Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Väike kalaraamat rahvapärimusest

kalaraamat.jpg

Autor: Mall Hiiemäe

ISBN: 978-9949-677-99-3

Välja antud: 2021

Koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe
Illustratsioonid: Mari Hiiemäe
Korrektuur: Kadri Tamm
Küljendus ja kujundus: Pille Niin
248 lk, pehme köide

Käesolevas inimese ja muu looduse suhteid kajastavas raamatus tutvustan meie kalafaunat. Võrreldes sellega, kuidas on rahvapärimuses esindatud linnud ja loomad ning puud ja põõsad, jäävad kalad eluslooduse klassina inimesele kaugeks. Ennast looduse krooniks pidav inimene on tajunud lindudes sugulust, loomadele omistanud iseenese iseloomujooni, otsinud ning leidnud metsa- ja õuepuudelt tuge. Kaladega on teisiti – nemad on veteriigi elanikud, kohastunud eluks teistsuguses keskkonnas.
Mall Hiiemäe


Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: