Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti rahvalaule viisidega 3

tpere.jpg

Autor: Herbert Tampere

ISSN/ISBN: 978-9949-446-75-9

Ilmumisaeg: 2010

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere3/

Herbert Tampere koostatud antoloogia "Eesti rahvalaule viisidega" III köide (ilmunud 1958) on nüüd kättesaadav elektroonilisel kujul aadressil http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere3/

III köide sisaldab vanemaid laulumänge, hälli- ja lastelaule, loodushäälendeid ja lauldavate dialoogidega muinasjutte. Faksiimileväljaanne valmistati ette Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonnas.

Ühe eesti silmapaistvama rahvamuusikauurija Herbert Tampere "Eesti rahvalaule viisidega" I-V (1956-1965) on seni parim ja põhjalikem eesti vanemate rahvalaulude publikatsioon. Raamatus on hästi esindatud eesti vanema rahvalaulu eri žanrid iseloomulike näidetega eri piirkondadest. Antoloogia I osa, töölaulud, on ilmunud kordustrükina 2001. aastal.

Faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg, Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov.