Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Töid etnomusikoloogia alalt

etnom4.jpg

Viimane number: 2006 Individual and Collective in Traditional Culture. Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris. Töid etnomusikoloogia alalt 4. Toimetanud Triinu Ojamaa, Andreas Kalkun. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. 237 lk.

ISSN: 1406-7420

Ilmub alates: 2002

1 kord aastas. F-seeria.

Sarjas avaldatakse etnomusikoloogia alaseid uurimusi eesti ja välismaa autoritelt. Käsitletakse muusikat suhtes inimeste ja ühiskonnaga, keskendudes eelkõige nii minevikus kui tänapäeval rahva seas laiemalt levinud muusikaliikidele: rahvamuusika, populaarmuusika, pärimusmuusika. Väljaande eesmärk on edendada ja tutvustada etnomusikoloogiat kui uurimisala Eestis ning koondada selle tegijaid. Väljaanne on eelretsenseeritav.

Peatoimetaja: Triinu Ojamaa
Kaastoimetaja: Kanni Labi, Taive Särg
Keeletoimetaja: Kanni Labi

Toimetuskolleegium:
Arvo Krikmann (Eesti Kirjandusmuuseum)
Krista Aru (Eesti Rahva Muuseum)
Juri Berezkin (Kunstkamera, Peterburg)
Riho Grünthal (Helsingi Ülikool)
Terry Gunnell (Islandi Ülikool, Reykjavik)
Galit Hasan-Rokem (Heebrea Ülikool, Jeruusalemm)
Cornelius Th. Hasselblatt (Groningeni Ülikool)
Seppo Knuuttila (Joensuu Ülikool)
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Pentti Leino (Helsingi Ülikool)
Timo Leisiö (Tampere Ülikool)
Wolfgang Mieder (Vermonti Ülikool)
Irina Sedakova (Slavistika Instituut, Moskva)
Vilmos Voigt (Budapesti Ülikool)


Kontakt:
Triinu Ojamaa
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 708; +372-56 22 75 86
Faks: +372-7377 706
e-post: triinu@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2005

2003

2002