Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid / Traditional Songs and Instrumental Pieces from Pärnumaa (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 10)

Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond / Audru, Tõstamaa, Tori and Vändra parishes

HERA10.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 978-9949-586-35-6

Ilmumisaeg: 2017

Koostaja / Compiler Ingrid Rüütel
Helirežii ja CD master / Sound production and CD mastering Jaan Tamm
Toimetaja / Editor Janika Oras
Kujundus / Design Krista Saare
CD + tekstivihik 35 lk.
(Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 10)

Kogumik sisaldab näiteid 1960.–1964. ja 1974. aastal Põhja-Pärnumaalt, endise Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkonna alalt salvestatud rahvalauludest ning pillilugudest. Endisaegseid pulmalaule ja muid regilaule, aga ka uuemaid riimilisi rahvalaule kuuleme erinevatelt esitajatelt. Kõige rohkem laule on Tori kihelkonnas Ore külas elanud Liisa Kümmeli rikkalikust repertuaarist. Muistsed regilaulud ja loitsud oli ta õppinud oma vanematelt Suure-Jaanis. Plaadil leidub ka kandle-, lõõtsa- ja viiulipalu. Lõpetuseks kõlavad tantsulood Tõstamaa kapellilt, mis esindavad ajastu iseloomulikku rahvapärast ansamblimängu.

Väljaannet täiendab raamat „Pärnumaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse III).

Kuula helinäidet: „Las aga mede vana Mari tulla“ (labajalavalts).
Laulab Liisa Kümmel (snd 1888). Salvestanud Ants Rohtla ja Villem Selgoja 1960. aastal.
Kuula helinäidet: „Paat üle Lõpe lendab“ (valss).
Esitab Tõstamaa kapell. Salvestanud Ingrid Rüütel ja Olav Kiis 1974. aastal.