Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Sator 4

Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest

Autor: Richard Viidalepp

ISSN/ISBN: 1736-0323

Ilmumisaeg: 2009

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator4/

Richard Viidalepa väitekiri "Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest" täiendatud ja kaasajastatud kujul. Reet Hiiemäe poolt toimetatud käsikirjale on lisatud põhjalik tutvustav eessõna ning arvukalt fotosid. Raamat on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator4/