Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Saagijagamine. Eesti muinasjutte loomadest ja Vanapaganast

sj.jpg

Autor: Pille Kippar (koost.)

ISBN: 978-9949-446-31-5

Välja antud: 2010

Muinasjuttude hulgas leidub üksteisele lähemaid ja kaugemaid lugusid, erinevatest piirkondadest ja erinevate tegelastega, isegi kui sisu poolest peaksid nad sarnased olema. «Saagijagamises» on sellised jutupaarid pärit Eesti Rahvaluule Arhiivist, juttude tegelasteks loomad või Vanapagan. Kohtame neid nagu elus: kannelt mängimas, sitikat praadimas ning võidu jooksmas. Kord jagatakse juuri, kord pealseid, seepärast raamatu nimigi – «Saagijagamine».
164 lk


Koostanud: Pille Kippar
Toimetuskolleegium: Risto Järv, Katre Kikas, Mare Kõiva
Illustratsioonid: Jaan Tammsaar
Keeletoimetaja: Luule Krikmann

Valdkond: