Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Väike deemonite ja vaimolendite leksikon

deemon.jpg

Autor: Leander Petzold, Reet Hiiemäe

ISBN: 9789-949-446-73-5

Välja antud: 2010

Väike deemonite ja vaimolendite leksikon

Leander Petzold, Reet Hiiemäe
2. täiendatud trükk
Kaas ja ümmargused päisliistud: Maire Tohv
Värviillustratsioonid: Ede Raadik
Tartu 2010, 263 lk
ISBN 9789-949-446-73-5

Austria folkloristikaprofessor Leander Petzoldti leksikoni tõlkis ja asjakohased paralleelid eesti pärimuse uskumusolendite kohta lisas Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe. Kuna 2003. aastal esmakordselt eestikeelse lugeja ette jõudnud Väike deemonite ja vaimolendite leksikon osutus äärmiselt menukaks ja müüdi kohe läbi, tekkis vajadus anda raamatust välja teine trükk. Uut trükki on tublisti täiendatud - uued on raamatu värviillustratsioonid, päisliistud, kaas ja kujundus, samuti on veelgi rohkem lisatud paralleele eesti usundist, kuna just need pakkusid lugejatele erilist huvi. Raamatu oluline väärtus seisneb asjaolus, et see suudab esitada teaduslikke selgitusi autentse folkloorimaterjali kohta nii, et see on vastuvõetav ja mõistetav väga laiale lugejaskonnale. Üks raamatu põhieesmärke ongi äratada tavalugejas huvi Eesti ja laiemalt Euroopa rahvapärimuse vastu ja seda atraktiivsel moel tutvustada. Raamat on samas vajalik infoallikas ja võrdlusmaterjal ka erialatöötajatele.

Valdkond: