Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Litteraria: Eesti kultuuriloo allikmaterjale

under kaas demo.jpg

Viimane number: Marie Underi päevikud 1922-1957. Koostanud, kommenteerinud ja eessõna kirjutanud Rutt Hinrikus, toimetanud Tiina Saluvere, kujundanud Kalle Müller, ISBN 978-9949-544-51-6

ISSN: 1406-329X

Ilmub alates: 1984

Mitteperioodiline.

Sarjas avaldatakse eesti kultuuriloo allikmaterjalide, eelkõige kirjavahetuste tekstikriitilisi publikatsioone, mis on varustatud eessõna, kommentaaride ja nimeregistriga.

Peatoimetaja: Eve Annuk

Toimetuskolleegium:
Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool)
Arne Merilai (Tartu Ülikool)
Piret Viires (Tallinna Ülikool)
Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool)
Peeter Torop (Tartu Ülikool)


Kontakt:
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 50002, Eesti
Tel.: +372-7377 722
Faks: +372-7377 706
e-post: kirmus@kirmus.ee

Sarjas ilmunud:

2015

2005

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1989

1988

1987

1986

1984