Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist (Recordings from the Estonian Folklore Archives; Звукозаписи Эстонского Фольклорного Архива)

HERA15.jpg

Viimane number: Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 15. Koostanud Ingrid Rüütel. 2CD + tekstiraamat

ISSN: 1736-0528

Ilmub alates: 2001

Mitteperioodiline.

Seerias publitseeritakse helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Publikatsioonid on varustatud sissejuhatavate uurimuste, põhjaliku kommentaariumi, translitereeringute ja noodinäidetega. Väljaannete tekstiosa on vormistatud paralleelselt eesti, inglise ja ositi ka vene keeles.

Väljaande kolleegium:
Janika Oras (peatoimetaja, Eesti Kirjandusmuuseum)
Risto Järv (Eesti Kirjandusmuuseum)
Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum)
Aado Lintrop (Eesti Kirjandusmuuseum)
Žanna Pärtlas (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)
Ergo-Hart Västrik (Tartu Ülikool)

Kontakt:
Janika Oras
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti

e-post: janika.oras@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2020

2019

2017

2015

2014

2012

2011

2005

2004

2003

2001