Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Ars Musicae Popularis

arsmp17.jpg

Viimane number: 2005 Ars Musicae Popularis 17. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks? II osa. Ingrid Rüütel, Ene-Margit Tiit. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. ISBN 9789949115211

ISSN: 1406-488X

Ilmub alates: 1980

Mitteperioodiline. F-seeria.

Sarjas avaldatakse eesti ja teiste soome-ugri rahvaste rahvamuusika-alaseid teaduslikke uurimusi ja allikmaterjale. Sarja teosed käsitlevad mingit rahvamuusika valdkonda ammendavalt ja tekstikriitiliselt, avaldatud allikmaterjalid on teaduslikult süstematiseeritud ja kommenteeritud, varustatud eessõna, viidete ja registritega. Avaldatakse ka viisikogumeid: žanripõhiselt liigitatud rahvalaulud, pillimuusika, teiste soome-ugri rahvaste muusika. Eelretsenseeritav.

Peatoimetaja: Taive Särg
Kaastoimetaja: Ingrid Rüütel
Nootide toimetaja: Edna Tuvi
Keeletoimetaja: Kanni Labi

Toimetuskolleegium:
Arvo Krikmann (Eesti Kirjandusmuuseum)
Krista Aru (Eesti Rahva Muuseum)
Juri Berezkin (Kunstkamera, Peterburg)
Riho Grünthal (Helsingi Ülikool)
Terry Gunnell (Islandi Ülikool, Reykjavik)
Galit Hasan-Rokem (Heebrea Ülikool, Jeruusalemm)
Cornelius Th. Hasselblatt (Groningeni Ülikool)
Seppo Knuuttila (Joensuu Ülikool)
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Pentti Leino (Helsingi Ülikool)
Timo Leisiö (Tampere Ülikool)
Wolfgang Mieder (Vermonti Ülikool)
Irina Sedakova (Slavistika Instituut, Moskva)
Vilmos Voigt (Budapesti Ülikool)


Kontakt:
Taive Särg
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 751; +372-5622 7586
Faks: +372-7377 706
e-post: taive@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2005

2004

2000

1999

1994

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1982

1981

1980