Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas. Mansi rahvaluulet

Raudhobune_lahja.jpg

Autor: Aado Lintrop

ISBN: 978-9949-677-41-2

Välja antud: 2019

Valinud, tõlkinud ja kommentaaridega varustanud Aado Lintrop
Kujundanud ja illustreerinud Marja-Liisa Plats
Korrektuur Kadri Tamm
255 lk, kõva köide

Raamatus on esinduslik valik mansi rahva müüdilist maailmapilti kajastavast suulisest pärimusest: lood ja laulud maailma loomisest, inimese ja loomade-lindude tegemisest ning ajastuid lõpetavast uputusest. Lisaks on laule karupeo repertuaarist, lugusid piirkondlike jumaluste tegudest ja hõimudevahelistest suhetest. Eidepoja jutud esitavad inimestele kõige lähema jumaluse Maailma-Vaatava-Mehe tegemisi vembumehe seikluste võtmes. Tekstivalimikule on lisatud mahukas mansi pärimust, keelt ja tõlkepõhimõtteid tutvustav saatesõna ning olulisemaid mansi pärimuse tegelasi ja mõisteid tutvustav sõnastik.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkond: