Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost

sobrad_kaas.jpg

Viimane number: Hästi valitud sõbrad. Artikleid Karl Ristikivist ja tema kirjanduslikust ümbrusest. EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost 9. Janika Kronberg. Toimetanud Brita Melts. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. 234 lk. ISBN 978-9949-586-14-1.

ISSN: 1406-7838

Ilmub alates: 2002

Mitteperioodiline. F-seeria.

Sarjas avaldatakse nii ühe autori uurimusi ja artikleid kui temaatilisi kogumikke. Mõlemal juhul on teaduslikuks eesmärgiks analüüsida ja mõtestada eesti kultuuri resp. kirjanduse ajalugu kaasaegsete teooriate abil ning arhiiviallikatele tuginedes. Sari on eelretsenseeritav.

Toimetajad: Sirje Olesk, Janika Kronberg, Piret Noorhani
Keeletoimetaja: Tiina Saluvere

Toimetuskolleegium:
Akadeemik Cornelius Th. Hasselblatt (Eesti TA välisliige)
Prof Piret Viires (Tallinna Ülikool)
Prof Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool)
Prof Peeter Torop (Tartu Ülikool)
Akadeemik Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)


Kontakt:
Marin Laak
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 727
e-post: marin.laak[at]kirmus.ee

Sarjas ilmunud:

2016

2014

2008

2006

2005

2004

2002