pedajan Kerikukell Räp 1889 K. Tamberg H III 11, 748 (48)
11760 298 Bb & Härg möirgab suures pedajas Kirikukell Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 247 (78)
11761 298 Bc & Härg möö pikä pedäjä otsan Kell kerigutornihn Lut 1894 O. Kallas LMr 126 (17)
11762 298 Bd Härg mürrä pühäh pedäjäh Kirikukell Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (4)
11763 298 Bd & Härg mürrä pühäh pedäjäh Opõtaja kantsli pääl kerkoh Plv 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 506 (12)
11764 298 Be & Pühä härg mürräs pühä pedajan Kerikul kell Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (60)
11765 298 Bf & Härg mürrä tühän pedäjän Kell tornis Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
11766 298 Bg & Härg mürra pikäh pühäh pedäjäh Kell kerkotornih Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 795 (28)
11767 298 Bh* & Härg mürrä, härg jõrra, pitäh pühäh pedäjäh Kirikukell Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 48 (1887) 383 (2)
11768 298 Bh* Härg mürra, härg põrra, püha pikah pedajah Kerikutorn Vas? 1894 J. Sandra H III 22, 357 (2)
11769 298 Bi Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kell kerikutornis Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 647 (3)
11770 298 Bi & Härg mürrä, härg jõrra, püha pikse pedäjäh Kerikukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 430 (3)
11771 298 Bi Härg murräh, härg jõrrah, pühä pikne pedäjäh Kerikokella Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (49)
11772 298 Bi Härg mürra, härg jõrra, püha pikse pedajan Kerikukell Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (63)
11773 298 Bj & Härg möirab püha palus männi otsas Õpet[aja] kantslis Lai 1897 H. Asper H III 28, 538 (227)
11774 298 Ca & Härg müüg müürü seeh, pääle pikä pedäjäh Kerigukellü lüvväs Se 1934 A. Tammeorg S 84028 ja 84029 (2)
11775 298 Cb1* Härg mürrä müüru sisen, pikah puuh pedäjäh Kerikokell Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 406 (67)
11776 298 Cb1* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh puuh pedäjäh Kerkokell Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (8)
11778 298 Cb2 & Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1929 V. Ruusamägi S 12626 (3)
11779 298 Cb2 Härg müüg müürü seeh, pikä puu pedäjäh Kerigukellä Se 1934 A. Põhi S 92229a (4)
11785 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suures pitkas pedajas Kerikukell Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 425 (4)
11786 298 Cc1 Härg müirab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukell TMr 1889 M. Napp H III 16, 424 ja 425 (58)
11787 298 Cc1 Härg mürab müüri sees, suuren pikan pedajan Kerikukell Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (1)
11788 298 Cc1 Härg mürrab müüri seen, suuren pikan pedäjän Kirikukella lüvväs Kan 1964 R. Praakli RKM II 176, 216 (7)
11789 298 Cc1 Härg mürräp müüri sihen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Rõn 1949 L. Pedajas RKM II 22, 246 (58)
11790 298 Cc1 Härg mürräp müiri sisen, suuren pikan pedajan Kirikutornin kell Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (39)
11791 298 Cc1 Härg mürräp müiri sehen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 530 (109)
11792 298 Cc1 Härg mürras müiri sees suures pikas pedakas Kirikukell Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (100)
11793 298 Cc1 Härg mürräs müüri sees, suuren pikän pedajän Kirikutorn kelladega Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 461 (225)
11794 298 Cc1 Härg mürras müüri seen, suuren pikan pedajan Kerkukell tornin Kan 1895 J. Tedder H III 26, 365/6 (12)
11795 298 Cc1 Härg müüräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kerkokell Plv 1893 J. Tamm H II 45, 364 (31)
11796 298 Cc1 Härg mürräs müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Urv 1964 A. Kurg KKI KS
11797 298 Cc1 Härg mürräs müüri sehen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 369 (106)
11798 298 Cc1 Härg mürras müüru sehen, suuren pikan pedäjän Kerikukell Urv 1890 J. Teder H III 11, 327 (4)
11799 298 Cc1 Härg mürräs müiri sihen, suuren pikän pedäjen Kirikukell Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 550 (173)
11800 298 Cc1 Härg mürras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikokell Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (78)
11801 298 Cc1 Härg mürräs müiri sisen, suuren pikan pedajan Kerkukell Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (10)
11802 298 Cc1 Härg müras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerk, kerkukell, õpetaja Ote 1892 J. Ainson H II 44, 549 (70)
11803 298 Cc1 Härg müüras müüri sisen, suuren pikan pedajan Kerikukell Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (57)
11804 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerkukell Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (89)
11805 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Ote 1889 J. Brücker H II 31, 326 (12)
11806 298 Cc1 Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kell tornih Räp 1892 M. Jennes H II 45, 227 (39)
11807 298 Cc1 Härg mürräs müüri sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 148 (78)
11808 298 Cc1 & Härg mürräs müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Ote 1889 G. Wulff H II 31, 638 (21)
11809 298 Cc1 Härg müräs müirü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1932 H. Tampere ERA II 56, 66/7 (42)
11810 298 Cc1 Härg müra müürü seen, suuren pikan pedajan Kirigukell Urv 1890 A. Koort H III 11, 436 (22)
11811 298 Cc1 Härg mürrä müüri seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 381 (262)
11812 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (35)
11813 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikukell Kan 1924 A. V. Kõrv E 54989 (4)
11814 298 Cc1 Pull mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kirikutornin kella lüvväs Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 474 (6)
11815 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikokell Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 532 (11)
11816 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerikukell Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 416 (2)
11817 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suuren pikän pedäjän Kerkukell Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (7)
11818 298 Cc1 Härg mürrä müürü seen, suurõn pikän pedäjän Kirikukell Kan 1895 G. Loodus H I 7, 607 (4)
11819 298 Cc1 Härg mürra müürü seen, suureh pikäh pedajah Tornikell Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 7 (45)
11820 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suuren pikän pedäjen Kerigukell Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (7)
11821 298 Cc1 Härg mürrä müürü sisen, suurõn pikän pedäjän Kerkukell Urv 1888 G. Seen H III 9, 626 (4)
11822 298 Cc1 Härg mürra müürü seeh, suurõh pikäh pedäjäh Kerigukell Se 1938 A. ja M. Reinola ERA II 174, 206/7 (10)
11823 298 Cc2 & Härg mürräs müürin, suuren pikän pedäjen Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 224 (23)
11824 298 Cc3 Härg mürab müüri tagas, suures pitkas pedajas Kirikukell Rõu 1887 Anonüüm 032 SKS, Eisen 436 (16)
11825 298 Cc3 Härg mürrap müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (36)
11826 298 Cc3 & Härg mürräs müürü takan, suuren pikän pedäjän Kerikukell Ote 1895 E. Palm E 20129 (10)
11827 298 Cc3 Härg mürräs müiri takan, suuren pikän pedäjän Kerkukell Nõo? 1891 P. A. Speek H II 44, 402 (9)
11829 298 Cc4* Härg müürgäs müürü takan, suurõn pikän pedäjän Kerigukell Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 137 (63)
11830 298 Cc4* & Härg müüg müüri takan, suuren pikan pedajan Kerikukell Kan 1888 G. Veski H III 11, 513 (13)
11831 298 Cc4* Härg möirgab müüri sees, suures pikas pedajas Kirikukellad Urv 1941–1994 V. Halop RKM, AK 883, 17 (9)
11832 298 Cd* Härg mürab müiri sees, kõrges pitkas pedajas Kirikukell Plv 1893 J. Melzov E 8383 (6)
11833 298 Cd* & Härg mürrä müürü seeh, pikäh korgõh pedäjäh Kerigukell Se 1928 T. Linna S 9125 (13)
11834 298 Ce & Härg mürrä müürü sisen, pikän, piinün pedäjän Kellä kerkun San 1924 E. Päss E 54088 (5)
11835 298 Cf & Härg müüräs müürü seehn, pikähn kuivahn pedäjän Kerigukell Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (14)
11836 298 Cg1 & Härg mürrä müürü seen, pikän pühan pedäjän Kerigokell Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 219 (14)
11837 298 Cg1 Härg mürräb müüri sees, pikah pühäh pedajah Kirik Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 56 (36)
11838 298 Cg1 Härg mürra müürü seeh, pikäh pühäh pedäjäh Kerigukell Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 587 (2)
11839 298 Cg2* & Härg mürrä müürü seen, pühän pikän pedäjän Kerikukell Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1017 (1)
11840 298 Cg2* Härg mürab müüri sees, pühas pikas männis Kirikutorn Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 247 (75)
11842 298 Ch Härg mürab müüri sees, püha pikne pedajas Kirikukell Urv 1963 E. Aaspalu RKM II 173, 12 (3)
11843 298 Ch & Härg mürräs müürü seehn, pühä pikse pedäjähn Kerigukell Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (37)
11844 298 Ci & Härg mürä müürü seen, pühä elu pedäjän Kerk Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (23)
11845 298 D & Härg müürgas müüri seen, pika suurõ torni seen Kirikukell Plv 1970 L. Sults RKM II 287, 570 (14)
11846 298 E & Härg mürab müüri sees, suures kõrges taeva all Kirikukell Tt 1907 Anonüüm XXX Leoke Vv Tähtr. (1907) lk-ta (6)
11849 298 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 655Fb
11866 299 A2* & Härg mürrä müürü pääl, lihatükk pää pääl Kerigukellä' Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (77)
11868 299 A3 & Härg müürü pääl, kiviliud pää pääl Kellä lüvväs Se 1929 A. Gehrke S 17148 (20)
11878 301 A* & Härgadega tulevad, hobustega lähevad Jõulupühad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (104)
11879 301 A* Härgadega tulevad, hobustega lähevad Pühad Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (4)
11880 301 A* Härgadega tulevad ja hoostega lähevad Jõulud Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533 (89)
11881 301 A* Härgadega tuleb, hobusega läheb Jõulud Pha 1947 A. Lepp RKM II 4, 406 (43)
11882 301 A* Härgadega tuleb, hobustega lihab Jõulud, aegamisi tulevad, kiiresti lähvad Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (42)
11883 301 B & Jala tulevad, hobusega lähavad Pühad Vil 1895 J. Täht E 16080 (39)
12315 328 A & Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, kaetud läks Aadam Trv 1889 M. Jõgi H III 6, 286 (4)
12316 328 A Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, katetud läks Aadam Trv 1895 J. Sims E 21673 (2)
12317 328 B & Emad ei olnud, isa on meheks Aadam ja Eeva Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (57)
12318 328 C & Kes olli ilma emätä Eeva KJn 1890 A. Pihlak E 451 (75)
12645 350 A1a* Mis näeme me iga päev, kuningas harva, Jumal ei kunagi Üksteist näeme iga päev, kuningat harva, Jumalat ei elades Han 1932 M. Pärn ERA II 42, 512 (3)
12646 350 A1a* & Mis näämä meie iga päiv, kuningas harvast ja Jumal ei millaski Inimine nääb inimist iga päiv, kuningas tõist harva, Jumal tõist Jumala ei millaski Jõh 1890 N. Otto H II 7, 849 (38)
12653 350 A1b* Mis näeme meie iga päev, kuningas harva, Jumal ei eladeski Inim[ene] inimest iga päev, kun[ingas] kuning[at] harva, Jum[al] Jumalat ei elades Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (11)
12663 350 A2a1* & Meie näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe elades Meie näeme teist inimest, kuningas näeb harva teist kuningat, aga Jumal ei näe elades teist Jumalat VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (18)
12664 350 A2a1* Meie näeme iga päe, kuningas näeb harva, Jumal ei näe eladeski Meie näeme teist talupoega iga päe, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Vil 1893 J. Täht H III 14, 403 (33)
12668 350 A2a2* Meie näeme iga pää, kuningas harva, Jumal ei elades Teist inimest näeme meie alati, kuningas aga teist kuningad harva, Jumal teist Jumalat aga ei iialgi Pil 1896 H. Keller E 29101 ja 29105 (94)
12682 350 A2f* & Meie näeme alati, kuningas näeb harva, aga Jumal ei näe kunagi Meie näeme üksteist alati, kuningas teist kuningat harvaste, aga Jumal Jumalt ei näe kunagi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (119)
12683 350 A2f* Meie nääme alati, kuningas nääb harvasti, Jumal mitte millalgi Meie nääme teineteist alati, kuningas nääb teist kuningast harvasti, aga teist Jumalat ei ole, sellepärast ei nää Jumal millagi Nrv 1893 F. Valts E 2530 (1)
12686 350 Ba1* Meie näeme ega päe, keiser harva, Jumal ei iialgi Teine inimene, teine keiser, teine Jumal Trv 1893 J. Kuusk E 770 (7)
12689 350 Ba2* Mii näe alasi, keisri näge harvastõ, Jummal ei näe kunagi Rahvas, keisri, Jumal Rõu 1894 P. Kanger E 9592 (28)
12692 350 C & Meie näeme ega päiv, Jumal ei näe konagi Jumal tõist Jumalat ei näe, inemene tõist inemest näeb Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (30)
12697 350 D1* & Sina ja mina näeme iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei kunagi Enesesugust, teine kuningas käib harva, teist Jumalat ei ole KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 343 ja 368 (86)
12703 350 Fa* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei ilmaski Inimene näeb inimest iga päev, kuningas näeb kuningast harva, Jumal ei näe teist Jumalat ilmaski Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (51)
12704 350 Fb* Inimene näeb iga päev, kuningas harva, Jumal ei iialgi Inimene inimest, kuningas kuningat, aga Jumal ei näe teist Jumalat iialgi Plt 1891 J. Reinthal E 479 (56)
12708 350 Fd & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe millagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kun[ingat] harvaste, teist Jumalat ei ole Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 91 (22)
