Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti muistendid / Estonian legends

hall_web.jpg

Viimane number: 2014 Piret Paal. Halltõbi. Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused 2. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, EKM teaduskirjastus. 454 lk. ISBN 978-9949-544-15-8

ISSN: 1406-2257

Ilmub alates: 1959

Mitteperioodiline.

Iga sarja köide koosneb monograafilisest uurimusest ja teaduslikust tüpoloogiast ning akadeemilise aparatuuri ja registritega varustatud tekstikorpusest. Allikmaterjal on tekstikriitiliselt korrastatud ja kommenteeritud. Köitele on lisatud multimeedia CD koos heli- jm näidetega. Raamat on illustreeritud fotode, jooniste ja levikukaartidega. Väljaanne on eelretsenseeritav.
Ingliskeelses sarjas avaldatakse eestikeelsete köidete monograafia, teadusliku tüpoloogia ja tiiteltekstide tõlked.

Peatoimetaja: Mare Kõiva
Keeletoimetaja: Luule Krikmann

Toimetuskolleegium:
Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum)
Mare Kalda (Eesti Kirjandusmuuseum)
Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum)
Ülo Valk (Tartu Ülikool)
Terry Gunnell (Islandi Ülikool, Reykjavik)
Juri Berezkin (Kunstkamera, Peterburg)
Ulf Palmenfelt (Gotlandi Kõrgkool, Visby)

Indekseeritud:
Internationale Volkskundliche Bibliographie


Kontakt:
Muistendid
Mare Kõiva
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 740
Faks: +372-7377 706
e-post: folklore@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

1997

1970

1963

1959