Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Tänapäeva folkloorist – Contemporary Folklore

edavalitood-kaas.jpg

Viimane number: Tänapäeva folkloorist 11. Pildi sisse minek. Artikleid välitööde alalt. 2019

ISSN: 1406-3786 (eestikeelne), 1406-3778 (ingliskeelne)

Ilmub alates: 1995

Mitteperioodiline. F-seeria.

Sarjas publitseeritakse artikleid ja pikemaid uurimusi ning monograafiaid tänapäeva folkloori teemadel. Kõik eestikeelsed artiklid ja uurimused sisaldavad ingliskeelset kokkuvõtet. Tänapäeva folkloorist sisaldab eestikeelseid uurimusi ja välismaa teadlaste spetsiaalselt sarjas avaldamiseks loovutatud kirjutisi; Contemporary Folklore ingliskeelseid uurimusi Eesti ja välismaa teadlastelt. Reeglina sisu poolest eesti- ja ingliskeelne väljaanne ei kattu. Sari on eelretsenseeritav, ilmub aastast 1995. sarja asutas Mare Kõiva.

Peatoimetaja: Eda Kalmre
Kaastoimetaja: Mare Kõiva, Mall Hiiemäe
Keeletoimetajad: Luule Krikmann, Kanni Labi

Toimetuskolleegium:
Krista Aru (ETAG)
Arvo Krikmann (Eesti Kirjandusmuuseum)
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool)
Rita Repšiene ( (Vilniuse Kultuuri, Filosoofia ja Kunsti Uurimise Instituut)
Elizabeth Tucker (Binghamptoni Ülikool)
Vilmos Voigt (Budapesti Ülikool)
Ergo-Hart Västrik (Tartu Ülikool)

Indekseeritud:
Ulrich’s Periodicals Directory
Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography


Kontakt:
Eda Kalmre
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 739
Faks: +372-7377 706
e-post: eda@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2013

2010

2007

2002

2000

1999

1996

1995