12709 350 Fe & Inimene näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe mitte kunagi Inimene näeb teist inimest iga päev, kuningas näeb teist kuningat harva, Jumal ei näe teist Jumalat iialgi, sest teda pole olemas Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (94)
12711 350 Fg Inimene näeb iga päe, kuningas näeb harvaste, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb teist inimest iga päe, kuningas näeb teist kuningast harvaste, Jumal ei näe teist Jumalad sugugi, sest teda ei olegi Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (18)
12712 350 Fg & Inimene näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Inimene näeb tõist inimest alati, kuningas näeb tõist kuningat harva, Jumal ei näe tõist Jumalat kunagi Puh 1889 S. Sepp H II 30, 76 (31)
12716 350 Fi & Inimene näeb alati, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe ilmaski Inimene, kuningas, Jumal Trm 1889 H. Mann H I 2, 382 (96)
12717 350 Fj & Inimene näeb alati, kuningas näeb harva, Jumal ei iialgi Inimene näeb inimest alati, kuningas teist harva, Jumal teist kunagi HMd 1925 M. Soosaar E, StK 29, 91 (14)
12718 350 Fk* & Inimene näge alati, kuningas näge harva, Jummal ei näe kunagi Inemine näge tõist inemist alati, kuningas näge tõist kuningast harva, Jummal ei näe tõist kunagi Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (73)
12720 350 Fl & Inemise nägevä alati, kuninga nägevä harvaste, Jumal ei näe suguki Inemise saava alati kokko, kuninga saava harvaste, Jumal ei saa Jumalaga kunagi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 409 (80)
12721 350 Fm & Inimene näge üttepuhku, kuningas näge harvalt ja Jumal ei näe suguki Tõist inimest, tõist kuningest ja tõist Jumalt Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (8)
12722 350 Fn & Jumal ei näe iialgi, kuningas näeb mõnikord ja inimene näeb alati Jumal ei näe Jumalat iialgi, kuningas kuningat mõnikord ja inimene näeb inimest alati Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 140 (33)
12723 350 G1* Keda näeb inimene iga päev, keiser harva, aga Jumal ei ilmaski Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 712 (109)
12726 350 G2* & Inimene nääb iga pääv, keiser nääb harva, Jumal ei nää iialgi Omasugune – inimene, keiser, Jumal Ris 1937 E. Ennist ERA II 159, 305 (12)
12727 350 G2* Inimene näeb iga päev, keiser näeb harva, aga Jumal ei näe iialgi Teist inimest, teist keisrit, teist Jumalat Mär 1950 L. Raudsep EKRK I 1, 290 (6)
12728 350 H & Ori näeb ega päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe sugugi Ori näeb orja ega pääv, kuningas näeb kuningast harva, tõist Jumalat ei ole Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (26)
12741 350 La* Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal ei ilmaski Talupoeg, kuningas, Jumal (üheteise nägemine neid samasid) Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 402 (35)
12744 350 Lb* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harva, Jumal ei näe iialgi Talupoeg näeb iga päev teist talupoega, kuningas näeb harva teist kuningat, Jumal ei näe iialgi teist Jumalat Mih 1920 A. Leppik E 50903/4 (98)
12746 350 Lb* Talupoeg nääb iga pääv, kuningas harva, Jumal ei iales Talupoeg talupoega, kuningas kuningad, Jumal ei Jumalad Kei 1890 H. Morell H I 2, 700 (3)
12748 350 Lc* & Talupoeg näeb iga päev, kuningas näeb harvaste, Jumal kunaki Talupoeg näeb tõist talupoega iga päev, kuningas harvaste näeb tõist kuningad, Jumal ei näe tõist Jumalad millagi TMr 1889 M. Napp H III 16, 421 ja 424 (15)
12749 350 Lc* Talupoeg näeb iga päev, kuningas harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12753 350 Lg* & Talupoeg näeb alati, kuningas harvasti, aga Jumal ei iialgi Talumees näeb tõist talumeest alati, kuningas tõist kuningat harvasti, aga Jumal ei näe tõist Jumalat iialgi Trm 1896 S. Sommer H II 59, 712 (12)
12758 350 Lh & Kuningas näeb harvaste, talupoeg näeb äga päeva, aga Jumal äi näe ilmasked Talupoeg näeb teist, kuningas ka, aga teist Jumalad äi ole Hii 1888 J. Kõrvne, P. Laane, G. Tikerpuu H II 41, 210 (21)
12761 350 Ma & Talomiis näge õga päivi, kunigas näge harva, Jumal näe-ei' iialgi' Talomiis näge talomiist õga päiv, kunigas harva ja Jumal näe-ei kunagi tõist Jumalat Se 1929 V. Savala S 12912 (3)
12762 350 Mb* Talumees näeb iga päev, kuningas näeb harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb teist talumeest iga päev, teist kuningat vähe, Jumal ei näe teist Jumalat kunagi JJn 1923 P. Havik EKnSe 39/40 (6)
12764 350 Mb* & Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, aga Jumal ei näe teda mitte kunagi Talumees näeb talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, siis kui teda külastab, aga Jumal Jumalat ei näe, sest teist Jumalat ei ole San 1967 L. Briedis RKM II 227, 31 (4)
12766 350 Mc* Talumees näeb teda iga päev, kuningas näeb teda harva, Jumal ei näe teda üldse mitte sugugi Talumees näeb teist talumeest iga päev, kuningas näeb kuningat harva, Jumal teist Jumalat mitte ilmaski, sest rohkem Jumalaid ei ole San 1961 A. Krikmann, S. Peegel, A. Roots, A. Siitan EKRK I 39, 215 (7)
12767 350 Md* Talumees näeb alati, kuningas harva, Jumal ei näe iialgi Enesesugune; talumees näeb talumeest alati, kuningas näeb kuningad harva, Jumalad ei olegi teist Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 354 (41)
12770 350 N & Põllumiis näge õga päiv, kuniga näge harva ja Jummal näe-ei' kunagi Põllumiis näge tõist põllumiist õga päiv, kunigas näge tõist kunigat harva ja' Jummal näe-ei' tõist Jummalat kungõ' Se 1929 A. Gehrke S 17305/6 (24)
12774 350 Q* & Talupoeg näeb iga päev, keiser harva, aga Jumal ei näe kunagi Talupoeg näeb talupoega iga päev, Jumalaid on aga ainult üks Sim 1978 A. Zirk RKM II 330, 191 (11)
12775 350 Q* Talupoeg näeb alati, keiser näeb harupärast, Jumal ei näe sugugi Talupoeg näeb tõist, keiser tõist harupärast, Jumal ei näe tõist sugugi Vil 1894 G. Karu H II 49, 356 (21)
12776 350 R & Talumees näeb iga päev, keiser harvasti, Jumal ei näe kunagi Talumees näeb omasuguseid iga päev, keiser näeb keisrit harvasti ja teist Jumalat polegi Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (68)
12777 350 S & Jumal ei näe kordagi, keiser näeb mõnikord, taluinimene iga päev Jumal Jumalat ei näe iialgi, keiser keisert harva, talupoeg talupoega alati Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (131)
12780 350 U & Talupoeg näeb iga päev, saks näeb harva ja kuningas korra kuus ja Jumal ei näe ilmaski Teene Jumal ei näe mitte teist Jumalad, sest et teda ei ole Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 399 (13)
12792 350 Ä+ Keda näeme meie iga päev, keda näeme meie harva, keda ei elades Omasugusid, kuningad, Jumalad SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (7-8)
12793 350 Ä+ & Mis om, mida Jummal ei tiiä Tä ei tiiä kedägi endäsugust olemast Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (30)
12798 352 a1 Meil um, a Jamalal ei olõ Patt Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (63)
12801 352 a1 & Meil on, aga Jumalel ei ole Patt Plt 1894 M. Luu H IV 5, 544 (29)
12802 352 a1 Meil on, aga Jumalal ei ole Patt VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 205 (5)
12803 352 a1 Meil on, aga Jumalalle ei ole Pattu Saa 1892 H. Langholts H III 13, 505 (33)
12804 352 a2 Meil on, Jumalal ei ole Patud Se 1938 V. Uibomägi RKM II 80, 313 (11)
12805 352 a2 Meil om, Jumalal ei ole Patt Ote 1889 E. Brücker H III 16, 481 (7)
12806 352 a2 Meil om, Jumalal ei ole Patt Ote 1893 K. Parts H II 44, 588 (29)
12807 352 a2 & Meil om, Jumalal ei ole Patt Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (223)
12808 352 a2 Meil um, Jumalal ei olõ Patt Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (25)
12809 352 a3 & Mis meil kõigil on, aga Jumalal ei ole Patt Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (58)
12810 352 b & Mul om, Jumalal ei olõ Patt Krl 1892 G. Seen H II 36, 321 (96)
12811 352 c & Mul on, sul on, kõigil on, Jumalal ei ole Patt Võn 1895 P. Rootslane E 21266 (103)
12818 352 d1 & Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 346 (28)
12819 352 d1 Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (104)
12820 352 d1 Inimesel on, Jumalal ei ole Patt Ran 1895 J. Palu E 18774 (37)
12821 352 d1 Inemisel om, Jumalal ei ole Patt Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (30)
12822 352 d1 Inemistel om, Jumalal ei ole Patt Ote 1888 H. Nugin H I 2, 546 (49)
12823 352 d2* Inimesel on, aga Jumalal ei ole Patt Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 733 (102)
12824 352 d2* & Inimesel on ja Jumalal ei ole Patt San 1966 A. Hollo, P. Keldrimägi, R. Kotkas EKRK I 61, 164 (19)
12831 354 & Irvas, urvas, pühä pedäjä ladvah Kerikukellä Se 1888 H. Prants H II 3, 450 (77)
12832 354 Irv värvas, püha pedaja ladvah Kerigukell Se 1934 M. Peramets S 73747 (10)
12833 354 Irv urvas, püha pedaja ladvas Kellad Se 1934 M. Peramets S 78488 (17)
12834 354 Ir varvas, pühä pedäjä ladvah Kerigukell Se 1933 A. Põhi S 66976 (7)
12835 354 Viir väärvad, püha pedaka ladvas Kirikukell Se 1937 M. Lillemägi ERA II 144, 495 (40)
14167 374 A & Esänd rikas, kar'us sarviga, tõbras lugõmalda, maa mõõtmalda Jumal, kuu, tähe', taiv[as] Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 357 (23)
14600 414 B & Taara isake, taara emake, Jumal istub suure kive otsas, pitk piits käes, raudsõlm otsas, üht ta lööb, teist ta tongib Vanakuradi palve Vai 1888 H. Masing H I 1, 22 (84)
15144 438 & Jõed kokku jooksevad, harud kokku aeavad Rahvas läheb kirikusse SJn 1889 T. Köstner H II 26, 388 (85)
15679 460 A & Jõõgre lätt iin, jaht taga Vaarao lätt läbi mere San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (145)
15680 460 B/ & Veene lukk ja puune võti, jõõkri läeb een ja jaht läeb taga, jõõkri peasse pakku ja jaht jäes kinni Iisraeli rahvas ja egiptlased Punases meres Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (101) 2492Q
16941 502 C2a1 Kes om kats kõrd sündinud Joonas Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 56 (1)
17573 529 & Kats hõbelehte, kolmas kullaleht Suviste-, talviste- ja lihavõttepüha Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (15)
18091 549 a & Kana all, muna peal Kirikukukk Pal 1889 H. Maasen H III 8, 562 (4)
18321 560 A1a1 & Kari tund kar'st, kar's tunnõ-õi karja Rahvas ja papp Se 1927 E. Põllula S 647 (18)
18322 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp ja rahvas Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (54)
18323 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp tunnõ-õi rahvast, a rahvas tunnõ-õi tuud Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (17)
18324 560 A1a1 Kari tund karjast, karjus ei tunne karja Opetaja kerikon Vas 1894 P. Saar H I 6, 85 (64)
18325 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar'us tunnõ-õi karja Rahvas tund pappi, a' papp tunnõ-õi rahvast Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 370 (62)
18326 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar's tunnõ-õi karja Papp – rahvas Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (74)
18327 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp Se 1928 T. Haak S 4344 (63)
18328 560 A1a2 & Kari tund kar'ust, a kar'us tunne-ei karja Papp ja rahvas kerikoh Se 1972 K. Salve RKM II 290, 671/2 (6)
18329 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, kerikuliisi Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (34)
18330 560 A1a3* Kari tunneb karjast, aga karjane ei tunne karja Õpetaja kirikus Kam 1959 A. Relli RKM II 92, 92 (220)
18331 560 A1a3* Kari tund kõik kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, rahvas tund pappi, a' papp ei tunnõ rahvast Se 1935 A. Kits S 100017 (38)
18332 560 A1a3* & Kari tund är' kar'usõ, kar'us tunnõ-õi' karja Papp ja rahvas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (16)
18333 560 A1b1 Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi Rahvas ja papp – rahvas ja preestri Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (36)
18334 560 A1b1 & Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi' Papp Se 1927 P. Voolaine ARS 2, 454 (64)
18335 560 A1b1 Kari karjast tunneb, karjane karja ei tunne Kirikuõpetaja Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 669 (103)
18336 560 A1b2 & Kari kar'ust tund, a kar'us karja tunnõ-õi Preester ja rahvas, kirik Se 1935 J. Orusaar ERA II 117, 259 (22)
18337 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Kerigorahvas pappe tund, a' papp kerigorahvast ei tunnõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (101)
18338 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Papp, preester Se 1938 V. Viitkin ERA II 204, 548 (58)
18340 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Rahvas käu kerkohõ, pappi k[irikus] tundva, papp ei tunne Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
18341 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Papp Se 1930 A. Tammeorg S 23864 (19)
18342 560 A2* & Kar'us ei tunnõ karja, a kari tund kar'usõ Papp ja rahvas Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (34)
18343 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, a' kari tund Papp tunnõ-õi rahvast, rahvas tund pappi Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109737 (15)
18344 560 B & Kar'us tunnõ-õi umma karja Papp ja rahvas kerkoh Se 1929 V. Savala S 17520 (47)
18345 560 C & Tõbras kar'ust tund, kar'us tõbrast tunnõ-õi Kerkesand Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
19280 591 & Kas tunned seda meistrimiist, kes valas luku välja selgest viist ja tema sulast pölgtud suust, kes vestis vötme välja väiksest puust Jumal: kui Iisraeli rahvas Punasest merest läbi tuli, siis Jumal tegi luku ja Mooses võtme Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 180 (93)
20922 623 A3b* Kena oinas, kikkid sarved, tantsib külatänavas Kirik Pär 1888 H. Martinson H I 2, 76 (52)
22025 655 A1a* Kikas orre pääl, sooligu virahn Kerigukella' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (67)
22026 655 A1a* & Kikas orsil, sooliga' virahusi Kellä' Lut 1894 O. Kallas LMr 127 (68)
22040 655 A1d1* Kikas orrõl, sooligu ripusõ Kellä Se 1935 N. Oinas S 98652 (29)
22051 655 A1f1 & Kikas orrõ pääl, sooligu orrõ all Kerikukella' Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 371 ja 372 (8)
22052 655 A1f1 Kikas orre pääl, sooliku orre all Kerigukell Vas 1895 J. Tint H III 26, 468 (98)
22053 655 A1f1 Kikas orrõ pääl, a sooligu orrõ all Kerigukellä nöörit Se 1935 A. Kits S 100022 (67)
22054 655 A1f2 & Kikas kirg orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kerkokell Se 1930 M. Pihlapuu S 21651 (5)
22061 655 A5 & Kukk laulab kuhja otsas, soolikad ripuvad maha Kirikukell PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (35)
22062 655 A6+ & Kikas üllen, sooligu' maahn Kerigukellä Lut 1925 P. Voolaine E, StK 28, 346 (12)
22063 655 A6+ Kukk laulab, soolikkimp kõrvas Kellad löövad Käi 1928 M. Meiusi ERA II 9, 178 (3)
22067 655 Bb* & Kana orrõ pääl, sooligu' orrõ all Kiirakell Se 1927 J. Orusaar S 2357 (11)
22070 655 Bb* Kana orrõ pääl, sooliko' orrõ all Kerikukell Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (56)
22076 655 D & Sokk puuh, soonõ maah Kellanöörid Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 410 (66)
22079 655 D Sokk puuh, soonõ maah Kerigukellä nöörä Se 1934 N. Oinas S 83211 (30)
22083 655 Fb/ & Härg mürrä müürü pääl, sooligu ribah Kerigukell Se 1934 F. Paloots S 86156 (14) 298Fb
23457 705 D7a1* & Helle kuus, kolle tamm, rikka mihe läve all Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 801 (68)
23462 705 D7d & Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe leivelaud Kirik Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (95)
23481 705 D8a2 & Kole kuusk ja helle tamm kasvave rikka mehe läve ehen Kirikutorn Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (143)
23503 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (22)
23504 705 Ga Kummõ kuus, helle petäi, rikka mehe rehe all, targa mehe tarõ all Kerigukellä hääl Se 1927 E. Põllula S 645 (6)
23511 705 L+ & Hele-hele, kole-kole, rikka mehe väravas Kirik Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (87)
23546 712 a & Kolm ruusi mere pääl Kolm suurt pühä Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (18)
23547 712 b & Kolm ilusat lilli mere pääl Kolm suurt pühiaiga Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (27)
24652 730 Ca2 & Kandja ei väsi, kannetav väsis Kerk Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (177)
24696 735 A1b & Valge kupuke kummuli, ise siemnid täis Kirik KJn 1898 C. Sööt H II 66, 733 (134)
24811 740 A1a* Krantskaalaga peni hauk tõrdon Õpetaja Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (94)
24812 740 A1a* & Krantskaalaga peni hauk tõrdust Õpetaja kantslin Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 456 ja 459 (30)
24813 740 A1a* Krantskaalaga pini hauk tõrdust vällä Kirikuõpetaja Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 172 (32)
24814 740 A1b & Must krantskaalaga peni haugub tühjas tünnis Õpetaja kantslis Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 141 (45)
24815 740 A1c & Krantskaalaga peni hauk tühjan tõrdun Õpetaja kantslin Ote 1889 H. Nugin H II 31, 226 (40)
24816 740 A1d & Must krantskaalaga pini vahtis tõrdust vällä Pastor kantslin Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 430 (29)
24817 740 A2 & Krantsikaelaga koerake haugub tühjas tõrres Õpetaja kantslis Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (122)
24818 740 B/ & Must koer, valge krants, seitsmedal päeval tükib tünni ja seal siis haugub Õpetaja kantsles KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 32 (27) 1249I
25681 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas (Ein Hahn krähet auf einer Gräänbaum, der Schwanz hängt auf der Erde) Eine Glocke Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (42)
25687 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Khk 1909 O. Liiv EÜS VI 1279 (9)
25688 783 A1a1 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (41)
25689 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukella lüüakse Kõp 1903 M. Evert H III 30, 522 (62)
25690 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (2)
25691 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (13)
25692 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell tornis Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (3)
25694 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 118 (25)
25696 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 101 (14)
25698 783 A1a1 Kukk laulab kuuse ots, saba ripub maas Kirikukell Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (40)
25701 783 A1a1 Kukk laulab kuuse õtsas, saba rippub maas Kirikukell Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 433 (7)
25702 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vän 1889 J. Peterson H II 20, 602 (112)
25703 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukellad Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (42)
25704 783 A1a1 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vil 1889 J. Toss H IV 3, 419 (67)
25705 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Pst 1913 J. Müür E 48013 (15)
25706 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsan, saba ripub mahan Kell kirikutornis Trv 1913 J. Müür E 48013 (15)
25707 783 A1a2* Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub tal maas Kirikukell Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 55 ja 82 (124)
25709 783 A1a2* & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripneb maas Kirikukell Nõo 1897 A. Koger E 30003 (8)
25711 783 A1a2* Kukk laalab kuuse otses, saba lipub maas Kirikukellad SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (199)
25712 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba rippub maha Kirikukell Nrv 1906 M. Russmann H III 31, 560 (1)
25713 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Noa 1927 P. Ariste E 60302 (36)
25714 783 A1a3 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Han 1889 A. Reimann H II 17, 559 (45)
25715 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kiriku- ehk tulekahjukell Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 319 (208)
25716 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (11)
25717 783 A1a3 Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (16)
25718 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 17 (9)
25719 783 A1a3 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maha Kirikukell Ris 1889 J. Holts H I 1, 370 ja 372 (17)
25720 783 A1a4 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirikukell Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (105)
25721 783 A1a4 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub mööda maad Kirigukell Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 749 (25)
25722 783 A1a5 & Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maa pool Kell tornis Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (95)
25723 783 A1a6 & Kukk laulab kuuse otsas ja saba ripub maani Kirikukell Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (65)
25724 783 A1b & Kukk laulab kuuse otsas, saba sipitseb maas Kirikukell Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 54 (27)
25725 783 A1c & Kukk laulab kuuse otsas, saba jookseb mööda maad Kirikukell Tor 1889 M. Ostrov H II 21, 144 (13)
25727 783 A1e Kukk laulab kuuse otsas, saba maas (Ein Hahn kräht oben auf einer Fichte, der Schwanz hängt herab) Die Kirchenglocke Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 271/2
25729 783 A1e & Kukk laulab kuuse otsas, saba muas Kirikukellad Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (33)
25730 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirikukell HMd 1895 A. Melsas H III 18, 260 (20)
25731 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripub maas Kirkokell Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (23)
25733 783 A1f* Kukk laulab kuuse otsas, händ ripneb maha Kirikukell Pst 1891 J. Leppik H III 14, 289 (143)
25734 783 A2 & Kukk ripub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Pai 1892 Sõnajalg EÜS VII 2489 (35)
25735 783 A3 & Kikas kireb kuuse otsan, hand ripub maan Kerkukell Ran 1964 A. Tamm KKI, MT 298, 16 (10)
25736 783 A4a% & Kukk kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell KJn 1870 J. Tiedemann E 163 (291) 1257
25740 783 A4b Kukk kuuse otsan, saba maan Kirikukell TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (34)
25741 783 A4c* & Kukk kõrges kuuse otsas ja saba maas Kirikukell: hääl on küll üleval, alla kostab ka Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (17)
25743 783 A4c* & Kukk kuuse otsas, händ maas Kirikukell Kse 1889 F. Põld H II 17, 902 (43)
25744 783 B1a & Kukk laulab kuhja otsas, saba ripub maas Kirikukell Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (28)
25745 783 B1b & Kukk laulab kuhja otsas, händ ripub maha Kirikukell Tt 1897 A. Suurkask H I 9, 254 (130)
25746 783 B1c & Kukk laulab kuhja otsas, händ ojub maas Die Kirchenglocke Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36
25750 783 B1d* Kukk laulab kuhja otsas, händ puutub maha Kirikukellad Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (10)
25751 783 B1d* Kukk laalab kuhja otses, hand puudub maha Kirikukell Khn 1948 S. Lätt RKM II 1, 468 (26)
25752 783 B1d* & Kukk laulab heenäkuhja otsas, hand puutub maha Kirikukell Khn 1934 T. Saar ERA II 70, 199 (28)
25753 783 B2a & Kukk kuhja otsas, händ ripub moas Kergukell Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (34)
25756 783 Cb & Kukk istub puu otsas, saba ripub maas Kirikukell Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 368 (61)
25757 783 Da & Kikas kirg orrõ pääl, mõõga maa pääl Kerigukell Se 1930 V. Ruusamägi S 26001 (21)
25758 783 Db & Kikas orrõ pääl kirg, mõõga haarusõ maa pääle Kerigukellä kablat Se 1934 A. Kits S 92764 (9)
25759 783 Dc & Kikas kirg, mõõga' putusõ' maa külge Kerigukellä' Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 117 (11)
25760 783 Dd Kuus kukke laulvad õrrel, sabad maas Kirikukellad Tõs 1892 J. Weltmann E 4512 (5)
25762 783 E & Kukk laulab harja pääl, händ vastu maad Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (25)
25763 783 F1a1*% & Kägu kukub kuuse otsan, saba ripub maan Kerikukell Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (54) 784Dj 874 875
25764 783 F1a1*% Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maas Kirikukell Vai 1888 H. Masing H I 1, 21 (46) 784Dj 874 875
25766 783 F1a2* Kägu kukub kuuse otsas, saba ripub maa peal Tornikell Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 729 (37)
25778 783 H & Harakas kuuse otsas, saba vastu maad Kirikukella heli Amb 1895 J. Tannenthal H III 17, 1051 (5)
25779 783 Ia & Kukk laulab kuuse ots, saba maas meeste kääs Kirikukell Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 52 (13)
25780 783 Ib & Kägu kukub kuuse otsas, saba mehe peos Kirikukell Vän 1889 J. Tammann H II 20, 690 (89)
25781 783 Ja & Kukk laulab kuuse otsas, hõbesõrmus hänna otsas Kirikukellad Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (55)
25782 783 Jb & Kukk laulab kuhja otsas, hõbesõrmus hanna otsas Kirikukell Jäm 1896 A. Kuldsaar E 25553 (69)
25783 783 K & Kägu kukub kuuse otsas, sagariku maja sees Kirikukella lüiakse Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (9)
25785 783 L & Kikas kirg kuusen, kuuse kumm, pedäje pomm Kirikukell Hel 1889 G. Habicht H II 25, 226 (65)
25786 783 M & Kukk laulab kuuses, joonas jugib savas Kirigukellu löömine Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (1)
25787 783 Na & Must kukk laulab kuuse otsas Kergokell Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (12)
25788 783 Nb & Kukk laulab kuhja otsas Kerkokell Tt 1660–1876 M. Raun H, R 3, 327 (1)
25789 783 O/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 784M
25791 784 A1 & Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Õpetaja kantslis Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (2)
25792 784 A1 Kikas kireb kuusikun, kaasikun, tündren, tändren, kivitsen keldren Kerik Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (38)
25800 784 A2d & Kukk laulab kuusis, kaasis, vaskis vaagnas, umbses hoones, kivises keldris Kirikukell Hps 1923 V. Lao E 53568 (8)
25801 784 A2e & Kukk laulab kuu sees, kuu sees, kaa sees, vee sees, vaa sees, umbses astjas, tamses tündris, kivises keldris Kirik Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (119)
25818 784 A6b* Kukk laulab kuusnas, kuasnas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Hag 1889 O. Kallas, M. Ostrov H II 2, 666 (2)
25827 784 A6b* Kukk laulab kuusmaas, kaaasmaas, kivises keldris ja tammises tündris Kirikukell Hlj 1961 E.-R. Ennuse, Ü. Kurs, E. Ojand, A. Virunurm EKRK I 26, 320 (3)
25831 784 A6e1* & Kukk laulab kuusmas, kaasmas, kivises keldris, tammises tündris, vaskises vaagnas Kirikukell Hlj 1889 M. Punsel H III 2, 580 (23)
25834 784 A6e2 & Kukk laulab kuusna, kaasna, kivitses kildris, raudses tündris, vaskses vaagnas Kirikukell Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (3)
25859 784 A12 & Kukk laulis koordis, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kirikus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 406 (9)
25865 784 A15* Kukk laulab kuurdes, käärdes, kivises keldris, tammises tündris Õpetaja kantslis Äks 1893 P. Sepp H II 43, 844 (42)
25867 784 A15* Kukk laulab kuurdes, kaardes, kivises keldris, tammises tündris Kerik, torn, kellat VNg 1926 M. Kampmann ES, MT 21, 12 (2)
25868 784 A16* & Kukk laulab koordis ja käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja peab kiriku kantslis jutlust Rak 1905 K. Holm H II 74, 319 (81)
25869 784 A16* Kukk laulab koordis, käärdis, kivises keldris ja tammises tündris Õpetaja kerikus Lüg 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 548 (4)
25871 784 A17b & Kukk see laulis kuudes, kaades, kivises keldris, vaskses vaanas Kirikukell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 107 ja 116 (48)
25875 784 A17d & Kukk laulab kuudis, kaadis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Kerikukell Trm 1895 J. Tihane E 19009 ja 19011 (1)
25885 784 A24 & Kiigub, kaagub, kivises keldris, tammises tündris Kirikukell Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (87)
25889 784 A28 & Kukk laulab koognas, kivitses keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1937–1938 E. Pall RKM II 192, 515 (354)
25898 784 A30* & Kukk laulab kiiknas ja kaaknas, kivises keldris, tamses tündris Kirikukell Iis 1889 E. Ellert H III 1, 568 (19)
25899 784 A30* Kiiknas ja kaaknas, kivitsas keldris, tammitses tündris Õpetaja kerikus Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 162 (34)
25905 784 A32a2 & Kukk laalab kuuksen, kaaksen, kivitsen keldrin, raudsen tünnin Kerikukell TMr 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 410 (64)
25910 784 A32e1 & Muss härg rüägib kivisen keldrin, raudsen rattan, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Õpetaja, kirik Kod 1940 S. Tanning KKI WS
25911 784 A32e2% & Muss härg rüägib kivisen keldrin, tamsen tõrren, kuuksti-kaaksti Kirik, kantsel Kod 1940 S. Tanning KKI WS 297 298 1232
25914 784 A35* Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tammesen tündrin Õpetaja keriku kantslin Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 23 (24)
25915 784 A35* & Kukk laalab kliiksen ja klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslin Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 96 (46)
25916 784 A35* Kukk laalab kliiksen, klaaksen, kivisen keldrin ja tamsen tündrin Õpetaja kantslis Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (22)
25921 784 A39 & Kukk laulab kuldnas, kivises keldris, raudses tündris Kirikukell Lai 1936–1937 J. Fink RKM II 192, 477 (307)
25937 784 B4b* Kukk laulab kuu sees, muu sees, kivitses keldris, tammetses tündris Ritsik, õpetaja Pst 1891 J. Leppik H III 14, 286 (64)
25938 784 B4b* & Kukk laulab kuu sees, muu sees, tammise tündri sees, kivise keldri sees Kirikukell Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (79)
25941 784 B6* Kukk laulab kuusren ja muusren, kivitsen keldren ja tammisen tündren Õpetaja(?), Ritsik(?) Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 438 (123)
25943 784 B7 & Kukk laulab kuutsu, muutsu, kivitsen keldren, tammitsen lühteren Ku kirikukellä lüvväs Hls 1891 J. Riiet H III 13, 589 (144)
25946 784 B8+ & Kikas laulap koosist, moosist, kivitsest kirstust, tammetsest tõrrest Pastor jutlustab Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (210)
25948 784 C1 & Kukk laalab iignass, aagnass, kivisen keldrin, tampsen tündrin Kerik one kivine, kantsel one puuss tünder ja õpetaja sii one kukk Kod 1940 S. Tanning ES, MT 282, 23
25954 784 C3+ & Kikas kireb toositsen, moositsen, kivitsen keldrin ja tammitsen tõrdun Õpetaja kantslis Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (4)
25957 784 Db & Kukk laulab kivist tündri sees Kirikukell Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (12)
25960 784 De & Kukk laulab keldris, tammitses tõrres Õpetaja Hlj 1894 J. A. Rehberg H II 46, 229 (3)
25965 784 Dj% & Kukk laalab umses hoones, kibises keldres, lepses linnas, tamses tallis Kirikohärrä teeb kirikos jutlust Juu? 1891 M. Antje H III 3, 330 (19) 783F1a1*
25997 784 I1a2 & Kikas laulse kiiglen, kaaglen, kivisilla keldren Kirikukell Hel 1887–1894 J. ja P. Einer H II 48, 888 (14)
26000 784 I2a* Kukk laul kiidren, kaadren, kivisilla keldren Kirigukell Trv 1894 A. Rull H III 20, 147 (77)
26009 784 I4* & Kukk laulab kuldres, kaldres, kivisilla keldres Kellalöömine Vil 1894 H. Niggol H III 20, 654 (10)
26081 784 J12f & Kukk loulab kuus, kaas, vees, vaas, timpsus astjas, tampsus tündris, kivises keldris, moa sees moldris Kirikukell Han 1894 P. Einbluth H III 18, 180 (3)
26089 784 J14a4 & Kukk lauld kuldren, maa all muldren, kivitsen keldren Kerkukell Ote 1895 C. Lipping H II 56, 803 (89)
26103 784 M/ & Kukk laulab koo sees, koo sees, aa sees, aa sihes, augu sihes, kivi sihes, keldri sihes, händ ripub moas Kirikukell Pöi 1892 J. Ilves, J. Keerig H II 35, 859/60 (12) 783O
26141 786 & Kuld kumaa, seemne' seeh elähäs Kerik, rahvas laulva Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (83)
26185 790 Aa1* Kuldkera keset koppelt Kirik Pst 1891 J. Leppik H III 14, 288 (126)
26202 790 B & Kuldmuna kesset koppelt Kirik Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 320 (225)
28468 848 & Kõik kardavad teda ja kõik, kes hukka lähvad, lähevad tema läbi hukka ja siiski armastavad enamiste kõik teda Patt Tt 1807 Anonüüm XXX Gressel (1807) lk-ta
29396 874 a & Kägu kukub kuuse otsas, paneb terve metsa linnud laulma Kirikukell Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 466 (883)
29406 874 b & Kägu kukub kuuse otsan ja paneb kõik mõtsalinnud laulma Kerkukell Ran 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 4 (23)
29408 875 & Kägo kuuk pühäh pedäjäh Kellä lüvväs Se 1888 H. Prants H II 3, 447 (35)
31230 916 A1b1 Lagi all, lagi pial, lae vahel laaletakse Kirik Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (6)
31855 945 C1a1 Laut lambid täis, keräpää oinas keskel Rahvas ja õpetaja kirikus Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (59)
31877 945 C1b1 Laut lambit täis, kerapääga oinas keskel Kogudus ja õpetaja Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (63)
31980 945 E1c1 & Laudatäus lambid, keräoinas keskel Õpetaja kirikun; kuu taivan Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 311 (94)
31981 945 E1c1 Laudatäüs lambid, keräoinas keskel Kirik Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 5 (17)
32007 945 E3b & Laudatäüs lambid, keräsarv keskel Õpetaja kirikus Har 1959 A. Rõõm EKRK I 24, 107 (17)
32019 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kirik, rahvas, õpetaja, taevas, tähed, kuu Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (26)
32048 945 F1a1 Laut lambid täis, kena oinas keskel Rahvas kirikus, õpetaja kantslis Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (12)
32060 945 F1a3 & Laut täis lambaid, kena oinas keskela Kerikherra ja kogudus Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (16)
32093 945 Ha1 Laut lammud täis, koheoinas keskel Kogudus, õpetaja Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (93)
32114 945 O & Laut kirjuid lambaid täis, must oinas keskpaegas Kogudus ja õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (20)
32121 946 a1 & Laut lambaid täis, kõik söövad ühe kõrre otsast Inimesed kirikus laulavad ühte laulu Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 188 (29)
32122 946 a2 & Laut lambud täis ja kiik söövad ühest kõrrest Inimesed kirikus Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (64)
32123 946 a3 & Laut lambaid täis, igaüks sööb ühest kõrtest Lauldakse Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 432/3 (54)
32124 946 b & Laut valgid lambaid täis, kõik söövad ühte kõrt Inimised laalvad kerkus ühte laalu Emm 1891 J. B. Mäns H II 41, 50 (14)
32401 949 M & Liina ussõ liigahtasõ, kõik rahvas kaehtas Keriko usse lastas vallalõ Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 637 (22)
33167 963 A12b & Tamm Tartun, lepp liina uulitsõn, tümä' kokku tümpsivä', ladva' kokku lapsiva' Kerik Har 1946 P. Ariste ERA I 7, 125 (16)
33632 973 Z1 & Pidu puud, pidu luud, härjavedu vaske Lauluraamat Hel 1889 G. Habicht H II 25, 228 (145)
39890 1116 Ab* & Mees, see oli maetud, sügavusis kaetud, haud ei seisnud rahu ka, vaid jooksis ümber rahuta, see maetud ep olnud maas, ep olnud ta ka taevas, see mees siis hauda nimetas, kes oli ta, ütle sa Joonas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (14)
39891 1116 Ab* Üts mees om maha maetud ja süviuste kaetud, ta haud käüp ümbre rahulda, ei ole rahu päival, ööl, ta hauda ei ole taivan ei ka maal, ütle, kos ta om ja kes ta siis om Joonas Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 42
39892 1116 B* Üks mees, see oli maetud ja sügavusse kaetud, ta haud ei seisnud vagusi, vaid jooksis ümber edasi, neid: meest ja hauda, arva ka, kes olid nemad, ütle sa Prohvet Joonas valaskala kehas Tt 1887 M. P. K. Saarl. nr. 14 ja 15 (1887) lk-ta
39893 1116 B* & Üks mees, see olli maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud rahul seal, vaid rändas ilma rahuta, mees, sa hauda nimeta ja ütle, kes ta olli ka Piibliloost Joonas kala kõhus Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 223 (6)
39894 1116 C & Üks mees, see õli maetud ja sügavasse kaetud ja haud ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati, kes oli siis sii miis Joonas kala kõhus Kod 1948 K. Kuuse KKI, MT 48, 29 (4)
39895 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu, haud sügavale kaevetu, ei polnud taevas ei ka maas, haud jooskis ümbre rahuta Joonas kala k[õhus] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (5)
39896 1116 Da1* Üks mees, kes oli maetu ja süviuste kaetu, ta haud ei olnud maas ei taevas, ta hulkus ümber ilmamaa Joonas merekala kõhus Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 324 ja 334 (4)
39897 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu ja süviuste katetu ja hauda pole leida maa seest, taivast, ta liigub ikka edasi Joonas kala kõtun Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (27)
39898 1116 Da1* & Üks mees, see oli maetud ja sügavuses kaetud, ta haud ei olnud taevas ja ei ka olnud maas, vaid rändas alati Joonas kala kõhus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (1)
39899 1116 Da2 & Üks mees, kes oli surnud ja maha maetud, ta haud ei olnud taevas ega maas, vaid joosis alati ümber Joonas merekala kõhus Har 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 142 (2)
39902 1116 Db1* Kes sai maha matetu, haud sai kinni katetu, es ole taevas, es ole maal, haud käis ringi Joonas vaalaskala kõtun Har 1990 K. Kabun EKRK I 89, 186 (3)
39903 1116 Db1* & Kes sai maha matetud, haud sai kinni katetud, es ole taevas, es ole maa, haud läks ümber rahuga Joonas valaskala kõhus Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 236 (22)
39904 1116 Db2 & Kes sai maha matetus, surmaund sai katetus, es olõ taivas, es olõ maa, haud läts ümbre rahuga Joonas vaala kõtun Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (18)
39905 1116 Dc* & Üks mees sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud mitte rahul, vaid rändas ümber otsata, ta haud ei olnud mitte taevas ega maa peal Joonas kala kõhtus Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (96)
39906 1116 Dc* Üks mees oli maha maetud ja haua sisse kaetud, ta haud ei jäänud rahule, vaid liikus ikka edasi, ei olnud maas ega taevas Kala kõhus Kir 1937 L. Topenberg ERA II 147, 623 (1)
39907 1116 Dc* Üks mees, see oli maetud ja lainetega kaetud, ta haud ei seisnud rahus, ei ta olnud maa peal ega taevas Joonas valaskala kõhus Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 519 (17)
39909 1116 E1a1* Üks, see sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid rändas rahuta Joonas valaskala kõhtus Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 273 (71)
39910 1116 E1a1* Üks mees sai maha maetud, ta haud sai kinni kaetud, ei jäänud siiski rahule, käis ümber ilma rahuta Joonas merehädas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 963 (135)
39911 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavesse kaetud, ta haud ei võinud seisata, vaid rändas ümber rahuta Joonas kala kõhus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (26)
39912 1116 E1a1* & Üts miis om maha matetu ja sügävähe kaevetu, ta haud ei saisa rahule, käüp alati iks rahuta Joonas, merekala kõtun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (134)
39913 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasti kaetud, ta haud ei seisnud paiga peal, vaid liikus ära alati Joonas valaskala kõhus Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (96)
39914 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasse kaetud, ta ometi ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati Joonas oli kala kõhus Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 200 (260)
39915 1116 E1a2 & Üks mees sai elusalt maetud ja sügavusse kaetud, kuid haud ei seisnud paigal, vaid liikus edasi Joonas valaskala kõhus Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (61)
39916 1116 E1b & Mees on sügavale maetud, aga kirst rändab ühest teise Joonas valaskala kõhus Kod 1948 U. Mägi KKI 9, 159 (82)
39918 1116 E2 & Üks mees oli ära surnud ja sügavusse maetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid käis ühest paigast teise Joonas kala kõhus Trt 1930 L. Uibopuu E 64710/1 (28)
39919 1116 F1a1* & Üks miis, sii olli maetud ja sügävasse kaetud, ta haud ei olnud maas ei taevas Joonas valaskala kõhus KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (39)
39920 1116 F1a1* Üks mees oli maetud ja sügavasse kaetud, haud ei olnud taevas ega maa peal Joonas valaskala kõhus Aud 1933 E. Ester E 84843 (2)
39921 1116 F1a1* Üks mees sai maha maetud, haud sügavale kaevatud, ei olnud taeva ega maa päele Joonas valaskala kõhus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 123 (710)
39922 1116 F1a2 & Mees sai maha maetud, haud sai kinni kaetud, aga ei maas ega taevas Joonas, kes oli valask[ala] kõhtus Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 352 (10)