Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae Antiquae VII: Eesti kõnekäänud

Ilmub alates: 2019

Mitteperioodiline. F-seeria.

"Eesti kõnelkäänud" kuulub alaseeriana Jakob Hurda (1839-1906) algatatud "Monumenta Estoniae Antiquae" sarja. VII seerias avaldatakse eesti kõnekäände ja nendega seotud materjale. Tegemist on tekstikriitilise väljaandega, milles on tähelepanu tüpoloogiliselt korrastatud tekstidel. Väljaande juurde kuuluvad registrid.
Avaldamisele tulevad Asta ja Katre Õimu süsteemi alusel korrastatud tekstid, millele on lisatud levikuandmed.

Peatoimetaja: Asta Õim
Koostajad Asta Õim ja Katre Õim

Toimetuskolleegium:
Pille Eslon
Mare Kõiva
Helle Metslang
Pirkko Muikku-Werner
Renate Pajusalu
Urmas Sutrop
Ene Vainik
Jüri Viikberg
Piret Voolaid


Kontakt:
Asta Õim