Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Lähme Loojale loole

Põhja-Tartumaa regilaulud

loojaleloole.jpg

Autor: Edakai Simmermann

Ilmumisaeg: 2013

http://regilaulik.folklore.ee/

„Lähme Loojale loole“ on koostatud Tartu-Maarja, Äksi, Maarja-Magdaleena, Laiuse, Kursi, Palamuse, Torma ja Kodavere kihelkonnast ning Tartu linnast kogutud regilaulude ja regiviiside põhjal. Regilaulud on jagatud Ajaringiks, Eluringiks ja Ilmaringiks, millest autori sõnutsi Ajaring kajastab eestlaste maailmavaate materiaalset aspekti, Eluring sotsiaalset aspekti ja Ilmaring vaimset aspekti. Laululiikidele ja tekstidele on ta lisanud oma tõlgendusi ehk võtme, millega nüüdislugeja saab igivanasse lauluruumi siseneda. Laulutekstide juures on esitatud noodid. Lingid viivad lugeja edasi Võrumaa Väikese kandle tekstide ja viisideni.