Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Virumaa rahvalaule ja pillilugusid (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 13)

HERA13.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 978-9949-677-07-8

Ilmumisaeg: 2019

Virumaa rahvalaule ja pillilugusid / Traditional Songs and Instrumental Pieces from Virumaa
Koostaja / Compiler Ingrid Rüütel
Toimetaja / Editor Janika Oras
Keeletoimetaja / Language editor Kadri Tamm
Tõlge inglise keelde / Translation into English Kristel Weidebaum, Olga Ivaškevitš
Helirežii ja CD master / Sound production and CD mastering Jaan Tamm
Kujundus ja küljendus / Design and layout Krista Saare

CD I–II + tekstivihik 48 lk

Väljaanne tutvustab virulaste lauluvara, mis oli käibel 20. sajandi alguses. Lauldi veel vanu regilaule, sh hälli- ja lastelaule, lüürilisi laule, mardi- ja kadrilaule jm. Valdav osa väljaandes leiduvatest lauludest esindavad uuemat lõppriimiliste salmilaulude traditsiooni, milles põimusid suuline, käsikirjaline ja trükikirjanduslik alge. Suulises levikus varieerusid nii tekstid kui viisid. Leidub laule ajaloolistest sündmustest ja ühiskondlikest suhetest, vangilaule, meremehelaule, sõdurilaule, kohalikke külalaule, saatuse- ja armastuslaule, ballaade, ringmängu- ja tantsulaule. Laulude meeleolu vaheldub – lõbusate külalaulude ja muude naljalaulude kõrval on traagilisi armastus- ja sõdurilaule.
Plaatidelt saab kuulata ka kandlel, viiulil, parmupillil, vilepillil ja karmoškal mängitud lugusid ning kitarri saatel esitatud laule.

Väljaannet täiendab raamat „Virumaaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse IV).

Kuula helinäidet: „Eestimaal läks päikene parajasti looja (Landesveeri sõja laul)“ Laulab Oskar Surva (1902–1990) Rakverest. Salvestanud Mall Hiiemäe 1971. a.
Kuula helinäidet: „Ema mälestus“ (valss). Kannel. Esitab Kaarel Laht Simuna khk-st. Salvestanud Ingrid Rüütel ja Mart Jallai 1978. a.