Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kes kõlbab, seda kõneldakse. Pühendusteos Mall Hiiemäele. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 25)

ERAT25.jpg

Autor: Koostanud Eda Kalmre ja Ergo-Hart Västrik.

ISSN: 1406-636X

ISBN: 9789949446452

Välja antud: 2008

Käesolev artiklikogumik on austusavaldus silmapaistvale folkloristile, Eesti Rahvaluule Arhiivi kauaaegsele vanemteadurile ja arhiivi traditsioonide hoidjale Mall Hiiemäele. Raamat on valminud paljude inimeste kaasabil, kelle jaoks ta on olnud hea kolleeg, eeskuju ja õpetaja. Kogumik kajastab meie kõigi imetlust ja lugupidamist ning tõstab ühtlasi esile Malle raugematut tööindu ja pühendumust, lõputuid rahvaluulealaseid teadmisi ja suurepärast arhiivitundmist, aga samuti tema inimlikkust ja osavõtlikkust kollegiaalsetes suhetes.

Valdkond: