Eelkoolipärimus_2014

Lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele seminar

Meie kiisul kriimud silmad ehk lugev laps

7. oktoobril 2021. aastal veebikeskkonnas Teams


Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias ja koolis, sealhulgas lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine (ette)lugemise ja jutustamise kaudu. 

Seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut, keeleoskust ja loovust toetada.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut.

KAVA
    Videod   

10.30 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas
10.45–11.30 Jaanika Palm (Eesti Lastekirjanduse Keskus): Milleks lasteaialapsele raamatud ja lugemine?
11.30–12.00 Andra Kütt (Tallinna Ülikool): Kuidas on lapse loovus seotud keele arenguga?
12.00–12.30 Katre Kikas (Eesti Kirjandusmuuseum): Lugev laps Andrus Kiviräha lasteraamatutes
12.30–13.00 Maili Liinev (MTÜ Hooling): Lugemispesa rühmas ja klassis – lugemisrõõmu ja -huvi tekitaja

13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Kristel Kiens (Audentes): Eneseteadlikkus ja enesesõbralikkus – kuidas neid ressursse endas arendada?

15.30–15.45 Paus

15.45–16.45 Töötoad

15.45–16.15 Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool): Viis villast, kuus kullast, seitse sulaselget: Rõõm mängimisest, improvisatsioon ja rahvapärimus
16.15–16.45 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Värvid ja värvisõnad rahvakultuuris, veebipõhine õppematerjal “Kirju-Mirju värviraamat” digivariant

16.45 Õppevahendite esitlus
16.45–17.00 Kelly Lilles (ALPA Kids): Tii-tii-digiõpe. ALPA rakendus kirjutamisvalmiduse toetamisel

17.00–17.15 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu

Iseseisev ülesanne. Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada leheküljepikkune lugu oma kogemustest, kuidas olete ise lastele lugemist ja lugema õppimist atraktiivseks muutnud. Palun kirjutage, kuidas suunate lapsi raamatu juurde, milliseid raamatuid soovitate lastele. Võite meile saata mõne asjakohase mängukirjelduse, võimalusel palun lisage nt lugemisnurga või -projekti pilte või videosalvestusi.
Palume vormistada iseseisev töö arvutifailina, lisage juurde nimi ja lasteaed ning saatke märksõnaga "Kolleegilt kolleegile" 6. oktoobriks meiliaadressile maris@folklore.ee. Lood koondame anonüümselt ühte faili ja jagame pärast seminari kõigile osalejatele. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood ja lisamaterjali pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp


Veebiseminaril osalemine ja elektroonilised seminarimaterjalid on tasuta. Seminari veebilink: Liitu seminariga!.

Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud ainult üks õpetaja, soovitavalt praktik. Õppepäeva täisprogrammi (seminaril osalemine ja iseseisva töö esitamine 10 tundi) läbinud saavad tõendi.

Lisalinke:
Eesti Muuseumide Veebivärav: http://www.muis.ee; ERMi vaibakogu: http://vaibad.erm.ee

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri. 
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi Keeleprogramm 2018-2021 ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).


Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee


   EKM FO, cps