Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Endis-eesti elu-olu V. Lugemispalu kodusest ja perekondlikust elust (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 30)

EEEO5_SR.jpg

Autor: Mall Hiiemäe

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-490-90-5

Välja antud: 2013

Koostanud ja toimetanud: Mall Hiiemäe
Tehniline ettevalmistus: Tuuli Otsus, Astrid Tuisk, Inge Annom, Kadri Tamm
Küljendus: Jaanika Hunt
Fototöötlus ja kaas: Siret Roots
Resümee tõlge: Reet Hiiemäe
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
398 lk, pehme köide

Raamat jätkab rahvaluuleteadlasest Oskar Looritsa (1900 –1961) alustatud seeriat endisaegse argielu tutvustamisel. Sarja viienda köite jutud, laulud, uskumused ja kombekirjeldused räägivad kodu ehitamisest, tarberiistadest ning nende otstarbest, söökidest ja jookidest, perekonnaelust. Lisaks etnograafilise materjali tutvustamisele on teosesse põimitud rohkesti usundilist ainest. Kodu ja perekonnaga seostuvad kogumikus kirjeldatud mitmesugused üleloomulikud olendid nagu majahaldjad, haigusvaimud, kodukäijad, luupainajad. Inimelu eri etappidest leiavad enam tähelepanu need teemarubriigid, mis on seotud koduga: sünd, varrud, lastekasvatus, noorte kooskäimised kodustel tööõhtutel, kosjad, abielu ning matused. Seeria „Endis-eesti elu-olu“ eri köidete teemad moodustavad omavahel seotud mõttelise terviku ning täiendavad üksteist.Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: