Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Regilaulu kohanemine ja kohandajad. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 31)

ERAT31.jpg

Autor: Janika Oras, Andreas Kalkun, Mari Sarv (toim.)

ISSN: 1406-636X

ISBN: 9789949544134

Välja antud: 2014

Toimetajad: Janika Oras, Andreas Kalkun, Mari Sarv
Keeletoimetajad: Kadri Tamm, Katrin Hakkinen
Kaanekujundus: Marat Viires
Küljendus: Pille Niin
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
349 lk, pehme köide

Kuigi enamik meie regilauluks nimetatud vanemast laulupärandist on kogutud 19. sąjandi lõpus ja 20. sajandil, peetakse seda žanriks, mis on tänu oma värsimõõdule ja vormellikkusele säilitanud palju ürgvana. Regilaule lauldakse siiani ning ilmselgelt on neis lauludes midagi, mis on suutnud kõnetada eri aegadel elanud lauljaid. Ent seejuures on laulvad naised ja mehed läbi ajaloo laulupärimust endale ja oma kaasajale sobivaks kohandanud. Regilaul on üle elanud mitmeid muutumisi ja uute oludega kohanenud — seda väljendavad nii laulmisega seotud ideoloogiad ja praktikad kui rituaalid ja uskumused. Artiklikogumik pakub 11 erinevat vaadet laulutraditsioonide kohandamistest ja kohandajatest. Kogumik on nii ajaliselt kui geograafiliselt laiahaardeline. Käsitletakse kaasaegset festivalilavadel lauldavat eesti regilaulu ja tõlgendatakse vanu eepilisi laule, esindatud on erinevad laulutraditsioonid seto Iaulupärimusest ja ersa-mordva itkudest kuni soomekeelse freestyle-rapini.

Kogumiku artiklid:
Helen Kästik: Regilaulu elulugu kontserdirepresentatsioonis
Taive Särg: Regiviisid 21. sajandi algul regilaulutubades ja -pesades
Helen Kõmmus: Võrgutatud regilaul ehk Viljandi pärimusmuusika festivali regilauluesituste retseptsioon eestikeelses meedias 2000–2010
Venla Sykäri: Kilpaa laulava yhteisö
Külliki Kuusk: Rahvalaululikust mentaliteedist Uku Masingu 1930. aastate luules. Parallelism poeetilise keele ja enesetaju kujundajana
Matej Goršič: A Runo Song about Killing a Snake – Origin and Transformations
Andreas Kalkun: Naise hääl ja keha eeposes. Soospetsiifilistest motiividest Anne Vabarna “Pekos”
Žanna Pärtlas: Soolised variatsioonid rahvaviisi teemale: seto viisid meeste ja naiste esituses
Liisi Laanemets: Viisi varieerimise tasanditest seto leelos
Liina Saarlo: Kodavere “Vana Kandle” tähti: Sohvi Sepp
Natalia Ermakov: Tänapäeva ersa-mordva itkud


Vt ka raamatu veebiväljaannet aadressil http://www.folklore.ee/regilaul/kogumik2014/

Valdkonnad: