Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 28)

ERAT28.jpg

Autor: Valdo Valper (koost.)

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-446-80-3

Välja antud: 2010

Koostaja: Valdo Valper
Toimetaja: Mall Hiiemäe
Kujundus, joonistused: Eve Valper
Korrektuur: Mari Sarv
Kaardid: Tõnu Laos
Sarja peatoimetaja: Risto Järv
249 lk, kõva köide

Värvikas ülevaade Urvaste kihelkonna pärimuspaikadest ja neist kõneldud lugudest – mäed ja järved, müütilised matuse-ja ohvripaigad, mõisad ja talukohad, püha jõgi. Paiku tutvustavad 544 uuemat ja vanemat pärimusteksti Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest.
Kogumiku juhatab sisse Urvaste kihelkonna pärimust ja paiku käsitlev eessõna. Raamat sisaldab rohkelt illustratsioone (kaasaegsed ja arhiivifotod, kaardid, joonistused arheoloogilistest leidudest jm). Kolmandik avaldatud tekstidest on võru keeles. Teose lõpetavad pärimuspaikade ja rahvaluulekogujate registrid ning saatesõna ingliskeelne resümee.


Väljaanne on läbi müüdud.

Raamatu sisufail veebis

Valdkonnad: