Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 34)

ERAT34.jpg

Autor: Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-544-63-9

Välja antud: 2016

Toimetanud Urmas Kalla
Keeletoimetaja: Kanni Labi
Konsultant: Mall Hiiemäe
Arhiivitöö: Valdo Valper
Retsenseerimine ja korrektuur: Marje Joalaid
Kujundus: Pille Niin
Kaardid: Evar Saar
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
752 lk, pehme köide

Väljaanne on valminud koostöös Võru Instituudiga.

„Võnnu kihelkonna koha nimed ja minevik“ sisaldab ligi 6000 kohanime ning rikkalikult kohapärimust Võnnu kihelkonnast ja sellega piirnevatelt Kambja kihelkonna aladelt. Algmaterjali kogusid Lemming ja Ilse Rootsmäe 1960. aastail, käies läbi kogu piirkonna ja saades teavet rohkem kui 500 inimeselt. Siit leiab andmeid kohalike elanike ja ajaloosündmuste kohta ning sellel alal levinud kohamuistenditest, samuti hulga vanemates dokumentides esinevaid kohanimesid. Käsitlemist leiavad sellised kaugemalgi tuntud kuulsused nagu Kaera-Jaan ja Nunn-Jaan, samuti vägevad mõisahärrad, näiteks Kurista „Kuri-kindral“ Guillemot de Villebois või Rasina „Tinasilm“ von Stackelberg. Kohanimed ja tsitaadid tutvustavad lugejale omapärast Võnnu murrakut, arhiivi- ja kirjandusviited juhatavad edasist süvenemist võimaldavate materjalide juurde.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: