Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Loomisaja lood. Uurimusi ja tõlkeid Põhja-Euraasia rahvaste usundist (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 32)

ERAT32.jpg

Autor: Aado Lintrop

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-544-37-0

Välja antud: 2014

Toimetaja: Mall Hiiemäe
Keeletoimetaja: Kanni Labi
Korrektuur: Inge Annom, Mairi Kaasik
Kaanekujundus: Aado Lintrop, Pille Niin
Fotod: Aado Lintrop

Valisin käesolevasse raamatusse neliteist Põhja-Euraasia rahvaste pärimuse eri aspekte käsitlevat kirjutist. Ühel või teisel moel on need mulle olulised otsekui märgid läbitud teel, mida olen käinud juba kolmkümmend seitse aastat. Lisaks sisaldab raamat viisteist tõlget nganassaani, mansi, handi ja udmurdi keeltest. Kõiki neid tekste olen oma teaduslikes töödes analüüsinud.
Miks selline pealkiri – loomisaja lood? Mansi ja handi muistendites esineb tihti vormel kui inimese igavene ajastu, inimese pikk ajastu kätte jõuab. See annab mõista, et jutu tegevus toimub enne nimetatud aega. Aga mis ajastu on neis lugudes siis sündmuste toimumise ajal? Ajastu, mil tegutsevad üsna inimeste moodi kangelased, kes jutu lõppedes tõmbuvad tagasi ning jagavad endi vahel jumalate rollid? Ajastu, mil maailm seatakse valmis inimese tulekuks?
Eks ole see ju loomise ajastu, vähemalt inimese mätta otsast vaadates.
Aado Lintrop

Vt raamatu sisufaili infosüsteemis Kivike

Valdkonnad: