Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

1001 lastemängu aastast 1935

1001kaas.jpg

ISSN/ISBN: 978-9949-490-87-5

Ilmumisaeg: 2013

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/1001

Tekstid välja valinud: Mall Hiiemäe

Veebiväljaande koostanud ja toimetanud: Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kaisa Kulasalu, Mari Sarv, Kadri Tamm, Astrid Tuisk

Kujundus: Siret Roots

Veebilahendus ja Omeka eestindus: Kaisa Kulasalu, Mari Sarv

Projekti eestvedaja: Risto Järv

Tekstisisestus: Anneli Aan, Kaisa Kulasalu, Tuuli Otsus, Kadi Raal, Triin Sepp

Korrektuur: Inge Annom, Mall Hiiemäe, Kaisa Kulasalu, Kadri Tamm, Astrid Tuisk, Valdo Valper