Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Loomamuinasjutud

loomALG.jpg

Autor: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan

ISBN: 978-9949-677-11-5

Välja antud: 2020

Monumenta Estoniae Antiquae V. Eesti muinasjutud. II.
Koostanud ja toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan
Murdetekstid toimetanud: Inge Annom, Mairi Kaasik, Andreas Kalkun
Käsikirja retsenseerinud: Mall Hiiemäe
Keeletoimetajad: Inge Annom, Mairi Kaasik
Korrektuur: Sirje Nilbe, Kadi Sarv, Kadri Tamm
Kaas: Pille Niin

Väljaanne on valminud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna koostöös.
848 lk, kõva köide.

Valdkonnad: