Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 15)

HERA15.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 978-9949-677-91-7

Ilmumisaeg: 2020

Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid/Traditional Songs and Instrumental Pieces from Viljandimaa
Koostaja / Compiler Ingrid Rüütel
Toimetaja / Editor Janika Oras
Keeletoimetajad / Language editors Kadri Tamm, Olga Ivaškevitš
Tõlge inglise keelde / Translation into English Inna Feldbach
Helirežii ja CD master / Sound production and CD mastering Jaan Tamm
Kujundus ja küljendus / Design and layout Krista Saare

CD I–II + tekstivihik 55 lk

Väljaanne tutvustab rahvalaule ja pillilugusid, mis olid käibel ajaloolisel Viljandimaal 19.–20. sajandi vahetusel. Enamus regilaule püsis perepärimusena. Need sisaldasid poeetilisi sõnumeid lapsepõlvekodust, mõisaajast, loodusest, laulust ja laulmisest. Domineerisid uuemad, lõppriimilised laulud, kus jutustati sõdadest ja muudest ajaloosündmustest, külaelust ja inimestevahelistest suhetest. Populaarsed olid ringmängu- ja tantsulaulud, ballaadid ja armastuslaulud. Levis laulmine pillide saatel. Tantsu saatis peamiselt lõõtspill, kokku mängiti viiulit, kandleid, lõõtsa ning erinevaid kõla- ja rütmipille. 20. sajandi 70. aastatel muutusid sellised ansamblid, mida kogumikus esindab Tõrva kapell Jauram, taas populaarseks, esinedes nii kontserdil kui tantsu saateks.
Väljaannet täiendab raamat „Viljandimaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse V).


Kuula helinäidet: „Oh mina vaene orjalapsi“. Tilluke teomees, regilaul. Laulab Maria Korts Kolga-Jaani khk-st. Salvestanud Ingrid Rüütel, Kristi Salve ja Olav Kiis 1971. a.
Kuula helinäidet: „Nüüd lilled õitsvad aasadel“ (Kevade valss). Mall Saarts kapelli saatel. Salvestanud Ingrid Rüütel 1977. a.