Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae)

ERAT37.jpg

Viimane number: Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 37. Rudolf Põldmäe. Rahvaluulekoguja reisuraamat. Tartu: EKM Teaduskirjastus. ISBN 9789916659649

ISSN: 1406-636X

Ilmub alates: 1935

Mitteperioodiline. F-seeria.

Sarjas publitseeritakse Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalide põhjal tehtud uurimusi folkloori eri valdkondadest ning kommenteeritud tekstiantoloogiaid. Uurimused on ilmunud eesti, inglise ja saksa keeles. Eestikeelsetele väljaannetele on lisatud võõrkeelsed kokkuvõtted. Eelretsenseeritav.

Sarja peatoimetaja: Risto Järv
Väljaande kolleegium:
Irma-Riitta Järvinen (Soome Kirjanduse Selts)
Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum)
Aado Lintrop (Eesti Kirjandusmuuseum)
Raimo Raag (Uppsala Ülikool)
Jonathan Roper (Tartu Ülikool)
Pille Runnel (Eesti Rahva Muuseum)
Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum)
Taive Särg (Eesti Kirjandusmuuseum)
Ergo-Hart Västrik (Tartu Ülikool)

Indekseeritud:
Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography


Kontakt:
Risto Järv
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 732
Faks: +372-7377 706
e-post: risto.jarv@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2023

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2007

2006

2002

2001

2000

1941

1940

1939

1938

1937

1935