Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae antiquae I. Eesti vanad rahvalaulud / Estonum carmina popularia: Vana Kannel.

VK14.jpg

Viimane number: Peetri regilaulud. Vana Kannel 14. Koostajad Ottilie Kõiva, Janika Oras. Toimetanud Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2021. ISBN 978-9916-659-11-3

ISSN: 1406-2267

Ilmub alates: 1875

„Vana Kannel“ kuulub alaseeriana Jakob Hurda algatatud „Monumenta Estoniae antiquae“ sarja, milles lõpptulemusena avaldatakse kõik eesti regilaulujäädvustused. „Vana Kannel“ on tekstikriitiline kommentaaridega väljaanne, varustatud uurimusliku osa, mitmesuguste registrite ja sõnastikuga, sisaldab noote ja fotoillustratsioone. Ühes „Vana Kandle“ köites avaldatakse ühe kihelkonna kõik regilaulutekstid ja -viisid ning ulatuslik sissejuhatuste osa. Viimane koosneb teaduslike artiklite mahus kirjutatud uurimustest ja ülevaadetest, mis käsitlevad kihelkonna regilaulukogumist, laulikuid, laulutraditsiooni, viise, kihelkonna ajalugu ja laulude murdekeelt.

Peatoimetaja: Janika Oras

Toimetuskolleegium:
Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum)
Kristi Salve (Eesti Kirjandusmuuseum)
Taive Särg (Eesti Kirjandusmuuseum)
Paul Hagu (Tartu Ülikool)
Tiiu Jaago (Tartu Ülikool)


Kontakt:
Janika Oras
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 50002, Eesti
Tel.: +372 7377730
Faks: +372 7377706
e-post: janika@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2021

2019

2018

2014

2012

2009

2003

1999

1997

1989

1985

1938

1886