Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae Antiquae VIII: Maailmade vahel

Maailmadevahel.jpg

Viimane number: I

ISSN: 2806-1888

Ilmub alates: 2022

Mitteperioodiline

Tegemist on Jakob Hurda (1839-1906) algatatud "Monumenta Estoniae Antiquae" sarja osaga, mis hõlmab ühe koguja või folklooritundja kirjapanekuid ja muus meedias jäädvustatud tekste koos päeviku, asjakohaste registrite, tüpoloogia ja kommentaaridega.
Monograafia uurimuslikus osas vaadeldakse folkloori- ja usunditekste mitmesugustest aspektidest: ajalooline ja keeleline areng, sisu, kujundid, usundinähtuste ja müütiliste karakterite iseloomustused, muinasjuttude jt liikide eri- ja ühisjooned lähialade ja naaberrahvaste materjaliga ning viited laiemale rahvusvahelisele paralleelainesele.
Väljaande juurde kuulub veebis avatud andmekogu, kaardid ja kasutajaliidesed.

Esimesena tuleb avaldamisele Ello Kirss-Sääritsa poolt aastail 1938-1940 Setomaal kirja pandud ainestik. Avaldatud tekstid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist. Fotod: EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv, EKM Eesti Kultuurilooline Arhiiv, erakogud

Projektijuhid: Mare Kõiva, Maris Kuperjanov

Toimetuskolleegium:
Elena Boganeva
Aare Hõrn
Mare Kõiva
Mare Piho
Karl Pajusalu
Ingrid Rüütel
Õie Sarv
Ülle Kauksi
Evar Riitsaar

Kontakt: maris.kuperjanov@folklore.ee