Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Vaivara ja Narva regilaulud. Vana Kannel XII

VK12.jpg

Autor: Ruth Mirov, Kanni Labi, Ingrid Rüütel (koost.)

ISSN: 1406-2267

ISBN: 978-9949-586-79-0

Välja antud: 2018

Koostanud Ruth Mirov, Kanni Labi, Ingrid Rüütel
Toimetajad: Kanni Labi, Janika Oras
Keeletoimetaja (inglise keel): Jennifer Runner
Korrektuur: Kadri Tamm
Küljendus: Maris Kuperjanov (tekstid), Pille Niin (illustratsioonid)
Kaas: Paul Luhtein
864 lk, kõva köide

„Vana Kannel“ on Jakob Hurda algatatud teaduslik väljaanne, kus avaldatakse kihelkondade kaupa kõik arhiividesse talletatud eesti regilaulud koos viisidega.
„Vana Kandle“ XII köide sisaldab regilaule, mis on kogutud Eesti idanurgast – Vaivara kihelkonnast ja Narva linnast. Raamatus avaldatud 1525 lauluteksti viivad meid tagasi omaaegsesse rahvarohkesse piirkonda, kus vanad regilaulud olid veel hästi meeles peetud ja kohati isegi igapäevases kasutuses. Nendes lauludes kajastub meie esivanemate elu-olu hällist hauani, argistele teemadele vastandub seal imede fantaasiamaailm, aga ka laulmise ja lauliku enda poeetiline kujutus.
Väljaande sissejuhatavad peatükid tutvustavad Vaivara kihelkonna ja Narva linna ajalugu, regilaulude murdekeelt, laulude kogujaid, laulikuid ja regiviise. Raamat on varustatud registrite ja sõnaseletustega ning laulutekstide lühikokkuvõtetega inglise keeles.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: