Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Arad veed ja salateed: Järvamaa kohapärimus

aradveed.jpg

Autor: Mari-Ann Remmel

ISBN: 9985-867-91-2

Välja antud: 2004

274 lk, kõva köide
Väljaanne on läbi müüdud.

Mitmepalgeline, rikkalikult illustreeritud rahvajutuvalimik kajastab Järvamaa minevikumaastikku ja ajalugu, nii nagu rahvas seda mäletab ja tõlgendab. Vanu arhiivitekste täiendavad 2002.-2003. a kogutud lood. Sissejuhatavad artiklid annavad ülevaate Järvamaa muististest, vanemast asustusloost ja kohapärimusest. Lisaks rahvajuttudele ning artiklitele sisaldab raamat hulgaliselt Järvamaa koha- ja isikunimesid, mis on koondatud ka registritesse. Väljaannet ilmestavad eriaegsed fotod ehitistest, maastikuobjektidest, inimestest jm, samuti joonised arheoloogilistest leidudest ning 8 värvilist kihelkonnakaarti, kuhu on märgitud rohkem kui 500 pärimuspaiga asukohad. Raamat on valminud koostöös Järva Maavalitsusega.

Valdkonnad: