Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae Antiquae IV. Eesti mõistatused = Aenigmata Estonica

m6ist2.jpg

Viimane number: 2012 Eesti mõistatused. III:1. Monumenta Estoniae Antiquae IV: 3/1. Aenigmata Estonica. IV:3,Koostanud Rein Saukas, A. Krikmanni, Toimetanud Arvo Krikmann, Rein Saukas. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 384 lk.

ISSN: 1406–2267

Ilmub alates: 2001

Mitteperioodiline.

Eesti mõistatuste akadeemiline, kõiki käsikirjalisi ja trükitud tekste hõlmav publikatsioon sisaldab materjali aastaist 1660–1996, kokku on tüpoloogilises väljaandes tsiteeritud u. 32 090 teksti.
2800 tüübiartiklit esitavad kõige olulisemad variandid koos topograafia, koguja nime ja teksti üleskirjutamise aastaga, geograafilise leviku, trükiallikad, võrdlused lähedaste tüüpide ja teiste rahvaluuleliikidega jne.
Monograafilistes uurimustes vaadeldakse eesti mõistatusi mitmesugustest aspektidest: sisu, kujundid, süntaktiline struktuur, tüpoloogiaprobleemid, kogumis- ja avaldamislugu; tuuakse paralleelid naaberrahvaste materjaliga ning viited laiemale rahvus­vahelisele paralleelainesele.
Väljaande juurde kuulub CD-ROM eesti mõistatuste täieliku andmebaasi ja kasutajaliidesega.

Koostajad: Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid
Toimetajad: Arvo Krikmann, Rein Saukas
Keeletoimetaja: Luule Krikmann


Kontakt:
Arvo Krikmann
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372 737 7744
Faks: +372 737 7706
e-post: kriku@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2002

2001