Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Paide ja Anna regilaulud. Vana Kannel X.

VK10.jpg

Autor: Ottilie Kõiva, Janika Oras

ISSN: 1406-2267

ISBN: 978-9949-490-11-0

Välja antud: 2012

„Vana Kannel“ on Jakob Hurda algatatud regilauluväljaanne, kus avaldatakse kihelkondade kaupa kõik sealt kogutud vanemad rahvalaulud koos viisidega. Paide ja Anna köide on Järvamaalt esimene ja tähelepanuväärne ka selle poolest, et varem on ilmunud peamiselt Eesti äärekihelkondade laulud. Väljaande koostas Eesti tuntumaid regilaulu-uurijaid Ottilie Kõiva, kes ise on pärit Anna kihelkonna Nurme külast Pritsu talust. Viisideosa koostajaks on folklorist ja muusikapedagoog, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Janika Oras. Väljaande sissejuhatuses on põhjalikult tutvustatud kihelkondade ajalugu, laulude murdekeelt, kohalikku vanemat laulutraditsiooni, laulude kogujaid ja laulikuid. „Vana Kandle“ 1018 lauluteksti annavad ainulaadse võimaluse sisse vaadata Järvamaa inimeste kunagisse elu-, mõtte- ja tundemaailma.

Koostanud: Ottilie Kõiva, Janika Oras
Toimetaja: Janika Oras
Keeletoimetaja: Kadri Tamm
Küljendus: Maris Kuperjanov (tekstid), Siret Roots (illustratsioonid)
655 lk.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: