Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kodavere regilaulud. Vana Kannel XI

VKXI.jpg

Autor: Saarlo, Liina; Tuvi, Edna

ISSN: 1406-2267

ISBN: 978-9949-490-95-0

Välja antud: 2014

„Vana Kannel“ on Jakob Hurda algatatud teaduslik väljaanne, kus avaldatakse kihelkondade kaupa kõik sealt kogutud regilaulud koos viisidega.
Kodavere on äärmiselt omapärane regilaulupiirkond – lõuna- ja põhjaeestiliste laulunähtuste piiriala, millel on ühisosa ka teiste Eesti idapiirkondade ja vadja traditsiooniga. Kihelkonna ääremaise asupaiga tõttu on laulud säilitanud arhailisi jooni. Tänu jätkuvale uurijahuvile on Kodaverest 19. ja 20. sajandil jäädvustatud rikkalik regilauluvara. See on tervikuna avaldatud „Vana Kandle“ XI, Kodavere regilaulude köites. Väljaande tekstiosa on koostanud Eesti Kirjandusmuuseumi regilaulu-uurija Liina Saarlo, viisosa Edna Tuvi.
„Vana Kandle“ Kodavere köite 1431 laulu- ning 97 loitsuteksti annavad ainulaadse poeetilise ülevaate kunagiste kodaverelaste tunnetest ja suhetest, elukorraldusest ning ilmavaatest. Sissejuhatavad peatükid tutvustavad Kodavere kihelkonna ajalugu, regilaulude murdekeelt, laulude kogujaid, laulikuid ja regiviise. Väljaanne on varustatud registrite, sõnaseletuste ning inglisekeelsete resümeedega.

Koostajad: Liina Saarlo, Edna Tuvi
Toimetajad: Janika Oras, Kristi Salve
Keeletoimetajad: Janika Oras, Kadri Tamm
Toimetaja assistent: Annika Kupits
Küljendus: Maris Kuperjanov (tekstid), Siret Roots (illustratsioonid)
Kaas: Paul Luhtein

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: