Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 33)

ERAT33.jpg

Autor: Andreas Kalkun

ISBN: 978-9949-544-73-8

Välja antud: 2015

Toimetajad: Janika Oras, Mall Hiiemäe, Mari Sarv
Retsensent: Mall Hiiemäe
Keeletoimetaja: Kadri Tamm
Kujundus ja küljendus: Andrus Kalkun
Korrektuur: Inge Annom, Mairi Kaasik
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
307 lk, pehme köide

Autori väitekirja illustreeritud ja täiendatud väljaanne on visuaalselt nauditav ülevaade seto rahvalaulude kogumis- ja uurimisloost. Uurimuses on esile tõstetud senistes ajalugudes varju jäänud või kõrvaltegelaseks olnud setod ja nende pärimuse representeerimise küsimused. Küsitakse küsimusi, mida pole seni peetud oluliseks küsida ja problematiseeritakse nähtusi, mis pole probleemina tähelepanu äratanud. Uuritakse, milliste ideoloogiate, teooriate ja poliitikate võitlusväljal on sündinud teadmised seto kultuurist. Detektiivi järjekindlusega aetakse „kadunud“ seto improvisatsiooniliste laulude jälgi eesti folkloristikas, vaadeldakse, mismoodi Jakob Hurt seto laule publitseeris, mida pikantset juhtus folkloristlikel välitöödel ning millised skandaalid ja kohtuasjad saatsid Samuel Sommeri organiseeritud seto rahvaluule suurkogumist.
Monograafia toob lugeja ette palju seninägemata allikaid, mis aitavad mõista seto folkloori kogumise, publitseerimise ja mõtestamise lugu eesti folkloristikas.

Valdkonnad: