Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Loomisaja laulud. Uurimusi eesti rahvalaulust (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 35)

ERAT35.jpg

Autor: Aado Lintrop

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-586-01-1

Välja antud: 2016

Toimetaja: Mall Hiiemäe
Keeletoimetaja: Inge Annom
Korrektuur: Kadri Tamm
Kujundus ja küljendus: Pille Niin
Kaanefoto: Aado Lintrop
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
160 lk, pehme köide

Loodan, et nende kaante vahele koondatud kirjutised pakuvad huvi nii rahvalaulu uurivatele teadlastele kui lauljatele. Kerkib ju regilaule lauldes sageli küsimusi, mida üks või teine lauluosa tähendab. Laulikud on laule esitades neid ühtlasi tõlgendanud, sest kuigi arusaamatu või salapärasena tunduv värsirühm võib sellisena omada teatud väärtust ja jääda just seetõttu meelde kogu eluks, eeldatakse enamasti, et laulud siiski tähendavad midagi. Muidugi ei saa sajaprotsendilise kindlusega öelda, et kõik selles raamatus olevad tõlgendused on õiged. Kindlasti on võimalik välja pakkuda hoopis teistlaadi ja teistelt alustelt lähtuvaid seletusi. Nii nagu regilaul, on kogu rahvaluule ajas pidevalt muutuv. Ühed uskumused ja tõekspidamised ununevad, teised tulevad asemele. Teisenevad maailmapilti mõjutavad arusaamad. Erinevad teadmised võimaldavad erinevaid interpretatsioone. Sellepärast ei saa loomine otsa ei laulude tegemisel ega nende uurimisel.
Aado Lintrop

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: